Місто
Район
ТП "Край"
Дослідження
Візитка міста та району
Бібліографія
Проект "джерела"
Презентація
Голодомор 32-33
ОУН на Славутчині
Джерела з історії
Геральдика
Карти
Нетішин
Нетішинський музей
Села району
Пам'ятки Славутчини
Статті про місто і район
"Сангушківські читання"
Славута військова
Авторська сторінка
Історія міста в фото
Малюнки Н.Орди
Славутчани
Храми
Школи
Українська Повстанча
Ліси
Преса про місто
Політика
Мистецтво
Лінія фронту
Новини
Гостьова книга
Online-Бібліотека

ПОШУК
Для пошуку потрібно
використовувати
не більше одного слова
або його частиниGoogle
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського Патрiархату


Статті про місто і район:   Населення у XVII ст. Історія Славути 1633-1863 р. Оборонні споруди міста Славути у XVII - XVIII ст. Матеріали з історії Славутчини в архівах України Джерела соціально-економічної історії Славутчини Джерела з історії уніатської церкви на Волині. З історії міста 375 річниця славутської магдебургії Навколо назви нашого міста Заснування Славути Як Славута ставала містом Джерела з історії Славутчини Кумисо-лікувальний заклад Фабрики міста Лесине літо в Славуті Наукові дослідження у 1920-х рр. Рапортичка Депортація 30-х Вони боролися за радянську владу Партизани Таємниці славутського Грос-лазарету 301 Нацистські табори в Славуті 25 років за фотопортрет Маразм директора крєпчал чи крєпчає? Історія міліції Як називатися вулицям Пісенний фестиваль

Матеріали з історії Славутчини в архівах України.

   У пропонованих до вашої уваги статтях я спробую дати аналіз сучасного стану та документальної забезпеченості історії нашого міста, а також Славутського району, у архівах України, Польщі та Росії. У першу чергу увагу буде звернуто на унікальні матеріали, що дозволяють по новому оцінити нашу історію. Маю надію, що відвідувачі сайту зможуть оцінити різницю між історією забезпеченою документами та історією яка пропагується тепер у м. Славута завдяки місцевим горе-краєзнавцям.
  
   І. Центральний державний історичний архів України у місті Київ.
  
