Місто
Район
ТП "Край"
Дослідження
Візитка міста та району
Бібліографія
Проект "джерела"
Презентація
Голодомор 32-33
ОУН на Славутчині
Джерела з історії
Геральдика
Карти
Нетішин
Нетішинський музей
Села району
Пам'ятки Славутчини
Статті про місто і район
"Сангушківські читання"
Славута військова
Авторська сторінка
Історія міста в фото
Малюнки Н.Орди
Славутчани
Храми
Школи
Українська Повстанча
Ліси
Преса про місто
Політика
Мистецтво
Лінія фронту
Новини
Гостьова книга
Online-Бібліотека

ПОШУК
Для пошуку потрібно
використовувати
не більше одного слова
або його частиниGoogle
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського Патрiархату


Бібліографія:   Вступне слово Збірники документів та матеріалів (1800-2000 рр.) Статті у пресі та інших ненаукових виданнях Статті у наукових збірниках та виданнях Монографічні видання: книги, брошури. Опубліковані джерела та література іноземними мова

Опубліковані джерела та література на іноземних мовах

  1.Akta publiczne do interessu Ordynacyi Ostrogskiey nalezace. - 1757. - 246 s.
  2.Antoni J. Dr.(Rolle). Wybor pism. - Krakow,1966. - T.I-II. Gawudy historyczne.; T.III. - Sylwetki literackie.
  3.Archiwum ksiazat Lubartowiczow . Sanguszkow w Slawucie. Wydane nakladem wlasciciela pod kierownictwem Z.Radziminskiego przy wspoludziale P.Skobielskiego i B.Gorczaka. .Lwow,1887. - N.1-7.
  4.Artysci Warszawscy. - 1917. - 4978.
  5.Atlas historyczny Polski.- Warszawa-Wroclaw. - 1993. - S.22-25.
  6.Atlas nistoryczny Rzeczypospolitej polskiej wydany z polecenia Akademii Umiejutnosci. Epoka przelomu z wieku XVI na XVII. Dzial II.: Ziemie ruskie./ Opracowal Aleksander Jablonowski. - Warszawa-Wieden,1889-1904.
  7.Bienkowski J. Skarb srebrny z Choniakowa na Wolyniu// Sprawozdania PAU. - 1917. - 8-9.
  8.Bobrowicz J.N. Herbarz Polski. - T.1-5. - S.1.
  9.Bojanowski S. Sylwetki koni orientalnych i ich hodowcow. - Krakow,1906.
  10.Bojanowski S. Za konmi na Wolyn i Ukrainu. - Krakow,1902.
  11.Boniecki A. Herbarz Polski. - Warszawa,1900-1914. - T.1-4.
  12.Boniecki A. Poczatek rodow litewskich. - 141 s.
  13.Boguckij A.B. Stratygrafia lessow wyzyny Wolynskiej // Przewodnik sympozjum krajowego litologia i stratygrafia lessow w Polsce. - Warszawa,1972. - S.58.
  14.Chanecki Z. Nieznane kapele polskie z XVII i XVIII w.// Muzyka. - 1972. - 4. - S.89.
  15.Chrzanowska P. Sanguszkowie : wystawa portretow i pamiatek rodzinnych ze zbiorow Muzeum Okrugowego w Tarnowie. - Tarnow,1989.
  16.Chwalewik E. Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki i gabinety. - Warszawa,1916. - T.1
  17.Cynkalowski O. Mapa archeologiczna Wolynia i Polesia Wolynskiego. - Krakow,1958.
  18.Cynkalowski O. Materialy do pradziejow Wolynia i Polesia Wolynskiego./ Pod red. Jozefa Kostrzewskiego. - Warszawa,1961.
  19.Czas. - 1917. - 554
  20.Dubicki L. Pamiatka pogrzebu ksiucia Romana Sanguszki w Slawucie. Dnia 30 marca 1881 roku. - Krakow,1881. - 15s.
  21.Dlugosz J. Latyfundia Lubomirskich w XVII wieku: Powstanie-rozwyj-podzialy. - Opole,1997.
  22.Dziennik Kijowski. - 1917. - 17 listopada
  23.Dunin-Karwicki J. Wudrowka od zrodel do ujscia Horynia. - Krakow,1891. - S.58,67.
  24.Dunin-Karwicki J. Wspomnienia o Slawucie.// Klosy. - 1881. - 831.
