Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
07-Jun-2006
7 червня 2006р.

Не хлiбом єдиним

Навiщо iснує гуманiтарний сектор мiської та районної рад? Для соцiальної допомоги, пенсiї, медичного обслуговування. I все?
14 травня в Українi вiдмiчався День Матерi, 20 травня - День Європи, , 22 травня - 145-а рiчниця перепоховання Т.Г.Шевченка, 24 травня - день слов'янської писемностi, 25 травня - 80-а рiчниця загибелi Головного Отаман вiйськ УНР С. Петлюри. I хоча всi цi подiї вiдзначалися на рiвнi Указiв Президента, у Славутi всi вони не були вiдзначенi взагалi нiяк. Заступник глави райдержадмiнiстрацiї i керуючий справами, а також вiдповiднi заступники мiського голови нiчого не зробили в жоден з цих днiв. Питання риторичне - яку державу будуємо? Мабуть, чиновницьку, а не українську.
Ще вiсiм рокiв тому йшла запекла боротьба за зменшення кiлькостi працiвникiв апарату мiськвиконкму. Тодi з 90 число працiвникiв зменшили до 75.
Минуло двi сесiї новообраної мiськради - i платники податкiв дiзналися, що вони утримують вже 142 працiвники замiсть 75. Нова рада затвердила саме таку кiлькiсть управлiнцiв. При цьому нiхто не вимагав пояснення доцiльностi такого збiльшення. Справедливостi ради вiдзначимо, що дiяльнiсть по збiльшення чиновництва почав ще М.О.Полiщук - замiсть одного юрисконсульта за головування М.О.Полiщука з'явилося два тощо. Але посада заступника з гуманiтарних питань з'явилася вже за нового мiського голови - як з'явився i радник мiського голови.
I якщо мiська громада мовчить, то це означає одне з двох: або не знає, або їй - себто, громадi - усе одно...

***

Екологiчнi проблеми

Виникли вони не сьогоднi, але загрозливих масштабiв набули саме в нашi днi. Мова йде про зараження дерев омелою. Ця рослина-паразит вразила практично всi славутськi дерева - не лише тополi, а й акацiю, горобину, липу. У мiському комбiнатi комунальних пiдприємств не розумiють реальної загрози омели, бо нiякої роботи по її знищенню не ведеться. Уже мертвi дерева не зрiзаються, а живi не чистяться.
Кiлька рокiв тому той же комбiнат почав культивувати "нову" форму догляду за деревами. Їх садять виключно пiд лiнiями електропередач - тому висота дерев обмежується трьома метрами. Кожну весну їх просто спилюють, залишаючи лише стовбур. Звiсно, за такого пiдходу не треба серйозного догляду, вишок тощо. Проста думка посадити дерева там, де вони не впруться в лiнiю електропередачi, не виникає в чиновникiв - так само, як i iдея посадити пiд лiнiєю кущi замiсть дерев. От i стоїть Славута в недоладних цурпалках iз тоненькими гiлочками, що вiдростають лише наприкiнцi лiта. Байдужiсть, панове, байдужiсть... I до людей, i до рослин.

***

Час iде...

...посади подiлили. Треба б i до роботи взятися. Колишнiй мер М.О.Полiщук спочатку робив справи, а потiм постфактум доводив результат (часто потрiбний лише йому) до вiдома громадськостi. Поки що рiзницi мiж новим i старим керiвництвом не видно. Так, В.Б Сидор нiбито поїхав до Києва - знайти кошти для переведення однiєї з двох котелень вiйськового мiстечка (вул.Газети Правда) на природнiй газ. Але про це стає вiдомо на рiвнi чуток, а не офiцiйних джерел - i от вже починаються балачки про "вiдкати" потрiбним людям тощо.
Знову-таки, з iнформацiї ТРК "Контакт-Славута" стало вiдомо про наведення порядку на ринку шляхом встановлення контейнерiв для торгiвлi. Мiж тим, вже iснуючi контейнери повнiстю перекрили пересування по ринку (проходи залишенi лише в пiвтора метри). Знову ж таки неясно, чи входить в облаштування ринку паркова - оскiльки власники автотранспорту банально ставлять авто по вул.Газети Правда, повнiстю перегороджуючи проїзд.