Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
19-Apr-2006
Новий склад ради: поживемо - побачимо

На сесiї мiської ради 12 квiтня 2006 року оголошено новий склад ради. Хто ж увiйшов до неї?
27 (з 46) мiсць - директори, керiвники та їх заступники. Шестеро з них представляють "Нашу Україну", дванадцятеро - ВО "Батькiвщина", по троє - Партiю Регiонiв та Народу партiю Литвина, по одному - представники КПУ та СПУ.
Ще шестеро депутатiв - пiдприємцi. З них двоє - з "Нашої України", троє - вiд ВО "Батькiвщина", один - вiд СПУ. Решта депутатiв - це мiсцевi юристи (двоє), вчителi (двоє), охоронцi (двоє), керiвники громадських органiзацiй, завiдувач вiддiлом виконкому та електрик.
Цiкав наявнiсть сiмейних пар серед депутатiв. Наприклад, чоловiк у мiськiй радi, дружина у районнiй ("Наша Україна"). Є i зворотi ситуацiї - вiн у районнiй, вона у мiськiй. Таких двi пари - вiд ВО "Батькiвщина". Є варiанти молодшого брата у мiськiй i старшого у районнiй радах, а також сина у мiськiй i батька у районнiй - теж вiд ВО "Батькiвщина".
Досвiд минулих рад довiв, що такi "вертикально-родиннi" зв'язки "по повнiй" використовувалися мiським головою аж нiяк не для захисту iнтересiв громади. Це видно й по тому, коли депутатами стають представники одного пiдприємства - директор та два його заступники ("Наша Україна"). В попередньому скликаннi вiд цього пiдприємства був лише один депутат, який бiльше дбав про пiдприємство, а не виборцiв.
В районнiй радi, де теж 46 депутатiв, така ж приблизно ситуацiя. 27 депутатiв живуть у мiстi. Серед обраних вiд "Нашої України" - голова держрайадмiнiстрацiї та її заступник, шестеро керiвникiв пiдприємств, два звiльнених партiйних чиновники (отримують зарплату вiд партiї), є лiкар i вчитель. ВО "Батькiвщина" представлена 16-ма депутатами, з них 10 керiвникiв, по одному пiдприємцю, бухгалтеру, завiдувачу вiддiлом, а ще заступник голови районної ради. Серед них є i подружжя.
СПУ має 5 депутатiв - в тому числi нинiшнiй голова районної ради. Народна партiя Литвина має 5 мандатiв (в тому числi й начальник агросектору райдержадмiнiстрацiї), серед них директор лiсгоспу. Партiя Регiонiв має трьох депутатiв. На пузi в раду вповзли двоє медведчукiвцi iз блоку "Не так".
Особливiстю райради є те, що голову обирають депутати. А кожна полiтична сила вже має власну кандидатуру - звiсно ж, найкращу.
Щодо обласної ради - вiсiм її депутатiв, якi була обранi вiд НСНУ та БЮТ i проживають у Славутi та Нетiшинi, є директорами пiдприємств та головами товариств. Отже, чим вища рада - тим вища "обранiсть".

***

З'явилися в Славутi i свої козаки. Пiд патронатом Народної партiї Литвина i ансамблю "Козаки Подiлля" у Славутi органiзована "козача сотня". 7 квiтня пройшли установчi збори з обранням отамана та генерального писаря. I не бiда, що цi двоє взагалi не були до того помiченi в зацiкавленостi в iсторiї краю та України: мета - нiщо, процес - все. Отаман пiд час служби в Збройних Силах України приймав участь у переслiдуваннях пiдлеглих за висловленi погляди про недотримання прав людини, генеральний писар, що свого часу очолював спiлку ветеранiв Афганiстану (i забув про неї), а потiм жив у Канадi, спiлкується виключно росiйською мовою. Дитячi iгри за дорослi грошi...