Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
20-Aug-2006
20 серпня 2006р.

Чиї ж ми дiти?

Славута має вже 362 роки власної лiтописної iсторiї. Волинське мiсто, вiднесене бiльшовиками спочатку до Вiнницької, потiм Кам'янець-Подiльської, тепер Хмельницької областi, має лише три iсторичнi будiвлi - пристосоване пiд школу N2 колишнє народне реальне училище, костьол Святої Дороти (протягом 40 рокiв - склад солi, вiд наслiдкiв якої не може позбавитися i нинi), а ще церкву Рiздва Пресвятої Богородицi. В iсторичному центрi залишилися лише руїни стiн торгових рядiв та ратушi.
З пам'яток природи на територiї мiста є лише частина колишнього "Звiринцю" - системи озер, що тяглися вiд витокiв р.Утка аж до залiзницi Шепетiвка-Здолбунiв i далi на Горинь. Важко повiрити, що свого часу тут росли вiковiчнi сосни i жили звiрi - оленi, лосi, косулi, дикi кабани. Нинi тут є лише одне озеро - "Саджалка" - що затиснуте мiж склозаводом та руберойдовим заводом, а також шосе Шепетiвка-Острог та залiзничною гiлкою до солодового заводу.
У 2002 роцi за iнiцiативою громадсько-полiтичного об'єднання "Демократична Славутчина" мiська рада прийняла рiшення про надання територiї статусу природньо-заповiдного фонду "Сангушкiвська криничка". Однак далi цього справа не пiшла - у 2006 роцi береги озерця вiдновленi силами мiсцевого ентузiаста В.Крушевського. Вiн же наводить порядок навколо озерця. Вiн же встановив щити з написами "Не засмiчуйте природу". Мiж тим звернення до мiсцевої влади з пропозицiями встановити хоча б щити (не кажучи про перiодичне наведення порядку на заповiднiй територiї) вiдгуку не мали...

***

Живемо одним днем

Генеральний план розвитку Славуту мав бути затверджений ще у 1984 роцi. Але його так i не iснує. Вiдсутнiсть документу призводить фактично до самозахоплення земель - i от вже в головах можновладцiв (не без участi фiрми "Прогрес") з'явилася iдея забудови територiї вiд шосе Славута-Iзяслав до провулка Здоров'я двоповерховими котеджами для соцiально захищених небiдних громадян. I хоча за рiшенням вiд 1992 року тут мали будуватися багатоповерховi будинки (як продовження району Сонячний), економiчна криза зупинила цей, м'яко кажучи, непродуманий план, врятувавши величезний масив лiсу в межах мiста, а також водозабiр р.Горинь i свердловини водопостачання мiста. А от тепер "будiвельна справа" пiд прогресивнi заяви про "новi робочi мiсця" знову з'явилася на свiт Божий. Це при тому, що люди вже жалiються на падiння рiвня води у криницях.

***

Колись, при князях...

...рiчка Утка в межах мiста була подлiлена на три ставка. В тi часи кожного року один iз ставкiв почергово чистився вiд мулу, який вивозився возами. Тому ставки були кришталево чистi.
А от сьогоднi, коли нiбито є потужна технiка, картина зовсiм iнша. Ставок бiля фаянсового заводу востаннє чистився 50 рокiв тому, середнiй - 20 рокiв, i вони наполовину заросли. А нижнiй (мiж вул.Радянською i Хмельницького) узагалi практично не iснує, вiн був знищений колишнiм молокозаводом - i лише назва "Довгий мiсток" нагадує, що мiсток колись проходив над ставом, а не болотом.
Питання очищення впирається у негайну вiдповiдь про "брак коштiв". А поки воно вештається коридорами влади туди-сюди, ставки заростають, перетворюючись у болота. Так само, як, до речi, заростають Голубi озера - попри те, що мiсцевi пiдприємцi пропонували розчистити водойми. Але мiсцева влада вирiшила - най краще згине, але не дiстанеться комусь...