Місто
Район
ТП "Край"
Дослідження
Славутчани
Храми
Школи
Українська Повстанча
Архіви
Спогади
1944, 12 травня
Підпілля
Доля вояка
Іван Зеленюк
Шлях
Арсен Зінчук
Андрій Заєдінов
Степан Гринюк
Обеліск
Гуків 2006 р.
Покрова 2007р.
Покрова 2008р.
Гурби 2009р.
2010 р.
2012р.
2013р.
2016р.
2017р.
Хрест 2020р.
Ліси
Преса про місто
Політика
Події
Мистецтво
Суспільство
Новини
Гостьова книга
Online-Бібліотека

ПОШУК
Для пошуку потрібно
використовувати
не більше одного слова
або його частиниGoogle
Мiсто Старокостянтинiв


Православна Церква України
УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНЧА

  
То невже ти гортаєш оці сторінки поруділі
  Аби тільки побачити - серед олжі і крові -
  Як народ, наче камінь, росте на розритій могилі
  І вертається голос у груди його неживі
  П.Гірник

  
   «Знищуй архіви» - казав Дракон з п’єси І.Шварца. Радянська влада зробили це досконало. Все, що так чи інакше могло негативно висвітлити діяльність канонізованих героїв, давно вже знищено. Історична неправда возведена в культ і продовжує жити в назвах міст і вулиць, в пам’ятниках і книгах - переможців не судять. Давно знищена більшість тих, хто міг би розповісти правду - а ті ж, що залишились, так і доживають вік із званням «ворог народу», без пенсій, без пільг, без визнання...
   Нижченаведені документи - лише крапля моря людської біди , що розлилось на Україні, і разом з тим - свідчення гідності тих українців, що не скорились. Цiнність цих документів в тому, що писані вони рукою перших секретарів комітетів партії, себто, людьми, котрих в лояльності чи любові до України звинуватити важко...
   Отже, Славутчина, середина сорокових...
  

  
Дело N35 опись N4 фонд П487 лист 27
  N12 11.7.44

   С получением указаний об освобождении в месячный срок всех колхозных и общественных зданий занятых под церкви при немецких властях... было объявлено всем 18 священникам предложение «подыскать себе церковное помещение и освободить клубы, д/ясли, школы и магазины. Священник Хвощевской церкви заявил: «Я живым, как и мои верующие, с церкви не уйду. Если Советская власть в Сибири сгноила более 50000 священников, то пусть и мы тоже погибнем».
  
В.о. секретаря Берездовского РК КП(б)У Корж

  * * *
  
Дело N35 опись N4 фонд П487 лист 8
  N58 27 апреля 1944г.

   В связи с создавшимся положением особенно в селах прилегающих Корцу - Поддубцы, Тростянець, Киликиева, Татаровка и Печиводы в этих селах создалось без властия, так как рукоавдители этих сел ушли. Хозяйственную и политическую жизнь этих сел наладить не в состоянии.
  
В.о. секретаря Берездовского РК КП(б)У Корж

  * * *
  
Дело N35 опись N4 фонд П487 лист 16
  N64 25 мая 1944г.

   Дней несколько тому назад бендеровская группа (5 человек) в селе Киликиеве приблизительно в 10 часов вечера внезапно из засады остановили зам.председателя колхоза тов.Шевцова и затем предложили вступить в их отряд... Последний несогласился... После предупреждения был отпущен.
  
В.о. секретаря Берездовского РК КП(б)У Корж

  * * *
  
Документ NР-1186 1941-1942 рр., 46 листiв, Хмельницький обласний державний архiв.

   ...З вказiвок нiмцям, як вести себе на Сходi та як налаштувати українцiв. Нiмцi, якi коротше чи довше мають працювати у якому-небудь характерi на сходi - отримують iнструкцiї-вказiвки, що їх надаємо в українському перекладi.
   4. Я вимагаю вiд вас правдивого провiдництва, а воно не заключене в професорських розважаннях. Навiть помилку нiмця перед українцем треба боронити.
   6. Для вашої постави вирiшним є те, що новоздобутi терени мусять бути на постiйно визискуванi до Нiмеччини... отже ви мусите прикладати з гiднiстю найтвердiшi i найбiльш безогляднi методи, як до того вимагає конечнiсть.
   8. Не говорiть, але дiйте. Українцевi iмпонує тiльки чин, через те, що вiн розманiжений i сентиментальний. «Наша земля велика i гарна - але немає в нiй ладу. Приходьте й володiйте нами». Це було гаслом українцiв на початку їх державностi, коли запрошували норманiв. такий стан тягнеться терновою ниткою крiзь часи монголського панування, панування полякiв i литовцiв, автократiї царiв i панування нiмцiв аж до Лєнiна й Сталiна. Українцi волiють бути завжди тiльки масою, щоб ними володiти. I так само буде дiяти на них вмашерування нiмцiв.
   11. Бiду й голод зносить українець вiд вiкiв. Но пробуйте прикладати нiмецького життєвого штандарту, як мiрки i спосiб змiнювати український спосiб життя.
  