  25.Dunin-Karwicki J. Wspomnienia Wolyniaka. - Lwow,1897. - S.27,31.
  26.Elegia. Napisana z okolicznosci sprowadzenia Zwlok s.p. Xiuznej Doroty Sanguszkowej do Slawuty przez Konstantego Piotrowskiego. - Warszawa,1822. - 8s.
  27.Encyclopaedia Judaica. Das judentum in geschichte und gegenwart. - Berlin, 1929. - T.2,4.
  28.Encyclopaedia Judaica. - Jerusalem,1972. - Vol.14. - S.1665.
  29.Encyklopedyja Powszechna. - Warszawa,1866. - T.22.
  30.Friedberg H.D. Toledot ha-Defus ha-Ivri be-Polanyah. - Ierusalem, 1950. - 104-109
  31.Gawronski-Rawita Fr. Rok 1863 na Rusi. - Lwow,1903. - T.2.
  32.Gazieta Wieczorna. - 1917. - 3881
  33.Goldberg J. Zydowski handel detaliczny w Polsce XVIII wieku/ W swietle polsko-hebrajskiego .Porzadku kramarzow miasta Zaslawia 1771 anno.// Przeglad Humanistyczny. - R.37,1993. - 4. - S.45 - 56.
  34.Gorczak B. Katalog pergaminow znajduacych siu w archiwum XX. Sanguszkow w Slawucie (1284-1898). Ulozyl Bronislaw Gorczak, konserwator tegoz archiwum. - Slawuta,1912.
  35.Gorczak B. Katalog rukopisow archiwum XX. Sangoszkow w Slawucie. Ulozyl i historya tegoz archiwum skreslil Bronislaw Gorczak, konserwator zbiorow slawuckich. - Slawuta,1902. - 488 s.
  36.Gorczak B. Poczatki rodu XX. Sanguszkow. - Warszawa,... - 22 s.
  37.Gorczak B. Recenzye na .Materyaly archiwalne, wyjute glownie z Metryki Litewskiej od 1348 do 1607 r. Wydal dr. Antoni Prochaska.- Lwow,1890. - 220 s..// Kwartalnik historyczny. - Lwow,1891. - T.V. - S.160-164.
  38.Gorczak B. Recenzye na "Radziwillowska Olyka" p. T.J.Steckiego// Przeglad Powszechny. - Warszawa,1887. - czerwiec. - S.458-476; lipiec. - S.31-48.
  39.Halecki O. Przylaczenie Podlasia, Wolynia i Kijowszczyzny do korony w roku 1569. - Krakow,1915.- 112 s.
  40.Hannower Natan. Jawein Mecula t.j. bagno glubokie. Kronika zdarzen z lat 1648 - 1652. Przelozyl z hebr. Dr. Majer Balaban.- Lwow,1912
  41.Herbarz krolestwa Polskiego.- warszawa,1853.- Cz.1-2.
  42.Herbarz rodzin tatarskich w Polsce.- Wilno,1929.
  43.Horn M. Chronologia i zasiegi najazdow tatarskich na ziemie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1600 - 1647// Studia i materialy do historij wojskowosci.- Warszawa,1962.- T.VIII, Cz.1.
  44.Illustrowany kurjer Codzienny.- 1917.- 346.
  45.In Nuptias Leonis Sapiehae M.D.L. supreme Cancellarii et Elisabethae Radivilia.- Vilno,.
  46.Jewen Mesula.- Venetiae,1653.- 12 s.
  47.Kardaszewicz St. Dzieje dawniejsze miasta Ostroga. Materialy do historyi Wolynia.- Warszawa,1913.- 121 s.
  48.Kempa T. Konstanty Wasyl Ostrogsky (1524/1525 - 1608), wojewoda kijowski i marszalek ziemi Wolynskiej.- Torun,1997.- 288 s.
  49.Klosy.- 776, 827.
  50.Kniazowie i szlachta miudzy sanem, Wieprzem, Bugiem, Prypetia, Dnieprem, Siniucha, Dniestrem i polnocnemi stokami Karpat osiedleni./ Opowiadania historyczne, heraldyczno-genealogiczne i obyczajowe W.Rulikowskiego i Z.L.Radzyminskiego.- Krakow,1880.- T.1.- 384 s.
  51.Komorowski J. Polskie zycie teatralne na Podolu i Wolyniu do 1863 roku.- Warszawa,1985.
