Google
Мiсто Старокостянтинiв


Православна Церква України


Дані про Товариство:   ТП "КРАЙ" Небайдужим Організаційний момент

Товариство підприємців "КРАЙ"    Iнформацiйна довiдка
 Громадська органiзацiя Товариство пiдприємцiв "КРАЙ".
 Дата заснування: 24 лютого 2005 року.
 Керiвнi органи: загальнi збори, координацiйна рада, правлiння Товариства.
 Друкований орган: газета "КРАЙ".
 Напрямки основної дiяльностi: розвиток та консолiдацiя пiдприємницького руху;
    сприяння становленню українського громадянського суспiльства;
    захист законних економiчних iнтересiв пiдприємництва;
    впровадження благодiйних проектiв;
    задоволення соцiальних, культурних, полiтичних та iнших потреб пiдприємцiв.
 Адреса осiдку Правлiння органiзацiї: м.Славута, вул.Церковна (Комiнтерну) 45,
    ОТС, 5 поверх.
 Контактний телефон: 8(03842)73222.