Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського Патрiархату


Post-трудівник:   Спростування Versus Передумови Продовження Перевірка Документи Медалька Принцип ворога Листування
Слово - ревізорам

  На адресу редакції надійшов офіційний лист (N13-32/815) для працівників "Трудівника..." із результатами проведеної ревізії щодо фінансово-господарської діяльності редакції "ТП" за 2007 та І квартал 2008рр. Контрольно-ревізійний відділ в Славутсько-му районі та містах Славуті і Не-тішині виявив ряд порушень, викладених в акті ревізії від 22.07.2008р. (N13-34/69). Ознайомимо читачів із деякими виявленими фактами:
  "Встановлено, що в порушення п.п.1.1,1.3 "Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон", в частині відшкодування витрат на відрядження, при відсутності належного документального підтвердження (наказу керівника) - обґрунтованої мети відрядження, відсутності оригіналів підтверджувальних документів призвели до переплати коштів на відрядження в сумі 118,86грн.
  Встановлено, що не вся заборгованість, яка обліковується, підтверджена наявними в редакції документами. Так, за звіреними взаєморозрахунками в 11-ти підприємствах, організаціях, установах та інших суб'єктах підприємницької діяльності виявлено розбіжність в розрахунках з 4-ма підприємствами.
  В ході ревізії ПП "Експертмаш" проведено оцінку нежитлового приміщення (будівлі редакції), яке обліковувалось на балансі редакції і оцінювалось в 38,7тис.грн. За даними висновку про вартість майна, залишкова вартість будівлі після проведення експертної оцінки становить 347755грн. (тобто вартість будівлі була занижена на 309тис.грн. - від Ред).
  Редакція має земельну ділянку у розмірі 0,0372га, про що свідчить Державний акт на право постійного користування землею N001304 від 08.06.1999 року. Проте на момент ревізії експертна оцінка, як передбачено ст. 13 Закону України "Про оцінку земель" від 11.12.2003 N1378-ІV, не проведена і земельна ділянка не обліковується, чим порушено п. 10 П(С)БО 7 та п.7 ст.8 та п. 1.3,5 ст.9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 996-ХІV.
  Отримані редакцією за накладною N235 від 11.02.2008р. шини на суму 940грн. (в т.ч. ПДВ - 156,67грн.) від ТЗОВ "Поділля" - не оприбутковані по бухгалтерському обліку, а відразу списані на 783,33грн. (без ПДВ), чим порушено п. п. 1, 3, 5 ст.9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
  Ревізією дотримання законодавства при встановленні посадових окладів, надбавок та доплат встановлено, що в порушення постанови 34 від 06.02.2008р. посадовий оклад" редактора Мальчук В.О. з 01.02.2008р. завищено на 38,75грн. Вказане порушення призвело до зайвого нарахування 77,50грн. надбавки за вислугу років на суму 35,90грн - всього на суму 113,40грн. Крім того, в порушення вказаної постанови 34 при підвищенні посадових окладів на 45% бухгалтерією редакції в розрахунок включено доплату за ранг, що спричинило зайве нарахування заробітної плати працівникам редакції на суму 544,02грн. В ході ревізії зайве нарахування заробітної плати в сумі 657,42грн. було відшкодовано шляхом зменшення суми нарахованої зарплатні.
  В порушення Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" ( зі змінами) для редактора Мальчук В.О., яка має почесне звання заслуженого журналіста проведено нарахування надбавки за 2007 та І квартал 2008р. в розмірі 15% замість 5%, що призвело до зайвого нарахування та виплати цієї надбавки на суму 2851,02грн.
  Ревізією дотримання законодавства при нарахуванні та здійсненні виплат заробітної плати працівникам за час відпустки встановлено, що в порушення п.4 порядку обчислення середньої заробітної плати при наданні працівникам редакції щорічної відпустки були враховані одноразові виплати, що призвело до зайвих нарахувань відпускних на загальну суму 945,08грн.
