Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
16-Dec-2005
16 грудня 2005р.

НКРЕ: "У Славутi все спокiйно"

На звернення громадсько-полiтичного об'єднання "Демократична Славутчина" до Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України стосовно повернення тарифiв за споживання електроенергiї у 30-кiлометровiй зонi АЕС надiйшла вiдповiдь N04-39-09/5651 вiд 30 листопада 2005 року. В нiй зокрема йдеться про те, що:
- цiни на тарифи на електроенергiю в Українi пiдтримуються значно нижчих, нiж у Європi та країнах СНД;
- дiючi тарифи не мiнялися з 1999 року, i на сьогоднi покривають лише половину економiчно обґрунтованих витрат;
- добудова блокiв ХАЕС-2 та РАЕС-4 проводилася не за рахунок населення;
- законом не визначено розмiр пiльг за спожиту електроенергiю для жителiв 30-кiлометрових зон АЕС.
Усе вищезгадане свiдчить, що роботу по поверненню тарифу у 50% (замiсть 70%) потрiбно продовжувати, оскiльки аргументiв вiд НКРЕ так i не було. Розмiр тарифу був встановлений державою, i збiльшений саме у 1999 роцi, коли почалася мова про добудову блокiв - тож частка славутчан в цьому процесi є, i немала. I якщо 70% таки узаконене "до запуску блокiв" (хоча НКРЕ каже, що закону нема), то варто б нагадати, що блоки вже пущенi - тож чи не варто б повернутися до обiцяних ще у 1999 роцi 50%?

***

10 грудня 2005 року у Мiжнародний день прав людини мiська органiзацiя УНП провела мiтинг на тему "Дотримання прав людини - пiд контроль громадськостi" Серед питань - проблеми ставлення до дiтей у славутському дитячому будинку "Затишок", проведення газифiкацiї в мiстi, витрату коштiв з мiського бюджету на прокладання дорiг.
Мiж тим, 12 грудня мало би вiдбутися засiдання мiськрайонного суду у справi дитячого будинку "Затишок". Однак його перенесли на 4 сiчня 2006 року. Можливо, це сталося i через пiкетування мiськрайонного, призначеного УНП на цей день. Отже, подалi вiд очей...

***

На прохання завiдуючого житлово-юридичним вiддiлом мiськвиконкому громадсько-полiтичним об'єднанням "Демократична Славутчина" було пiдготовлено спiльного листа до начальника Шепетiвського вiйськового лiсгоспу I.Мосiйчука. Мова велася про неможливiсть вирубки лiсу вздовж траси Славута-Iзяслав на дiлянцi, що межує з Горинню. Це вплине не лише на джерела, а й на водозабезпечення мiста в цiлому.
I от дивна рiч - у мiсцевiй газетi "Пульс" лист був надрукований, але пiдписаний не керiвниками осередкiв партiй та громадських органiзацiй, а просто - "декiлькома жителями мiста". Логiчно: проти вирубки виступають не органiзацiї, а якiсь декiлька громадян. Вочевидь, несвiдомих. Отже, журналiсти вважають будь-яку дiяльнiсть - в тому числi i екологiчну - полiтичною рекламою. Хоча чому iнформацiя про те, що УНП висуває на голову мiської ради В.Скомороху, є "полiтичною рекламою", а дiяльнiсть представника СДПУ(о) М.Полiщука - нi, наразi невiдомо.