Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
24-Apr-2006
24 квiтня 2006р.

ЗАЯВА
Славутської мiської органiзацiї Української Народної партiї по результатам розгляду заяв мiською територiальною виборчою комiсiєю

Аналiзуючи вiдповiдi Славутської мiської територiальної виборчої комiсiї вiдносно кандидатiв вiд Українського народного блоку Костенка-Плюща (далi - блок), на основi дотримання Закону України "Про вибори депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад та сiльських, селищних та мiських голiв" (далi - Закон України про вибори депутатiв мiсцевих рад), констатуємо наступне:
1. Комiсiєю не було забезпечено дотримання засад рiвностi суб'єктiв виборчого процесу. Так, лише до кандидата на посаду мiського голови вiд блоку - В.I.Скоморохи - допускались публiкацiї бiографiчних даних та програми окремо вiд iнших кандидатiв i пiд iншою рубрикою (газета "Трудiвник Полiсся"), жеребкуванням було встановлено розмiщення прiзвища кандидата вiд блоку у бюлетенi пiд N2 (газета "Трудiвник Полiсся"), а реально в бюлетенi прiзвище розмiщувалось пiд N3. Цим самим порушено частину 4 статтi 11 вищезгаданого Закону.
Окрiм того, комiсiя не знайшла порушення частини 1 статтi 53 цього Закону, коли висвiтлення спiльних зустрiчей кандидатiв на посаду мiського голови та у депутати мiської ради вiд блоку подавались найкоротше i лише за озвучення представниками ТРК "Контакт-Славута", на вiдмiну вiд iнших.
2. Розгляд письмових заяв мiського виборчого блоку вiдбувся лише пiсля звернення до Славутської мiжрайонної прокуратури. Так з'явилася вiдповiдь вiд 18 квiтня мiської територiальної виборчої комiсiї на заяви вiд 17 та 29 березня. Це є порушенням вимог пунктiв 5 та 7 статтi 11 вищезгаданого Закону.
3. Мiська територiальна виборча комiсiя посилається на вiдсутнiсть поштової адреси блоку. Водночас голова комiсiї надав документи (10 квiтня 2006 року) саме за адресою вул.Енгельса, 68. До того ж, двiчi - 17 та 29 березня 2006 року до територiальної мiської комiсiї надавалися заяви, i жодного разу там не поцiкавилися поштовою адресою для вiдповiдi. Це є порушенням частини 4 статтi 40 Конституцiї України.
4. Аргумент мiської ТВК про те, що переглянути списки виборцiв на дiльницi N20 неможливо, бо їх вiдправили до обласної ТВК, не вiдповiдає дiйсностi. Згiдно частини 4 статтi 89 вищезгаданого Закону усi документи зберiгаються у мiсцевому архiвi, тобто у м.Славутi. Таким чином, представниковi блоку було вiдмовлено бути присутнiм при переглядi виборчої документацiї дiльницi N20.
5. Мiська ТВК не дала оцiнки дiям дiльничної виборчої комiсiї N20 вiдповiдно п.5.2. статтi 24 вищезгаданого Закону пiсля ознайомлення iз заявами виборцiв: Сметанiна А.А., Дубiнкiних Г.А. та О.В., Медведської I.Є. Заявникам не було роз'яснено необхiднiсть подання не лише заяв, а документiв про стан здоров'я. Таким чином, цих виборцiв позбавили права на волевиявлення.

Усе вищесказане свiдчить про те, що мiська виборча комiсiя:
- не забезпечила рiвних можливостей представникам блоку;
- не дала об'єктивної оцiнки фактам, викладеним у заявах блоку;
- зволiкала iз наданням вiдповiдей представникам блоку;
- не захистила прав виборцiв, якi не змогли проголосувати 26 березня 2006 року.

На цiй пiдставi направляємо необхiднi документи до Генеральної прокуратури України щодо роботи Славутської територiальної виборчої комiсiї.

***

Обрано голову районної ради

19 квiтня вiдбулася сесiя районної ради нового скликання. Окрiм визнання повноважень депутатiв, обрано нового голову ради. Ним став представник ВО "Батькiвщина" В.Кардаш. За нього проголосували 24 депутати. За представницю блоку "Наша Україна" С.Рабцун проголосував 21 обранець. Так завершилося змагання двох найбiльших фракцiй. I знову залишається сказати: поживемо - побачимо.