Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Останні новини
15-Feb-2004
Мiнiстерство оборони вiдповiдає

Ще на початку грудня минулого року звернення громадсько-полiтичного об'єднання "Демократична Славутчина" до комiтету Верховної Ради з питань оборони та нацiональної безпеки, дiстало першу вiдповiдь з Мiнiстерства Оборони. Щоправда, окрiм визнання, що 97 окрема механiзована бригада (в/ч А-1766) пiдлягає розформуванню до 30 жовтня 2004р. (виборiв президента), та iснування директиви Мiнiстра оборони України вiд 18.11.2003р., нiяких аргументiв стосовно термiнового скорочення чисельностi Збройних Сил наведено не було.
Трохи бiльше iнформацiї стало вiдомо у вiдповiдь на запит мiської органiзацiї Спiлки Офiцерiв України. Виявляється, був влаштований такий собi конкурс мiж 97 Омбр та аналогiчною бригадою (А-0610, 15 Омбр) у м.Хмельницькому. Перевага виявилася на боцi хмельницького з'єднання, "...приведення якого до сучасних вимог потребує значно меншого часу та витрати державних коштiв." Такий аргумент в Мiноборони для скорочення славутської бригади.
Ще однiєю цiкавою новиною у вiдповiдi тимчасово виконуючого обов'язки начальника Головного управлiння виховної роботи Мiнiстерства оборони України стало те, що розроблений проект Закону України "Про змiну структури i чисельностi Збройних Сил України тi iншi заходи, пов'язанi з їх реформуванням." Пiсля схвалення Урядом України його подано на розгляд парламентом. Законопроектом передбачається встановлення певних гарантiй i компенсацiй вiйськовослужбовцям, яких буде звiльнено з лав Збройних Сил України пiд час реформування. - а саме забезпечення житлом, здiйснення низки соцiальних виплат, створення умов для переквалiфiкацiї.
З усього сказаного очевидно:
- реформування розпочате. Так, у 97 Омбр усi вiйськовослужбовцi пройшли вiйськово-лiкарську комiсiю, особовi справи 19 офiцерiв та прапорщикiв вiдправленi на звiльнення, решта подiлена на групи i, починаючи з лютого 2004р., процес пiде невiдворотно i швидко. Тим часом iснує лише законопроект гарантiй цим людям.
- законопроект i сам термiновий процес реформування Збройних Сил України не обговорювався громадськiстю. Отже, Є.Марчук i був призначений мiнiстром, аби в стилi спецслужб поставити усiх перед фактом.
А люди?
А причому тут люди, коли "реформа"?

В.Скомороха, координатор громадсько-полiтичного об'єднання "Демократична Славутчина"