   "Історія, яка не базується на джерелах не варта уваги дослідника" - ця, здавалося б, проста істина є основоположною у будь яких історично-краєзнавчих дослідженнях. Місто Славута та Славутський район, незважаючи на значну джерельну забезпеченість, на сьогодення являють собою один з найменш досліджених теренів Хмельницької області. Чому? Причин для цього існує багато: це і відсутність професійних досліджень, протидія старих псевдокраєзнавців, байдужість як міської, так і районної влади, а також більшості населення до власної історії і багато чого іншого. Список причин є можливим продовжувати безкінечно. Однак факт є фактом: в історії нашого міста є багато білих плям, вигадок, фантастичних припущень, що потребують на увагу професійного історика. Більшість з цих питань обертається навколо проблеми неінформованості про стан джерельного забезпечення нашої історії. Базуючись на матеріалах науково-популярного характеру, художніх творах, місцевих легендах та переказах, місцевими краєзнавцями було створено фантастичну картину розвитку м.Славута у XVI-XX ст. Так наприклад, у статті С.Ф.Ковальчука у газеті "Пульс" від 22.02.2001 безпідставно було відзначено, що м.Славута виникло ще перед Люблінською унією 1569 року. Автор, базуючись лише на відомому творі Л.Курошинського, не знаходячи, а скоріше, просто не шукаючи документального джерельного підтвердження своїй вигадці, вводить в оману простих читачів, а також сприяє появі нового фантастичного факту.
  У більшості випадків безпідставні та антинаукові твердження, на кшталт вище вказаного, є можливим спростувати на основі документальних матеріалів з архівів та відділів рукописів наукових установ України, Росії та Польщі.
   Одним з найбільших зібрань архівних матеріалів України є Центральний державний історичний архів у м.Києві. У даній установі зберігається безліч документів з різних періодів історії нашої держави, а також Польщі, Росії, Білорусії та Туреччини.
  Не обділена увагою у даному архіві і наша Славутчина. Основна кількість стосовних нашого району джерел зберігається у 8 великих фондах:
  Фонд 220. - Колекція документів Київської археографічної комісії при Київському, Волинському та Подільському генерал-губернаторові. Зібрані у процесі діяльності комісії документи охоплюють період від XIV до XIX ст. Особливо важливими серед них є оригінали королівських та царських грамот щодо надання українським містам та містечкам привілеїв. Наприклад, королівський універсал що надавав м. Аннопіль права на проведення щорічних ярмарків.
  Фонд 473. - Матеріали слідчої комісії для політичних справ при Київському, Подільському та Волинському генерал-губернаторові у м. Київ. Матеріали зібрані у даному фонді стосуються періоду 1846-1882 років. У 214 одиницях зберігання зафіксовано велику кількість важливої інформації про взаємовідносини між царською владою та землевласниками-поляками, у тому числі й судові справи, щодо намагань волинського губернатора генерала Черткова шляхом звинувачення родини князів Сангушко у підтримці польського повстання 1860-х рр. захопити та конфіскувати Славутський маєток.
  Фонд 1099. - Матеріали помічника начальника Волинського губернського жандармського управління в Заславському та Старокостянтинівському уїздах за період 1886-1902 років. У 18 одиницях зберігання збережено інформацію про нагляд за підозрілими, політично неблагонадійними чи колишніми підсудними особами.
  Фонд 1262. - Матеріали помічника начальника Волинського губернського жандармського управління в Новограді-Волинському, Острозькому та Заславському уїздах за період 1902 - 1917 років.
  Фонд 1335. - Матеріали Волинського губернського жандармського управління в м. Житомир за період 1830-1917 років. У більш ніж 3120 одиницях зберігання зберігається інформація про скоєні злочини на тернах нашого району, про зловживання поміщиків та їх управляючих, про самовбивства та крадіжки, а також про покарання, що їх застосовували місцеві мешканці, коли ловили злодіїв.
  Фонд 1388. - Матеріали комісії заснованої для розгляду справ про польське повстання в Подільській і Волинській губерніях. У цьому фонді зібрано матеріали стосовно періоду 1831-1917 років. Саме тут знаходяться матеріали стосовно судової справи князя Р.Є. Сангушко та справи князя А.Яблоновського, що володіли значною частиною території сучасного Славутського району.
  Фонд 1392. - Колекція документів Київського відділу Імператорського Російського військово-історичного товариства. У даній колекції збережено документи подаровані до архіву товариства князем Р.В.Сангушко з Славутського архіву.
  Фонд 1421. - Матеріали Заславського військового поліційного управління у м. Заславль за період 1863-1865 років.
  Фонд 1715. - Матеріали Заславського повітового земського суду за період 1793-1799 років. У 18 одиницях зберігання є можливим побачити досить цікаву інформацію про взаємовідносини між власниками маєтностей на теренах Заславського уїзду Волинської губернії, до якого, як відомо, відносилася і сучасна Славутчина.
  Фонд 2205. - Колекція документів Волинського церковно-археологічного товариства. У процесі діяльності товариства до його архіву потрапили унікальні документи періоду 1396-1915 рр., які дозволяють оцінити історію нашого міста та району з дещо нових позицій. Особливо важливими серед цих документів є церковно-приходські літописи з майже 14 сіл Славутчини.
  Фонд 2227. - Колекція документів Волинського музею. Як і у попередньому фонді, тут, завдяки наполегливій праці дослідників-ентузіастів, їхньому високому професіоналізму, вдалося зібрати майже 992 документи, що охоплюють період від 1400 по 1932 роки.
   Нарешті, найважливішим фондом є фонд 442 "Канцелярія Волинського, Київського та Подільського генерал-губернатора" за період від 1793 по 1917 роки. Збережені у даному фонді документи є чи не найбільш важливими для дослідника історії Славути та Славутчини, оскільки вони відтворюють кількісний склад населення не лише нашого району та міста, але й окремих сіл, занотовують відомості про різні стихійні лиха, а також - що головне - характеризують рівень промислового розвитку району. Уточнюються дані про види та розташування промислових підприємств, їхню приналежність.
   Досить цікавими є дані про будівництво та відкриття церков, шкіл та училищ на теренах сучасної Славутчини, а також про етнічно-релігійну ситуацію на теренах розглядуваного нами району.
   Таким чином, підсумовуючи вищенаведений матеріал, є можливим відзначити, що тільки після опрацювання документів зібраних у фондах Центрального державного історичного архіву України у м. Київ можна створити більш-менш вірогідну картину розвитку Славутчини у період від XVII до XX ст.