Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
07-Dec-2005
7 грудня 2005р.

Повторення минулого

В цьому роцi президентським указом було детально розписано день вшанування пам'ятi жертв голодоморiв та полiтичних репресiй в Українi за час її перебування у складi СРСР - 26 листопада. Однак Указ нiяк не вплинув на дiї мiського голови - заходи проводилися у зручний для голови день, тобто у п'ятницю, 25 листопада. Тобто в Славутi день, визначений Указом, насправдi був вихiдним - чиновник-бо знає власнi права (в тому числi i на вiдпочинок). Є й iнша причина: робочий день - гарантована кiлькiсть учасникiв. При цьому абсолютно не береться до уваги те, що головне тут - свiдома участь тих, хто розумiє, що сталося сiмдесят рокiв тому... I в Славутi сталося так, що 25 листопада вiдбулося "показушне" вiдзначення, а тi славутчани, що хотiли вiдзначити сумнi роковини разом з усiєю країною, залишилися нiби поза часом...
На мiтингу 25 листопада мiський голова багатослiвно i передвиборчо виступав - при цьому жодним словом не обмовився про причини мiльйонiв смертей. Отже, репресiї, голод, висилки i розстрiли лишилися нiби поза кадром - десь, щось, колись, давно забуте i минуле...
Як сказав колись один чиновник - "голодомор мы уже отпраздновали".

***

Iнтернет - в маси!

У минулiй iнформацiї на цьому сайтi була розмiщена iнформацiя поро те, що мiський голова М.О.Полiщук не дотримується ст.40 Конституцiї України та Закону України "Про об'єднання громадян" i не вiдповiдає на звернення. I - диво! - тут же мiський голова вiдповiв (щоправда, на вiдмiну вiд районної ради, яка дала вiдповiдь 7 листопада, мiський голова готував вiдповiдi ще 2 тижнi)
Про змiст вiдповiдей. Перша стосувалась спортивно-оздоровчого комплексу "Здоров'я". З'ясувалося, що до комунальної власностi цей об'єкт не належить. Друга стосувалася затвердженого списку народних засiдателiв. Звiсно, мiський голова має право висувати кандидатури на цi посади - але ж депутати представляють не самих себе, а виборцiв, i мали б взяти це до уваги i обережнiше ставитися до нав'язування таких кандидатур. Таким чином, депутати обох рад порушили частини 1 i 2 ст.24 Конституцiї України, адже це питання стосується всiх жителiв мiста та району - а представництво серед народних засiдателiв мають виключно посадовi особи...

***

Асфальт i снiг...

Значить - скоро вибори мiського голови. Декiлька рокiв нiхто не звертав увагу на вул.Князiв Сангушкiв вiд шосе Нетiшин-Шепетiвка до провулку Ленiна. Не було власне дороги i тротуарiв, майже не було освiтлення. Всi звикли - взимку снiг замiтав ями, люди ховалися вiд авто, що зигзагами намагалися знайти собi бiльш-менш проїжджу дорогу. I от наприкiнцi листопада несподiвано почався ремонт вулицi. Гарячий асфальт висипають прямо у мокрi ями, все це закатують i рiвняють, воно парує - типу ремонт. Двi машини, якi могли б ущiльнити шар щебеню, в бойових дiях участi не беруть - отже, враховуючи якiсть пiдготовки до робiт, цiлком очевидно, що вантажiвки та лiсовози, якi їздитимуть дорогою, швидко приведуть її до попереднього стану. Дiйсно, шар асфальту завтовшки у 8 сантиметрiв, покладений на ґрунт або неутрамбований щебiнь, оптимiзму не додають. При цьому роботи ведуться i пiзно увечерi, пiд свiтло фар. I ще: вiдремонтовано приблизно 300 метрiв з усього вiдрiзку вулицi. На iншi 200 махнули рукою...
Дiйсно, як в анекдотi - скiльки там тої зими. Аби до виборiв.

***

1 грудня 2005 року минуло 14 рокiв з дня референдуму, що пiдтвердив рiшення Верховної Ради вiд 24 серпня 1991 року про проголошення Незалежностi. Мiж тим, в цей день гучно святкувався лише день працiвника прокуратури - так, нiбито саме завдяки прокурорам вiдбулася Незалежнiсть. По славутському мiськрайонному радiо цього дня не було жодної передачi, окрiм iнтерв'ю "мiсцевого жителя" - саме так, мiсцевого жителя В.Скоморохи, а не голови районної органiзацiї Спiлки офiцерiв України та координатора громадсько-полiтичного об'єдняння "Демократична Славутчина". Нажаханi журналiсти панiчно бояться звинувачень у передвиборнiй агiтацiї - втiм, це не заважає мiському головi перед виборами регулярно з'являтися на радiо з приводу вiдкриття котельнi або комп'ютерного класу. А радiо мiж тим, утримується коштом платникiв податкiв - звiдси питання: чому можна мiському головi, а платникам податкiв - зась?
Вони ж бо лише "жителi"...