Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
13-Jul-2006
12 липня 2006р.

Козацькi могили

Цього року минуло 355 рокiв битвi пiд Берестечком. Не полишаючи головної мети - найбiльше ознайомити славутчан з iсторiєю Української держави, громадсько-полiтичне об'єднання "Демократична Славутчина" зумiло запросити на вшануваннi пам'ятi українських козакiв (25 червня 2006 року) найбiльша за останнi шiсть рокiв славутчан - 55 - мали змогу вiдвiдати святi для українцiв мiсця. Цього року голова мiської органiзацiї Спiлки iнвалiдiв Чорнобилю Михайло Гордєєв зумiв переконати i керiвникiв мiської влади (В.Б.Сидора) i районної (Г.I.Душнюк) в необхiдностi пiдтримати бажання славутчан, що бажають знати iсторiю України. З розумiнням поставилися до заходу i керiвники пiдприємств Славутчини, зокрема керуючий директор М.I.Дубiна (ВАТ "Славутський солодовий завод"), голова правлiння В.Г.Сальник (ЗАТ "Комбiнат Будфарфор"), директор М.С.Новак (ВАТ "АТП 16845").
Особливiстю цьогорiчних урочистостей стало те, що пiсля Божественної Лiтургiї, та Вселенської панахиди, яку очолив Патрiарх Київський та всiєї Руси-України Фiларет, нинiшнi керiвники Рiвненської областi (облдержадмiнiстрацiї та облради В.Матчук та О.Данильчук), вирiшили обмежити мiтинг лише двома власними виступами. Такого нiколи не було. Це призвело до обурення зiбрання, а також до того, що слово взяли колишнi депутати Верховної Ради В.Червонiй та О.Тягнибок. Вони були змушенi подолати кордон ЗМОП - як i iншi виступаючi. Присутнi почули реальну оцiнку того, що вiдбувається на регiональному рiвнi.

День Конституцiї в Славутi

Його вiдзначили, як завжди, за кiлька днiв наперед. Це вже така традицiя стала - треба проводити свято ранiше, в робочий день можновладцiв. Щоправда, додалася ще одна вiдмiннiсть - було пошановано декiлька людей (усi керiвники пiдприємств), якi нiбито того заслуговують. Так продовжується традицiя пошанування не людей, а посад. Так вiдбувалося пiд час виборiв, так сталося i зараз.

Iвана Купала

7 червня 2006 року на березi рiчки Утка вiдбулося святкування дня Iван Купала. Було розпалене купальське багаття, дiвчата пускали по водi вiнки. Хор ЗАТ "Будфарфор" виконав народнi пiснi. Дiйство вiдбулося завдяки мiському вiддiлi культури.