Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
11-Sep-2003
Бракує лише АЗС

Те, як реагує мiська влада на порушення статтi 50 Конституцiї України, м'яко кажучи, вже не дивує. Нагадаю - це стаття, де йдеться про право кожного на безпечне життя та довкiлля.
64 пiдписи зiбранi жителями багатоповерхiвок по вул. Князiв Сангушкiв 103, 105, 107, а також приватного будинку з цiєї ж вулицi. Справа стосується викидiв, якi регулярно робить ще один сусiд - ВАТ "Славутський руберойдовий завод". В свою чергу, виконком та сесiя мiської ради люб'язно надали земельну дiлянку поблизу вищезгаданих будинкiв пiд будiвництво АЗС. Аргумент можновладцiв - зокрема, першого заступника мiського голови М.Ф.Паламарчука - бюджету потрiбнi грошi, а для цього можна пожертвувати безпекою довкiлля i здоров'ям людей, якi проживають поблизу. Самих людей нiхто не питав, а коли вони висловили незгоду - уваги нiхто не звернув.
Водночас абсолютно не береться до уваги наступне:
1. Будинки, окрiм запланованої АЗС, вже мають поруч потужне виробництво, яке також вiдноситься до пiдвищено екологiчно небезпечних. Лише за липень-серпень 2003р. Принаймнi 10 днiв у повiтря викидається їдуча прозора речовина, яка заважає диханню в радiусi декiлькох сотень метрiв.
2. 2. З iншого боку багатоповерхiвок розташованi заправнi ємностi ВАТ "АТП16845". Вплив цього об'єкту нiяк не оцiнюється.
3. Доповнює ситуацiю автошосе 2Р98, що проходить поруч. У висновку державної екологiчної експертизу, що проводилася фахiвцями обласного управлiння Мiнекологiї, його вплив також не оцiнено.
Шановнi чиновники вiд екологiї! Ваша заангажованiсть цiлком зрозумiла - як i зацiкавленiсть мiсцевої влади у сприяннi нафтовому бiзнесу. Але в статтi 13 Конституцiї України сказано, що власнiсть не повинна використовуватися на шкоду людям. Як бути з цим?

В.Скомороха, координатор громадсько-полiтичного об'єднання "Демократична Славутчина"