Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
31-Aug-2006
31 серпня 2006р.

Подарунки до Дня Незалежностi

До Дня Незалежностi в мiстi вiдремонтовано ще один свiтлофор. З iншого боку мiста - там, де дорога повертає вiд шосе Шепетiвка-Рiвне до залiзничного вокзалу - вiдремонтовано покриття. Зроблена i ще одна рiч - бiля музею вiдкачана вода з калюжi, що традицiйно займає половину дороги з причини неправильної кривизни дорожнього полотна. А напередоднi Дня Будiвельника УТР показало фiльм про руберойдовий завод, де було iнтерв'ю з директором пiдприємства. Втiм, в фiльмi традицiйно не було жодного слова про отруєне навколо заводу повiтря.

***

Професiоналiзм

Теоретично всi, хто потрапляє на керiвнi посади, мають вчитися - хто на курсах, а хто аж в академiї управлiння при Президентовi України. Але це не гарантує якостi управлiння. Скажiмо, це видно по ситуацiї зi створення Асоцiацiї громад 30-кiлометрової зони ХАЕС. Асоцiацiю створюється за ознакою найбiльшої кiлькостi учасникiв. Це видно i з декларацiї, де мiстяться числа зростання всiляких життєвих рiвнiв, якi чомусь дорiвнюють 30, 20, 10. При цьому - жодного слова про вiльну економiчну зону, яку можна створити бiля ХАЕС. Просити й дiлити - ось i весь статут. I весь рiвень. Така сама iдея - вибити 3,4 млн. гривень на облаштування вiйськових мiстечок 21, 22 у Славутi. Нiхто не згадує, що державний мiльйон, отриманий у 2000-2001 роках, облдержадмiнiстрацiя просто привласнила.
Статут i цифри передiлу державних коштiв. Учорашнiй день...