Пропагандивнi постанови II-ї конференцiї ОУН (стор.7)...

   42... Шеф Гестапо вiд українських справ - Львiв - зробив вiзиту в УКК (Український Крайовий Комiтет) i заявив: «Всi пiдозрiлi як «бандерiвцi» будуть розстрiлянi. Разом з ними будуть, з кожним, зокрема, розстрiлянi 100, 200 або 1000 iнтелiгентiв, i то не мотлоху, а iнтелiгенцiї». У Львовi заборонено а) друкувати всякi iсторичнi видання... в) уживати в друковi слово «Українська державнiсть»... В деяких мiсцевостях нiмецькi властi заборонили в церквах спiвати молитву «Боже великий».
   43. Вважаємо, що наявнi форми i методи пропаганди повиннi бути менше крикливi й виднi, але натомiсть полiтично доцiльнi. ОУН вважає, що пропаганда мусить вестись основно i однозначно проти всiх окупантiв. стор.
   Вся полiцiя на теренi Київського Генерального Комiсарiяту дiстала наказ всiх «Бандерiвцiв» без суду розстрiлювати. В Берлiнi зорганiзовано концентрацiйний табiр, де мають звозити всiх українцiв. Цi всi данi вказують, що Гестапо закроює широку й планову акцiю лiквiдацiї ОУН i взагалв самостiйницького елементу на Українi. Робить це планово, поволi... На Буковинi арешти членiв ОУН. Арештованго до 10 осiб. В Ходоровi арештовано 3 людей, в Проскуровi - 2, в Пiдволочиськiй - 2.
  
  * * *
  
Дело N437 опись N4 фонд П487 лист 7

   Деятельность националистов на территории Каменец-Подольской области.
  Каменец-Подольская область на всех этапах деятельности украинских националистов привлекала внимание оуновцев. Во-первых потому, что еще в 1918 году город Каменец-Подольский был официальной резиденцией Петлюры. Во-вторых, потому что область граничит с тремя западными областями Украины - Ровенской, Тернопольской, Черновицкой...
   В Каменец-Подольском во времена петлюровщины был создан Всеукраинский университет, который являлся базой националистических кадров интеллигенции. Там же находилась украинская духовная семинария.
   С приходом немцев на территории области украинские националисты совместно с прибывшими из Западных областей резидентами ОУН захватили власть. В подавляющем большинстве районов власть захватили бандеровцы, и только в некоторых (в т.ч.Проскурове) руководство находилось в руках мельниковцев.
   Оуновцы активно вербовали себе членов. Делали это полулегально, так как не были уверены в том, что долго будут у власти. Оуновцы создали в большинстве районов свои организации.
   В официальных немецких оккупационных учреждениях и органах власти оуновцы, как правило, насаждали свои кадры.
   В конце 1941 года и в начале 1942 года немцы стали преследовать и репрессировать оуновцев, которые перешли в глубокое подполье. Часть оуновцев была репрессирована и угнана в Германию.
   В конце 1943г. и начале 1944 г. в связи с приближением Красной Армии усилила свою деятельность УПА в районах: Берездов, Славута, Плужное, Волочиск, Должок, Виньковцы, Деражня, Солобковцы, Волковинцы, Летичев.
  
  * * *
  
Дело N2 опись N1 фонд П1941 лист 97

   ...Были случаи, когда партизаны сжигали села (с.Бильчаки Людвипольского района, в июле 1943 года, сожжено соединением т.Шитова). Конечно, такие действия отталкивали народ от нас и приближали к националистам, к «своим хлопцам».
  
  * * *
  
Дело N35 опись N4 фонд П487 лист 3-4
  Секретарю Каменец-Подольского обкома КП(б)У тов.Петрову
  N51 6 квiтня 1944р.

   ДОНЕСЕНИЕ
   О случаях нападения бендеровских отрядов и вооруженной банды на с.с.Киликиев и Яблуновка Берездовского района.
   1. 4.IV-44г. Вооруженный бендеровский отряд около 40 человек в 2 часа ночи зделав налет на с.Киликиев нашего района. Суть дела такова.
   В 2 часа ночи бендеровский отряд в смешаной форме... арестовал истребка охраняющий с/совет, затем под силой оружия заставил стучать в окно к председателю с/совета тов.Рогань. При открытии квартиры в дом вошло половину отряда, отобрав в последнего автомат, а затем также под силой оружия заставили стучаться в квартиры ко всему активу села и военнослужащих, расквартированных в селе. Таким образом отряд обезоружил: председателя с/совета, истребка, счетовода колхоза, председателя колхоза, одного летчика, двух часовых, охранявших аварийный самолет, шофера и лейтенанта. Затем отряд снял с аварийного самолета «ИЛ-2» два крупнокалиберных пулемета, побив приборы на самолете, и ушел. Все арестованы и обезоружены были невредимы отпущены с придупреждением: «говорять энкеведисты, что мы убиваем людей... неверно. Мы убиваем именно энкаведистов, а вы идите спать. Придет время вы сами к нам прийдете.»
  