  Ревізією з питань наявності фактів оплати праці за невідпрацьований час встановлено, що за період з січня до грудня 2007р. та січень - березень 2008-го для редактора відділу дизайну і реклами Мальчуку В.Г. при відсутності записів в табелях обліку робочого часу нараховано та виплачено заробітну плату на суму 11916,24грн. в той же час встановлено, що за цей період відпрацьовано лише 8 годин щоденно. Для ревізії не було представлено документів, які б засвідчували, що роботу відповідального секретаря протягом періоду, який підлягав ревізії, виконував Мальчук В.Г. В ході ревізії представлено наказ N 182 від 30.03.1994 року, згідно п.3 якого дозволено Мальчуку В.Г. виконувати за сумісництвом обов'язки відповідального секретаря, за що виплачувати йому 0,5 ставки. Штатними розписами на 2007 та 2008рр. передбачено посаду начальника фінансово-господарського відділу, яку займає Мельник П.І. Оплата праці їй здійснювалась на рівні начальника відділу органу місцевого самоврядування з врахуванням надбавки за ранг в сумі 60грн. та доплати за вислугу років. Відповідно до чинного законодавства вказана посада не відноситься до посади журналіста, колективним договором трудового колективу редакції нарахування заробітної плати як начальнику фінансово-господарського відділу не визначено. Як наслідок Мельник Г.І. безпідставно нараховано та виплачено доплату за ранг в сумі 900грн. та надбавку за вислугу років в сумі 4356,63грн - всього 5256,63грн, що призвело до зайвого нарахування та перерахування до державних цільових фондів на суму 1936,02грн.
  Дані порушення призвели до матеріальної шкоди (збитків) на суму 7192,65грн. (5256,63грн.+1936,02грн).
  За трудовою угодою від 01.11.2006 та 10.10.2007рр., укладеними між редакцією газети "Трудівник Полісся" в особі Мальчук В.О. та громадянином Мальчуком В.Г. щодо обслуговування котельні та нагляду за безпекою газового котла впродовж опалювальних сезонів 2006-2008рр. Як вказано в трудових угодах, адміністрація редакції за рахунок надпланових надходжень від інформаційних послуг зобов'язалася виплатити зарплату в розмірі мінімальної зарплати. Ревізією з правильності нарахування заробітної плати за вказаними трудовими угодами встановлено переплату заробітної плати в сумі 305грн.
  Як наслідок викладеного, редакцією допущено зайве нарахування заробітної плати на загальну суму 16674,76грн (113,40грн + 544,02грн +2851,02грн + 945,08грн +11916,24грн +305грн), що призвело до зайвого нарахування та перерахування до державних цільових фондів на суму 6141,31грн. Дані порушення призвели до матеріальної шкоди (збитків) на суму 22816,07грн (16674,76грн+6141,31грн).
  Ревізією дотримання законодавства при використанні коштів на сплату обов'язкових платежів до державних цільових фондів встановлено, що в порушення п. 1 ст.4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" протягом 2007 та І кварталу 2008 років зайво нараховано та сплачено внесків до Пенсійного фонду від суми фонду оплати праці Шеме-та О.А., який є інвалідом, по ставці 33,2% замість 4% на суму 1021,44грн., в тому числі: за 2007р. - 798,06 грн., за І квартал ц.р. - 223,38грн.
  Висновок: загалом внаслідок проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності редакції газети "Трудівник Полісся" виявлено наступні порушення:
  - переплата коштів на відрядження на суму 118,86грн;
  - зайве нарахування заробітної плати на суму 16674,76грн;
  - безпідставно нараховано надбавки 5256,63грн, нараховано та перераховано до державних цільових фондів 1936,02грн;
  - зайве нараховано та перераховано до державних цільових фондів 6141,31 грн;
  - завищено в обліку дебіторську заборгованість - 1610,12грн. (в ході ревізії ліквідовано);
  - занижено в обліку дебіторську заборгованість - 354,11грн. (в ході ревізії поновлено в обліку);
  - занижено в обліку кредиторську заборгованість - 2256,36грн. (в ході ревізії поновлено в обліку);
  - завищено в обліку суму боргових зобов'язань 19908,42грн. (розрахунки приведено у відповідність);
  - занижено в обліку залишкову вартість основних засобів - 347755грн. (в ході ревізії вартість основних засобів збільшено по обліку);
  - занижено в обліку вартість виробничих запасів - 783,33грн. (в ході ревізії запаси обліковано по обліку).
  За результатами ревізії на редактора Мальчук В.О. та начальника фінансово-господарського відділу Мельник Г.І. складено протоколи про адміністративне правопорушення.
  Яків Панчук, начальник КРВ у Славутському районі та містах Славуті і Нетішині".
  
  15 серпня 2008р., N34 (10755)