Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
13-Dec-2006
11 грудня 2006р.

ЯК ВИНИКАЮТЬ ПРОБЛЕМИ?
Уся дiяльнiсть Славутського мiського голови В.Б.Сидора, нинiшнього складу виконкому мiської ради, з квiтня по листопад ц.р., з пошуку можливостей максимально стримати пiдвищення розмiру тарифiв на газ, електроенергiю, а також вiдповiдно плату за опалення, воду, iншi комунальнi послуги, завершилася банальним пiдвищенням, у кiлька разiв, вищезгаданих показникiв. Адже те, що було нiбито зроблено (створено Асоцiацiю територiальних громад 30-кiлометрової зони навколо ХАЕС, проведення так званих громадських слухань по Стратегiчному плану дiй тепломережi та водоканалу), нiяк не вплинуло на ситуацiю.
Результатом цього стало зiбрання славутчан на колективний прийом до мiського голови 28 листопада ц.р. Приблизно 500 жителiв мiста зiбрались перед самим входом до будинку рад. Так, дiйсно, емоцiй вистачало. Однак було й iнше. Люди вирiшили спитати - чому не використовуються можливостi 30-кiлометрової зони ХАЕС для вирiшення питання тарифiв за комунальнi послуги, а також чому не зроблено нiчого з енергозбереження, через що витрати за електроенергiю для пiдприємств, що надають тепло та воду, перекладаються на самих споживачiв.
Вiд модератора. Насправдi "мiтинг" був органiзований невiдомими особами, що пiдписалися "iнiцiативна група". Втiм, головного iнiцiатора - одного з дуже високопоставлених колишнiх посадовцiв, що нiяк не змириться з прольотом на виборах - знають усi. Як i його методи використовувати людей у якостi живого щита.


УНП РОЗПОЧАЛА ПРОЦЕС ОБ'ЄДНАННЯ ПРАВИХ "ЗНИЗУ"
19 листопада у м.Славута, з iнiцiативи мiської та районної органiзацiй УНП, вiдбувся "круглий стiл" полiтичних партiй, що сповiдують нацiонально-демократичну iдеологiю. Участь в заходi взяли керiвники мiських та районних органiзацiй УНП, Конгресу Українських Нацiоналiстiв та Народного Руху України. До участi в роботi були також запрошенi представники ще п'ятьох правих партiй, що зареєстрованi в мiстi та районi, однак вони за рiзних обставин не взяли участi в засiданнi (ВО "Свобода", Партiя захисникiв Вiтчизни, ХДС, ГП "Пора" та партiї "Реформи i порядок").
Представники керiвництва мiських та районних органiзацiй УНП, КУН та НРУ обговорили можливi шляхи створення блоку правих партiй.
УНП принципово виступає за механiзм об'єднання "знизу - догори", який дозволяє вирiшувати долю партiй низовим органiзацiям, а не чекати, що скажуть з Києва. Представники партiй учасниць - УНП та КУН пiдтримали таку позицiю. Цi ж учасники "круглого столу" ухвалили Резолюцiю, в якiй висловили своє бачення шляхiв створення в перспективi впливової правої партiї.
Процес "круглих столiв", що проходить в Українi, дозволить побачити реальний стан правих партiй: хто з них зареєстрований i реально iснує, хто лише є на паперi, а кого i на паперi не iснує.


"ВIЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ" - В СЛАВУТI
Пiсля недавнiх вiдвiдин Славути керiвником громадської органiзацiї "Вiйсько Запорозьке" маршалом козацтва Д.Сагайдаком та особливо його висловлювань в однiй iз славутських газет стосовно завдань цього козацтва, по охоронi храмiв "єдиної канонiчної церкви", тобто УПЦ Московського патрiархату, з'явилася необхiднiсть дещо роз'яснити.
Перше. Нiколи в Українському козацтвi - чи то низовому, чи то реєстровому, маршалiв не було. Якi ж тут козацькi традицiї?
Друге. На Славутчинi нiхто не зазiхає на храми УПЦ Московського патрiархату. Маршал козацтва перший, хто, приїхавши до мiста, про це заговорив. Подiбнi виступи ведуть до загострення мiжконфесiйних вiдносин.
Третє. Враховуючи, що мiський голова В.Б.Сидор очолює так зване "Вiйсько Запорозьке", а його пiдлеглi з виконкому, займають чiльнi посади в цьому ж козацтвi, використовуючи службовi телефони та примiщення для роботи однiєї громадської органiзацiї, це ставить в нерiвне становище iншi.