Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського Патрiархату


Біографії:   С.Гамченко Б.Горчак Б.Горчак С.Гощинський Н.Гуйванюк Є.Кіттель В.Кочубей Ю.Пенський Л.Романовський М.Фельденкрайз

Броніслав Горчак - перший архівіст Славутчини

  З історією Славути та Славутського краю пов'язане життя та діяльність багатьох непересічних людей. Саме такою знаною особистістю був Броніслав Горчак - архівіст, дослідник та генеалог роду князів Сангушко.
  Броніслав Горчак народився у 1854 році у Львові. Вже з студентських років ним було обрано той шлях яким він пройде усе своє життя - "архівістика". Саме за цією спеціальністю він навчається у Львівському університеті. Разом з відомими представниками львівської історичної школи Освальдом Бальцером, Фердинандом Бостлем, Людвіком Фінкелем, Фредериком Папі, Броніслав Горчак займався на курсах та семінарах відомих вчених-істориків, професора Ф.К.Ліске та А.Прохаски. В 1876 році, по закінченню університету, Броніслав Горчак влаштовується працювати до львівської бібліотеки "Оссолінеум".
  В 1879 році виходить перша праця молодого дослідника - "Кілька уваг до промови Яна Казиміра", яка дістає схвальні відгуки багатьох знаних вчених. Як результат, в тому ж році Броніслава Горчака запрошують до складу наукового видавничого комітету професора Хіршберга. Саме у рамах цього комітету, у 1881 році було видано наступну книжку Б. Горчака "Бібліографія листопадового повстання".
  У 1880 році на дослідницький хист Броніслава Горчака звертає увагу князь Роман-Даміан Сангушко і вже наступного року, під час свого приїзду до Львова, запрошує молодого вченого до Славути на посаду хранителя Славутського архіву. Погодившись на пропозицію князя Б.Горчак переїжджає до Славути. І саме тут, у центрі латифундії Сангушків, Броніслав Горчак розпочинає важку роботу з впорядкування князівського архіву. Спочатку, при впорядкуванні князівських документів, було застосовано методику хронологічного укладу, без погляду на тип і походження документів. Однак в 1898 році, під впливом Олександра Чоловського та Зигмунта Люби-Радзимінського, Б.Горчак змінює методику, впроваджуючи поділ документів за хронологією та видом документу. Результатом такого опрацювання документів архіву стало видання низки каталогів, родоводу кн. Сангушко. Більш того, у 1886 р. разом з З.Л.-Радзимінським та П.Скобельським розпочинає підготовку видання "Архіву князів Сангушко зі Славути". Активно публікувався на шпальтах наукових часописів (напр. Przegl?d Powszechny, Kwartalnik Historyczny). Всього за період до початку І-ї Світової війни Броніславом Горчаком було підготовлено та видано: "Архів князів Сангушко" (Т.І-VII), "Родовід князів Сангушко", "Монографію князів Сангушко" та "Дослідження початку роду кн.Сангушко".
  У задумах дослідника було видання повного зібрання архіву кн.Сангушко, однак цьому перешкодила війна. З початком Першої Світової війни Броніслав Горчак, який мав австрійське громадянство, був змушений виїхати до Львова, а пізніше ще далі до Відня. Однак відразу по закінченню війни, у 1918 році, він повертається назад. Страшна звістка про загибель князя Р.В.Сангушко, спалення Славутського палацу, загибель величезної кількості унікальних історичних матеріалів та загальна розруха підірвали здоров'я дослідника. Захворівши на пневмонію Броніслав Горчак помирає в Славуті 16 жовтня 1918 року. Його могила довгий час знаходилася на старому кладовищі неподалік старих склепів, але час та радянська влада поступово знищили її. Таким чином пам'ять про відомого дослідника Броніслава Горчака, людину, що виховала ціле покоління молодих дослідників Славутчини, які пізніше у 1920-х рр. створили Славутський музей, залишається лише у його дослідах та роботах.
  
  Берковський В.Г.,
  канд.іст.наук, директор ЦДКФФА України ім. Г.С.Пшеничного
  Опубліковано в "Вісті громади. - N 27 (7 липня 2016). - С.2."