Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
11-Nov-2005
11 листопада 2005 року

Славутськi розмови

...про отруєння дiтей в Нетiшинi
Двi офiцiйнi версiї - кефiр та печiнка, дизентерiя та отруєння. Єдиний, хто пiдiйшов до теми впливу ХАЕС на навколишнє середовище - голова з'єднання борцiв за справедливiсть А.Войтко. Щоправда, тема реакцiї дитячого органiзму на вплив об'єкту ядерної енергетики так i залишилася зам'ятою.

...про вiдсутнiсть опалення в школi N6
Два днi - 1 i 2 листопада 2005 року - у загальноосвiтнiй школi N6 було вiдсутнє опалення. На запит голови мiського товариства полiтв'язнiв та репресованих М.Й.Отовчиця до мiського голови М.О.Полiщука отримана вiдповiдь, що в усьому винен директор мiсцевої фiлiї ВАТ "Хмельницькгаз" Б.В.Сидор. Так чи нi - невiдомо, але ясно, що з наближенням виборiв розпочалася боротьба нинiшнього мера з потенцiйними конкурентами.

...про припинення роботи Славутського хлiбокомбiнату
Вже декiлька днiв мiсцевий хлiбокомбiнат не працює у звичному режимi. Випiкаються лише тiстечка. На брамi заводу висить гасло "не заважайте нам працювати". Серед iнформацiї, що циркулює мiстом, є й така: пiдприємство зупинили пiсля обстеження санепiдемстанцiєю i пожежниками аж з обласного центру. Причина - у Нетiшинi продавався славутський хлiб, i зупинка славутського заводу - спосiб позбутися конкурента. Окрiм того, за нетiшинським хлiбозаводом стоїть колишнiй мер Нетiшина, а нинi голова обласної державної адмiнiстрацiї I.Гладун як.

...про мiсцевих зрадникiв
з так званого "низового вiйська запорiзького", що захищають церкви Московського патрiархату пiсля провокацiй, вчинених самим Московським патрiархатом (наприклад, у Острозi). Першi листiвки iз закликом до "добровольцiв"-ренегатiв з'явилися у Кам'янцi-Подiльському, i виходять вони з єпархiй МП. В них йдеться про "охорону козаками низового вiйська запорiзького основних монастирiв, соборiв та церков на територiї Хмельниччини". "Козачки" мають однострої, харчування, платню у 300-500 доларiв за кошт МП (себто, внескiв, якi наївнi вiруючi дають "на Боженьку"). 20 таких бандитiв з незаконного воєнiзованого бандформування (яким воно i є по сутi), одягнених у форму запорiзьких козакiв, охороняють Свято-Покровський кафедральний собор у Хмельницькому. Не будемо згадувати про вiковiчну здатнiсть багатьох "українцiв" лизати будь-який зад - але звернемося до влади: ви розумiєте, що робиться у вас пiд носом, за 200 метрiв вiд обладмiнiстрацiї? I що робити по причинi вашої мовчазної згоди справжнiм українцям, коли бандити, перевдягненi в українську форму, почнуть свої дiї - себто, чи нам буде дозволено себе захищати?

* * *

Спочатку зробимо, а потiм подумаємо...
Приблизно так виглядає ситуацiя з затвердженням списку народних засiдателiв сесiєю районної ради в серединi жовтня 2005 року. Повiдомлення про це питання i його попереднього розгляду не було. Лише коли 4 листопада в "Трудiвнику Полiсся" було надруковано розпорядження мiського голови про скликання сесiй вже мiської ради 17 листопада, вперше i було оприлюднено питання порядку денного про затвердження списку народних засiдателiв. Суд в Славутi мiськрайонний, тому було б доцiльно i очевидно розглянути це питання не просто на обидвох сесiях, а ще й залученням громадськостi. Але все було затверджено в кабiнетах i без попередження. Тому серед "народних обранцiв" - начальник юридичного вiддiлу одного з ВАТ, головний спецiалiст юридичного сектору державної установи, юрисконсульт пiдприємства, яке представлене ще й керiвником. Два працiвники податкової, райдержадмiнiстрацiя має трьох представникiв, сiльськi голови представленi чотирма особами, а ще директор, голова пiдприємства, заступник директора i бухгалтер. Є ще журналiст " Трудiвника Полiсся", незважаючи на те, що преса має бути незалежною i об'єктивною. От i виходить, що маємо не народних, а посадових засiдателiв. Сумнiвно, щоб вони змогли надовго залишати роботу для виконання обов'язкiв народних засiдателiв. Чи не перетвориться таке "вiдбування" на вiдмiтку "був на засiданнi"? За такого пiдходу депутатiв обидвох рад важко сподiватися на ефективнiсть роботи суддiв.
Крiм того, скидається, що районна рада не захотiла оприлюднювати список майбутнiх засiдателiв до сесiї. Дехто з них має набрати статусу лише пiсля затвердження i мiською радою - i чим менше термiн, коли можуть виникнути питання до "обранцiв", тим краще, щоб не було анекдотичної ситуацiї про спiльного кабанця двох сусiдiв - "а знаєш, я свою половину вирiшив заколоти".
Мiж тим, є пункт 3 ст.57 Конституцiї України - "закони та нормативно-правовi акти, що визначають права i обов'язки громадян, не доведенi до вiдома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними." I ще: у п.1 ст.5 Основного Закону стверджується: "Носiєм суверенiтету i єдиним джерелом влади в Українi є народ. Народ здiйснює владу безпосередньо i через органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування."
I де в цiй ситуацiї народ?