  52.Konopacki Sz. Ordynacya ostrogska.- Warszawa,1873.- S.16 - 22.
  53.Kraszewski J.I. Wspomnienia z Wolynia, Polesia i Litwy.- Wilno,1840.- T.1-2.
  54.Ksiucia Eustachego Sanguszki Pamiutnik 1786 - 1815. Wyd. Jozef Szujski.- Krakow,1876.- 176 s.
  55.Kwartalnik historyczny.- Lwow,1888.- T.2.
  56.Kurjer Lwowski.- 1917.- 591.
  57.Kurjer Poznanski.- 1917.- 268.
  58.Leniek J., Herzig Fr., Lesniak Fr. Dzieje miasta Tarnowa.- Tarnow,1911.- 304 s.
  59.Lukomski B. Das arabische Pferd in Slawuta und anderer Gestuten des Russlands. - Stuttgart, 1906.
  60.Monczak F.,Struminski. Mapa wojewodstwa Wolynskiego.- Lwow,1935.
  61.Monografia XX. Sanguszkow oraz innych potomkow Lubarta Fedora Olgierdowicza X. Ratnenskiego. Opracowal Bronislaw Gorczak.- Lwow,1906.- T. 1-3.
  62.Mowy xiucia Eustachiego Sanguszko/ Pod red. J.Popiela.- Krakow,1907.- 275 s.
  63.Nowicki T. Wolyn i jego mieszkanca w r. 1863.- Drezno,1870.- 138 s.
  64.Orlowicz M. Illustrowany przewodnik po Wolyniu z 101 illustracjami i mapka wojewodstwa .- Łuck,1929.- 380 s.
  65.Pamiutniki Jana Duklana Ochockiego i Seweryna Bukara, a takze Zywot Tadeusza Kosciuszka, przez L. Siemienskiego.- Krakow,1866.
  66.Pamiutniki kasztelana Narcyza Olizara.- Warszawa,1907.- Cz.I.- S.38.
  67.Pamiutniki Tadeusza Bobrowskiego.- Lwow,1900.- T.I.- S.132
  68.Piotrowski M. Podowod ksiazat Sanguszkow Olgierdowiczow.- Gumniska,1931.
  69.Plug A. Ś.p. Roman ks. Lubartowicz Sanguszko//Klosy.- Warszawa,1881.- 824.- S.231.
  70.Polen zur Zeit der zwei letzten Theilungen dieses Reiches, historisch, statistisch und geographisch beschrieben. - 1807.- 304 s.
  71.Polski Slownik biograficzny.- Wroclaw-Krakow-Warszawa,1959-1960.- T.VIII.(Girdwoyn Michal - Gross Adam).- S.291; 1992.- T.34.- S.476.
  72.Potocka A. Voyage d.Italie (1826-1827).- Paris,1899.- S.50-51.
  73.Pruski W. Dwa wieki polskiej hodowli koni arabskich (1778 - 1978) i jej sukcesy w swiecie.- Warszawa,1983.
  74.Przezdiecki A. Podole, Wolyn, Ukraina.- Wilno,1841.- T.1-2.
  75.Radzyminski Z.L. Marszalkowie wolynskiej ziemi przed Unia Lubelska i miana ich spadkobiercy. Marszalkowie szlachty wolynskiej w porozbiorowej dobie.- Lwow,1916.- 568 s.
  76.Radziminski Z.L. Xiaze Roman Fedorowicz Sanguszko wobec Unii Lubelskiej 1569 r.- Lwow,1911.
  77.Rodowod Xiazat Olgierdowiczow Sanguszkow. Na podstawie materyalow archiwalnych z uwzgludnieniem najnowszych opracowan ulozyl Bronislaw Gorczak, konserwator famil. XX. Sanguszkow archiwum.- Slawuta,1899.
  78.Roman Sanguszko zeslaniec na Sybir z r. 1831 w swietle pamiutnika matki Ks. Klementyny z Czartoryskich Sanguszkowej oraz Korespondencji wspolczesnej.- Warszawa,1927.- 212 s.
  79.Rzyszczewska E. Mord slawucki w oswietleniu naocznego swiadka.- Lwow,1919
  80.Sanguszko E. Mowy oraz Materyaly biograficzne.- Krakow,1907.- 275 s.
  81.Sanguszko Wl. O gminie zbiorowej.- Lwow,1866.- 23 s.