В.О.секретаря РК КП(б)У Корж

  * * *
  
Дело N35 опись N4 фонд П487 лист 5
  N55 14 апреля 1944г.

   Во всех селах прилягающих к Корецкому району усиленно распространяются листовки, рукописи и различные контрреволюционные слухи... Кроме того, все лозунги написанные нашими агитаторами на домах учреждений и колхозников систематически уничтожаются, а лозунги - «Хай живе керiвник бiльшовикiв України М.С.Хрущов» - последние два слова затерты и подставлено... - «Хай живе керiвник України Степан Бандера»
  
В.о. секретаря Берездовского РК КП(б)У Корж

  
  * * *
  
Дело N35 опись N4 фонд П487 лист 10
  N60 30 апреля 1944г.

   Дней пять тому назад на теретории нашего района между селами Риловка и Сечигов заград-отрядом Шепетовского района был разбит Бендеровский отряд в 100 человек (сотня «Витра»)... По предварительным данным, отряды которые систематически нападают на селе нашего района, базируются в корецких лесах и селах. Изрядное количество этого отряда комплектовано с кулаков сел нашего района...
   Приближаются дни реализации займа... положение усугубляется. Посоветуйте как мне действовать.
  
В.о. секретаря Берездовского РК КП(б)У Корж

  * * *
  
Дело N35 опись N4 фонд П487 лист 19
  10 июня 1944г.

   ...4. В виду того, что с.Киликиев привратилось в бендеровский очаг и убежище, туда выехали все наши вооруженные силы плюс рота с Корецкого района.
   с.Киликиев нашего района превратилось в опорный пункт бендеровского отряда и в последнее время они там господствуют. Из Киликиева выехал весь актив и их семьи. Дневной въезд и даже групповой стал невозможным.
  
Секретарь Берездовского РК КП(б)У Корж

  * * *
  
Дело N182 опись N4 фонд П487 лист 62

  СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
  Заместителю наркома обороны СССР Генералу армии тов.Булганину
   С прибытием воинских частей в г.Славута как-то: 31-й СД (с июля месяца 1945 г.) командир дивизии Гв.полковник тов.Хильчевский... 373-й СД с сентября 1945г. (командир дивизии тов.Потапов) за этот период нанесли большой материальный ущерб колхозникам Славутского района, что приводит к явному разорению колхоза.
   По состоянию на 18-е августа 1945г зафиксированы следующие факты: отдельными бойцами самовольно взято 12.000 центнеров сена, 1075 центнеров клевера, скошено и потравлено 230 гектаров сенокосных угодий... Несмотря на наши заявления, мародерство воинских частей не прекращалось, а приняло еще больший размах и по состоянию на 17 ноября 1945 года... забрано фуража в колхозах - сена более 19.400 центнеров...
   Вооруженное ограбление колхозов продолжается... проводится под силой оружия и последовательного отстрела (со стороны бойцов воинской части): в течение 3-4 месяцев зарегистрирвано 10 случаев жертв...
Предс.исполкома Славутского райсовета дерпутатов трудящихся Цымбалюк.
  Секретарь Славутского РК КП(б)У Бычков

  * * *
  
Дело N182 опись N4 фонд П487 лист 50-55
  СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
   «УТВЕРЖДАЮ»
   Начальник УНКВД КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
   Полковник милиции (Кудрявцев)
   «27» ноября 1945 года

  ДИСЛОКАЦИЯ
   истребительных батальонов по районам граничащим с Ровенской и Тернопольской областями
  
   Берездовский район
   1.Мухарев 25 чел
   2.Килыкив-Печеводы 30чел
   3.Плоско-Мирютин 30чел
   4.Поддубцы-Тростянец 30чел
   5.Корчик 20чел
   6.Берездов 30чел
   Итого 165чел
  
   Славутский район
   1.Клепачи 25чел
   2.Должек 30чел
   3.Б-Скнит-Нараевка 30чел
   4.Улашановка 25чел
   5.Потереба 30 чел
   6.Дедова гора 30чел
   7.Соловье 20чел
   8.Славута - за счет гарнизона дежурный батальон и разведрота
   Итого 190чел.