Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
13-Feb-2003
Заява Асоціації "Зелений світ"

Асоцiацiя "Зелений Свiт" заявляє про злочиннiсть добудови АЕС в Українi

Сьогоднi Українська екологiчна асоцiацiя "Зелений Свiт" заявила про необхiднiсть порушення кримiнальних справ за фактом незаконної добудови другого енергоблоку Хмельницької та четвертого енергоблоку Рiвненської АЕС (ХАЕС-2/РАЕС-4). Вiдповiдне подання УЕА "Зелений Свiт" направила до органiв прокуратури i Служби безпеки України.
Свою позицiю Українська екологiчна асоцiацiя "Зелений Свiт" обгрунтовує наявнiстю в добудовi ХАЕС-2/РАЕС-4 ознак злочину - екоциду. Вiдповiдно до статтi 441 Кримiнального кодексу України екоцид - це вчинення дiй, що можуть призвести до екологiчної катастрофи, за що передбачено покарання у виглядi позбавлення волi на строк вiд 8 до 15 рокiв.
За висновками УЕА "Зелений Свiт", добудова ХАЕС-2/РАЕС-4 може призвести до ядерної аварiї, наслiдкiв якої зазнає не тiльки Україна, а i Європа.
Висновки Асоцiацiї "Зелений Свiт" пiдтверджуються заключенням Австрiйського iнституту прикладної екологiї, який дослiджував проект добудови ХАЕС-2/РАЕС-4 у 1998 роцi на замовлення Уряду Австрiї. Iнститут розглянув i обгрунтував можливiсть серйозної ядерної аварiї на ХАЕС-2 або РАЕС-4 з пошкодженням будiвлi реактора i викидом в атмосферу 20% цезiю-137 вiд загальної його кiлькостi в активнiй зонi реактора. Розрахунки наслiдкiв подiбної аварiї було проведено на основi даних про метеорологiчну ситуацiю в 1995 роцi, зокрема, для дослiдження обрано 3 грудня 1995 року.
За висновками Австрiйського iнституту прикладної екологiї, на якi посилається УЕА "Зелений Свiт" у своїй заявi про порушення кримiнальної справи, "аварiя на ХАЕС-2 або РАЕС-4 спричинить радiоактивне забруднення не тiльки територiї України, але й вiддалених районiв Європи, як це трапилося у 1986 роцi. Максимальнi рiвнi забруднення будуть навiть перевищувати вiдповiднi значення 1986 року. Для схiдної частини Австрiї передбачається максимальне радiоактивне забруднення цезiєм-137 - приблизно 1000 кБк/м2, що в 5 разiв перевищує рiвнi забруднення Австрiї вiд Чорнобильської катастрофи 1986 року".
Обгрунтованiсть застережень УЕА "Зелений Свiт" i висновкiв Австрiйського iнституту прикладної екологiї пiдтверджується i тiєю обставиною, що НАЕК "Енергоатом" будує ХАЕС-2/РАЕС-4 з порушенням низки законiв України без юридичних гарантiй безпеки енергоблокiв атомних електростанцiй - без обов'язкових позитивних висновкiв державної екологiчної експертизи.

3 лютого 2003 року