Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
20-Nov-2006
20 листопада 2006р.

ЖИВЕМО ЧУЖИМИ ДУМКАМИ?
Таке питання постає, коли проаналiзувати вiдповiдь мiського голови В.Б.Сидора вiд 30 жовтня 2006р. стосовно пропозицiй громадсько-полiтичного об'єднання "Демократична Славутчина" по зниженню тарифiв за спожитi електроенергiю, газ, на комунальнi послуги.
Виявляється, що голова нiбито усе робить з того, що пропонувалося об'єднанням. Це стосується i повернення тарифу за спожиту електроенергiю, i компенсацiю ризику соцiального проживання, i заходiв з енергозбереження. Робить, але конкретних результатiв бракує. Наприклад, питання повернення тарифу з 70 до 50 вiдсоткiв. Тут листа до президента НАЕК "Енергоатом" явно недостатньо. Адже у 1999 роцi Кабiнет Мiнiстрiв змiнив розмiр пiльгового тарифу за спожиту електроенергiю - саме до Кабмiну i потрiбно звертатися. Окрiм того, у НАЕК "Енергоатом" переконали мiського голову В.Б.Сидора, що Закон України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку" нiчого не дасть, бо вiн не є документом прямої дiї. Так, дiйсно до нього має бути Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України. Однак Закон вже є i згiдно нього саме представники територiальних громад дають згоду на розмiщення об'єктiв ядерної енергетики. Нинi в НАЕК "Енергоатом" пiдготовлено проект Закону "Про компенсацiю територiальним громадам та населенню у мiсцях розмiщення ядерних установок i об'єктiв сховищ, призначених для зберiгання вiдпрацьованого ядерного палива, та об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами". Для чого зацiкавлена сторона - НАЕК "Енергоатом" взялася за законотворчу роботу? В проектi закладено не турбота про людей, якi змушенi жити поруч з об'єктами ядерної енергетики, а вiдомчi iнтереси експлуатацiйникiв. Адже одним iз положень законопроекту є погодження будiвництва нових об'єктiв не з органiзацiями територiальних громад вiдповiдних адмiнiстративних одиниць (мiст, сiл, районiв). Тепер пропонується звести погодження з мiсцевими радами. Цiкаво, що у вiдповiдi Славутського мiського голови виконком Славутської мiської ради (а не її сесiя) вже схвалив законопроект. Отже, мiський голова, вкупi з групою членiв виконкому вже все вирiшив. На пiдставi цього рiшення i добровiльне об'єднання органiв мiсцевого самоврядування "Асоцiацiя територiальних громад 30-кiлометрової зони ХАЕС", зробила теж саме. Тепер стає зрозумiлим - чому керiвництво ХАЕС зацiкавлене у вiдвiдинах станцiї депутатами мiських та районних рад територiй навколо цього об'єкту. Завершуються цi вiдвiдини обов'язковим обiдом.
Що стосується впровадження заходiв з енергозбереження. З вiдповiдi стало зрозумiлим, що мiський голова вже теж визначився. Є, мовляв, Стратегiчний план дiй славутських пiдприємства тепломереж та управлiння водоканалiзацiйного господарства на 2006-2011 роки. Iншого не буде.
Ось така вона - мiська влада, що знову одноосiбно вирiшує питання, якi зачiпають iнтереси всiєї громади, навiть попередньо не iнформуючи широкий загал про свої намiри.

ШЛЯХОВI СТРАЖДАННЯ
У поточному роцi мiська рада отримала кошти на пiдготовку до передачi житлового фонду та усiєї соцiальної iнфраструктури вiйськового мiстечка. Серед усiх проблем, що тут накопичилися, є i якiсть дорiг. Зокрема, по вул. Садовiй вiд автобусної зупинки (мiський палац культури) i до шосе Славута-Iзяслав. Справа без сумнiву потрiбна, бо частина цiєї дороги вже перетворилася у баюри, а iнша взагалi не бачила твердого покриття. Однак, коли подивитися, як ведуться роботи на вищезгаданiй дiлянцi, то виникає великий сумнiв - чи вiдповiдатиме якiсть дорожнього покриття тим витратам, якi робляться. Адже використовуються бордюри, якi були у користуваннi, старий шар асфальту не знiмається, ущiльнення щебеневого шару дорожнього полотна робиться аби як. Дуже б не хотiлося аби роботи виконувались так, як наприкiнцi 2005 року вiд автозаправки "ОЛАС" до руберойдового заводу. Тодi все було зроблено приблизно таким же чином. Потiм виявилося, що тротуар лише по однiй сторонi дороги, профiль дороги такий, що дощова вода збiгає у сусiднi двори, утворюючи величезнi калюжi тощо.