  82.Sanguszko Wl. Rachunek sumienia z roku 1848.- Krakow,1848.- 15 s.
  83.Sejm Ustawodawczy rakuzki ze szczegolniejsza uwaga na poselstwo polskie.- Poznan,1849.- 133 s.
  84.Slawuta// Tygodnik Illustrowany.- 1873.- T.11.- S.316.
  85.Slownik Geograficzny krolestwa Polskiego i innych krajow Slowianskich.- Warszawa,1886.- T.VII.
  86.Slownik Pracownikow ksiazki Polskiej.- Warszawa-Łodz,1972.- 1043 s.
  87.Sokolowski A. Wyprawa Dwernickiego na Wolyn.//Rozprawy Akademji Umiejutnosci.- Krakow,1918.- T.XXXVI.
  88.Sokolowski M. Miniatury wloskie Biblioteki Jagiellonskiej i Modlitwenik Francuski ks. Samuela Sanguszki w Bibliotece Dzikowskiej.- Krakow,1892.- 44 s.
  89.Starozytna Polska pod wzgladem historycznym, geograficznym i statystycznym opisana przez M.Balinskiego i T. Lipinskiego. Wydanie drugie.- Warszawa,1886.- T.2.- 296 s.
  90.Stecki T.J. Spis rukopisow biblioteki slawuckiej// Wolyn.- Lwow,1864.- T.1.- S.357 - 360.
  91.Stecki T.J. Volyn.- T.1.- 353 s.
  92.Stecki T.J. Z boru i stepu.- Krakow,1888.
  93.Stobinski F. Wspomnienie osobiste o ks. Romanie Sanguszce w korpusie Chrzanowskiego// Czas.- Krakow,1881.- 82.
  94.Tarnowski St. Ksiazna Iza z Lubomirskich Sanguszkowa. Wspomnienie.- Krakow,1890.
  95.Testament Ksiucia Janusza Pawla Ostrogskiego z 6 sierpnia 1619 r.// Museum w Jaroslawiu. Zeszyty musealne.- Jaroslaw,1998.
  96.Tygodnik Illustrowany.- 1873.- T.XI.- S.316.
  97.Wawrynczyk A. Studia z dziejow handlu Polski z Wielkim Ksiustwem Litewskim i Rosja w XVI wieku.- Warszawa,1956.- 128 s.
  98.Wolff J. Kniazowie litewsko-ruscy od konca czternastego wieku.- Warszawa,1895
  99.Xiuga pamiatkowa w 50-letnia rocznicu powstania roku 1830, zawierajaca spis imienny dowodcow i sztabs-oficerow, podoficerow i zolnierzy armji polskiej, w tymze roku krzyzem wojskowym "Virtuti Militari" ozdobionych.- Lwow,1881.
  100.Urzudnicy dawnej Rzeczypospolitej XII - XVIII wieku. Spisy./ Pod red. A. Gasiorowskiego.- T.III. Ziemie ruskie.- Zesz.3. Urzudnicy Podolscy XIV - XVIII wieku. Spisy./ Oprac. E.Janas, W. Klaczewski, J.Kurtyka, A.Sochacak.- Kornik,1998.- 243 s.
  101.Zawadzki W. Relacje cudzoziemcow o polskim teatrze XVIII w.//Przeglad Humanitarny.- 1958.- Zesz.4.- S.101,121
  102.Zbior mow i pism niektorych w czasie sejmu stanow skonfederowanych r.1788.- Warszawа,....- T.III.- S.58.
  103.Zbior Pamiutnikow do dziejow polskich. Wyd. Wl.St. Hr. De Broel-Plater.- Warszawa,1859.- T.4.- 242 s. (Fundacya Familii Ksiazat sanguszkow.- S.237-238).
  104.Zbior wiadomosći do antropologii krajowej/ Wyd. Komisyi antropologicznej PAU.- Krakow,1878.- T.1-6.
  105.Ziganelli.- 1917.- 519.
  106.Zrodla do dziejow polskich/ Pod kier. M.Grabowskiego i A.Przezdieckiego.- Wilno,1843-1844.- T.1-2
  107.Zrodla dziejowe. T.XIX. Polska XVI wieku pod wzgladem geograficzno- statystycznym.- Warszawa,1889.- T.VIII. Ziemie ruskie, Wolyn i Podole opisane przez A.Jablonowskiego.- 446 s.