Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
31-Oct-2003
Славутчина в новинах

Напередоднi Покрови мiська органiзацiя Спiлки офiцерiв України спiльно з ветеранами Органiзацiї Українських Нацiоналiстiв та Української Повстанчої Армiї провели декiлька заходiв з метою об'єктивно показати роль УПА в iсторiї. Спочатку група з 15 учнiв загальноосвiтньої школи 7 вiдвiдала пам'ятник загиблим воякам УПА поблизу с.Стригани. Там вони почули розповiдь про подiї 12-13 травня 1944 року i про український рух опору.
Напередоднi свята 20 учнiв обласного спецiалiзованого лiцею-iнтернату, що займаються у вiйськовiй групi, теж вшанували пам'ять воякiв УПА, що загинули пiд Стриганами. Вiдбулася зустрiч з колишнiми старшинами УПА - Iваном Зеленюком та Андрiєм Заєдiновим. Почесна варта з лiцеїстiв з синьо-жовтими прапорами, розповiдi ветеранiв, фото на пам'ять - так вiдбувся цей захiд.
Також у рамках спiвробiтництва СОУ з частинами Мiноборони вiдбулася зустрiч ветеранiв УПА i представникiв УПЦ Київського Патрiархату з вiйськовиками 97 ОМБР. Вперше в Славутi ветерани руху опору зустрiлися з воїнами Збройних Сил України. Настоятель Свято-Покровського храму, який практично виконує обов'язки капелана 97-ї окремої механiзованї бригади, митрофорний протоiєрей отець Миколай Бочкай розповiв про сявто Покрови Пресвятої Богородицi i значення цього свята для українського козацтва.

Славута-Артемiвськ

Нещодавнi повiдомлення загальноукраїнських засобiв масової iнформацiї про вибухи на базi збереження боєприпасiв у Артемiвську нагадали, що подiбна проблема iснує i для Славути. Адже неподалiк житлового масиву заводу залiзобетонних виробiв є навiть два об'єкти, якi знаходяться на вiдстанi 1,5-2 кiлометри один вiд одного i являють не меншу небезпеку, нiж артемiвськi. Це - база збереження ракетно-артилерiйського озброєння та база збереження пального Держкомрезерву. Хто їх так розташував . окреме питання, бо арсенал з'явився на початку 50-х, а база для нафтопродуктiв - у серединi 70-х рокiв минулого столiття.
Нинiшнiй стан збереження ракет та снарядiв на базi такий: приблизно два мiсяцi тому реактивний снаряд для БМ-21 вагою близько 200кг. та довжиною два метри лише завдяки грунтовому наспу не вилетiв за межi бази. Це при тому, що за 10 км. розташована Хмельницька АЕС.
Громадсько-полiтичне об'єднання "Демократична Славутчина" мало не пiд примусом добилося вiд сесiй Славутських мiської та районної рад згоди (лист 492/01-14, 01-06/153 вiд 27.12.2002р. та 16.12.2002р.) на проведення державної екологiчної експертизи на обох об'єктах, що становлять собою пiдвищену екологiчну небезпеку. Право на проведення такої експертизи має обласне управлiння Мiнекобезпеки. Там намiр сесiй провести державну експертизу спочатку пiдтримали - але коли справа дiйшла до конкретних дiй, те саме обласне управлiння почало гальмувати експертизу. Наприклад, не змогли навiть дати вiдповiдь на запитання, скiльки коштуватиме залучення експертiв з Києва - навiть орiєнтовно. Отже, тепер i районна, i мiська ради також можуть нiчого не робити.
Хiба що чекати мiсцевого Артемiвська.

Хто i кого захищає

Ось вже пiвроку точиться боротьба мiж жителями будинкiв 103, 105 та 107, що по вул.Князiв Сангушкiв, з одного боку, та ЗАТ "Авiас плюс", з iншого. Суперечка точиться навколо бажання фiрми звести АЗС поблизу трьох п'ятиповерхiвок. Мiська влада на чолi з головою М.Полiщуком (СДПУ(0)), головний санiтарний лiкар району В.Єнiн, старший iнспектор Державного управлiння Мiнекологiї I.Лостяк та мiжрайонний прокурор В.Мушинський вважають, що умови проживання мешканцiв трьох вищезгаданих будинкiв повиннi бути принесенi в жертву заради поповнення мiського бюджету. Цим чиновникам абсолютно байдуже, що в будинках i так немає чим дихати вiд викидiв сусiднього рберойдового заводу, що знаходиться поруч. З iншого боку будинкiв проходить шосе 2Р98, на iнтенсивнiсть руху по якому i розраховнана АЗС (до 160 заправок за годину) за висновком головного санiтарного лiкаря району (лист 02/01-624 вiд 18.03.2003р.) Iнша служба - обласне управлiння охорони навколишнього середовища - в цьому питаннi теж проти iнтересiв людей. Так, у жовтнi 2003. заступник начальника обласного управлiння приїхав до Славути, а потiм з'явився лист 06-12/кол.461 вiд 8 жовтня 2003р. В листi було зроблено декiлька перекручень фактiв. Зокрема, дiлянку пiд спорудження АЗС вказують, як заплановану генеральним планом забудови мiста пiд спорудження атостанцiї. Але по-перше: генеральний план забудови мiста не затверджений сесiєю мiської ради i досi. По-друге, автостанцiя планувалася на 500 метрiв далi на схiд вiд того мiсця, де планують АЗС.
Вперто не хочуть говорити в обласному управлiнi про вплив на навколишнє середовище викидiв руберойдового заводу, що знаходиться поруч з будинками 103, 105 та 107, а також вплив транспорту з шосе 2Р98. Складається враження, що АЗС хочуть будувати в чистому полi. Несерйозно виглядає i постiйне посилання чиновникiв вiд обласної екологiї на те, що їхня справа - лише вивчення впливу на навколишнє середовище. Але, власне, про це ж i йде мова!
А ось в поведiнцi мiськрайонної прокуратури дивує iнше. Там не можуть знайти документи, якi стосуються вибору конкретної дiлянки пiд забудову. Це - рiшення 83 вiд 23 березня 2003р. мiської ради про створення комiсiї по вибору дiлянки пiд будiвництво. Припускаю: не можуть знайти з тої причини, що акт вибору пiдписаний першим зступником мiського голови М.Ф.Паламарчуком, який на посадi лише з кiнця квiтня, а не березня. Аби не довелося встановлювати факту недiйсностi пiдпису заступника голови, сам документ не знаходять. Цiкаво, що у листi вiд 8 жовтня 2003р. 06-12/кол.461 таке рiшення ( 83 вiд 23 березня 2003р.) згадується. Так само посилається на нього i начальник вiддiлу експертиз облуправлiння екологiї Т.Й.Бочуля в актi вiд 18 лютого 2003р. Його пiдписав старший iнспектор I.Лаб'як та двоє представникiв громадсько-полiтичного об'єднання "Демократична Славутчина"
Знали б тодi чиновники, що все так обернеться...

В.Скомороха, координатор громадсько-полiтичного об'єднання "Демократична Славутчина"