Місто
Район
ТП "Край"
Дослідження
Візитка міста та району
Бібліографія
Проект "джерела"
Презентація
Голодомор 32-33
ОУН на Славутчині
Джерела з історії
Геральдика
Карти
Нетішин
Нетішинський музей
Села району
Пам'ятки Славутчини
Статті про місто і район
"Сангушківські читання"
Славута військова
Авторська сторінка
Історія міста в фото
Малюнки Н.Орди
Славутчани
Храми
Школи
Українська Повстанча
Ліси
Преса про місто
Політика
Мистецтво
Лінія фронту
Новини
Гостьова книга
Online-Бібліотека

ПОШУК
Для пошуку потрібно
використовувати
не більше одного слова
або його частиниGoogle
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського Патрiархату


Статті про місто і район:   Населення у XVII ст. Історія Славути 1633-1863 р. Оборонні споруди міста Славути у XVII - XVIII ст. Матеріали з історії Славутчини в архівах України Джерела соціально-економічної історії Славутчини Джерела з історії уніатської церкви на Волині. З історії міста 375 річниця славутської магдебургії Навколо назви нашого міста Заснування Славути Як Славута ставала містом Джерела з історії Славутчини Кумисо-лікувальний заклад Фабрики міста Лесине літо в Славуті Наукові дослідження у 1920-х рр. Рапортичка Депортація 30-х Вони боролися за радянську владу Партизани Таємниці славутського Грос-лазарету 301 Нацистські табори в Славуті 25 років за фотопортрет Маразм директора крєпчал чи крєпчає? Історія міліції Як називатися вулицям Пісенний фестиваль

Джерела соціально-економічної історії Славутчини XVII - XVIII ст.

   Утвердження Української держави викликало інтерес до цілого ряду вузлових проблем української історії, передусім доби пізнього середньовіччя. Однак наукове пізнання історичного шляху, пройденого народом, неможливе без осмислення грунтовних знань з минулого рідного краю, міста чи села, де творили сотні поколінь твоїх предків, де народились і пройшли життєвий шлях твої батьки, де пройшло твоє дитинство.
   Перед нами на сучасному етапі постає завдання введення в науковий обіг багатого документального матеріалу і створення фундаментальної історичної праці з історії Славутчини від найдавніших часів до сьогодення. Необхідно з'ясувати головні віхи історії краю, проаналізувати роль внутрішніх і зовнішніх чинників як у розквіті, так і занепаді екологічного, громадського і культурного життя мікрорегіону в широкому історичному контексті. Дослідники повинні з одного боку простежити перебіг місцевих подій на тлі макрорегіональних і всеукраїнських, а з другого - розкрити специфіку останніх в конктертно-історичних умовах даного району.
   Робота над історією Славутчини вимагає творчого підходу у науково-дослідницькій сфері. Це обумовлює і необхідність залучення широкої джерельної бази дослідження. Серед неї стародруки, матеріали археологічних експедицій, документи з архівів Києва, Львова, Варшави, Москви.
   Слід зазначити, що вагома частина документів історії нашого району зберігається у Воєводському архіві міста Кракова у фонді "Архів князів Сангушків у м.Славуті". Окремі з них у вигляді мікрофотокопій були передані до Центрального державного історичного архіву України в м.Київ (ЦДІАК). Ряд з них після систематизації щберігається у описі 3 фонду "КМФ-15" (Документи з історії України з архівів і рукописних відділів бібліотек Польщі).
   Передусім це: опис родинного архіву князів Сангушків за 1497 - 1793 рр.(справа 1а /далі скорочено/); інвентарі маєтків сс. Дякова, Мирутина, Сьомаків і Зубівщини за 1603 р. (N 2); реєстри сплати податків з с.Пузирки за 1620 р. (N 4); реєстри сплати чиншу з Дяківської волості за 1617 р. (N 6), з Міньковецького, Жуківського і Діківського ключів за 1624 р. (N 12), за 1631 р. (N 13).
   Значний інтерес становлять інвентарі: маєтків Дяківськогго ключа за 1642 р. (N 18); сс. МИрутина і Дякова за 1642 р. (N 19); с. Дякова і присілків за 1647 р. (N 21); Дяківського ключа за 1635 р. (N 34); сс. Жукова, Дятилівки, Марачівки, Вачева за 1773 р. (N 104); с.Кам'янки за 1778 р. (N 107); с.Улашанівки за 1758 р. (N 134); сс. Ташки і Цвітоха за 1759 р. (N 234); с.Барбарівки/Варварівки за 1754 р. (N 247).
   Окремо знаходиться заставний контракт на с.Вачів за 1739-1740 рр. (N 86) і люстрація маєтків сс. Пашуки, Сьомаки і Ногачівка за 1775 р. (N 156).
   Ряд документів безпосередньо торкається нашого міста. Це зокрема інвентарі: містечка Славути і прилеглих до нього сіл Бачманівки та Миньківець за 1701-1773 рр. (N 53); маєтків Славутського ключа: м.Славути, сс. Бачманівки, Миньківців, Пузирків, Жукова, Марачівки за 1773-1777 рр. (N 54); м.Славути і належних до нього присілків за 1694 р. (N 51); маєтків Славутського ключа за 1770р. (N 95).
   Ці документи дозволяють простежитит динаміку соціально-економічного розвитку району і виділити основні етапи. Важливе місце в цьому плані мають архівні справи з інших фондів ЦДІАК, РДАДА, РДВІА, але вони в силу своєї актуальності заслуговують на окрему увагу.
   Автори цієї публікації сподіваються, що вона буде сприяти розширенню джерельної бази з історії Славутчини, посиленню уваги до неї з боку місцевих краєзнавців, діячів культури і освіти, ізапрошують усіх бажаючих до співпраці.
  
   Омельчук В., аспірант кафедри давньої і нової історії України Київського Національного Університету ім.Т.Шевченка.
  
   Ясенчук О. вчитель історії Славутської зош N3, краєзнавець.
   Трудівник Полісся.- вівторок 25 липня 2000р.- N56(10305).