Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
30-Aug-2005
Ось i лiто пройшло...

Конференцiя
14 серпня 2005 року вiдбулася конференцiя учасникiв громадсько-полiтичного об'єднання "Демократична Славутчина" iз запрошенням представникiв партiї "Народний Союз "Наша Україна". Розмова велася про суспiльно-полiтичну ситуацiю в країнi, областi, регiонi. Прозвучала позицiя районної органiзацiї УНП стосовно перспективи блокування на виборах 2006 року. Запропоновано утворити блок УНП, НРУ, УРП "Собор", ХДС, ВО "Свобода". Це саме тi партiї, якi мають представництво у мiстi та районi.
Iншими темами обговорення стали дiяльнiсть мiсцевої влади, органiв мiлiцiї, прокуратури. Наводилися факти невiдповiдного кадрового призначення i недотримання цими органами законодавства. Окремо оцiнювався факт прийняття до НСНУ колишнього голови Славутської районної держадмiнiстрацiї Р.О.Бiлика - як полiтичне пристосування до обставин. Були затвердженi плани найближчих заходiв об'єднання.

Вся влада - радi!
15 серпня 2005 року було проведено зiбрання громадської ради при головi райдержадмiнiстрацiї. При цьому сумiщувалося двi речi. Перша - врахування позицiй громадських органiзацiй i осередкiв полiтичних партiй щодо пiдсумкiв перших 100 днiв роботи голови адмiнiстрацiї Г.I.Душнюк. Друга - утворення власне громадської ради. Все було б добре, якби не одне "але" - рада (ба навiть суцiль створена з чиновникiв) не має нiякого законного права голосу (окрiм дорадчого). Тому всi рiшення знову-таки залежать вiд голови райдержадмiнiстрацiї - незалежно вiд прiзвища. Крiм того, дивує поспiх, з яким збиралася ця рада - про її початок було оголошено лише за 3 години. До речi, порада щодо проведення таких заходiв у вихiднi днi чиновниками не сприймається - у вихiднi днi керiвництво працювати не хоче.

Випереджаючи подiї
Наприкiнцi опалювального сезону 2004-2005 рокiв (березень) була вiдключена подача газу для котелень Славутського пiдприємства тепломереж та електроенергiї мiському водоканалу. Як пояснили у ВАТ "Хмельницьгаз" та ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго", за борги по газу та електроенергiї. При цьому пiдприємства-монополiсти не турбує факт, що у бiльшостi споживачiв боргiв немає - але їх вiдключають нарiвнi з боржниками. З боку ВАТ "Хмельницькгаз" це схоже на примусовий натяк до встановлення iндивiдуальних котлiв опалення (що є правильним - але ж в даний момент не кожна родина може собi це дозволити), а з боку енергетикiв це просто знущання - бо електрику нiяким iндивiдуальним котлом не замiниш. Вiд об'єднання "Демократична Славутчина" були направленi листи на адресу Президента України та головi Антимонопольного комiтету України. Перша iнстанцiя вже надiслала попередню вiдповiдь (остаточна ще буде), а от АМКУ вiдповiв, що все нормально, оскiльки вони контролюють цiни, а не якiсть послуг. Отже, робота з антимонопольниками ще попереду.

Грошi зайвi бувають?
14 серпня 2005 року ВАТ "Славутський руберойдовий завод" проводив акцiю до Дня Будiвельника. За кошти пiдприємства був влаштований концерт та феєрверк. Також - роздача повiтряних кульок чомусь чорного i сiрого кольорiв (?). А мiж тим пiд час технологiчних операцiй на заводi продовжується викид парiв окислювача у повiтря (якi мали б спалюватися, а от не спалюються). Це забруднене повiтря вiдчувають жителi як мiнiмум 2-х кiлометрової зони.
Втiм, салют можна було побачити з будь-якої точки мiста...

"Необiзнанiсть"
Саме так пояснив власнi дiї перший заступник мiського голови М.Ф.Паламарчук пiсля того, як учасник лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС В.Є.Калашников звернувся до начальника обласного управлiння по боротьбi з економiчними злочинами. Виявилося, що мiськi посадовцi не знали про п.10 ст.20 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи". Саме тому людинi, що перебуває з 2000 року пiд номером 1 у черзi на отримання житла, це житло надане не було - хоча мало б бути надане протягом 1 (одного) року. При цьому у 2001-2004 роках в мiстi було здано 338 квартири - отже, Закон мiг би бути виконаний. Але не в Славутi - оговтавшись вiд переляку вiд спiлкування з управлiнням по боротьбi з економiчними злочинами, М.Ф.Паламарчук заявив, що Закон - це "вчорашнiй день". Що в перекладi з славутсько-чиновницької мови означає: черговi квартири, що мали б НАДАВАТИСЯ чорнобильцям, будуть продаватися нечорнобильцям.
Однак не варто б М.Ф.Паламарчуку бути таким впевненим. Є ж iншi Закони - скажiмо, кримiнальнi.

Фестиваль чи що?
Управлiння культури Хмельницької облдержадмiнiстрацiї до Дня Незалежностi України вирiшило чимось вiдзначитися. Наприклад, провести фестиваль на кшталт "На хвилях Свiтязя". Оскiльки озера в Славутi є, то нам i випала щаслив нагода потрапити пiд рiшення.
Повiдомлення про фестиваль надiйшло (звалилося) на Славуту за декiлька годин до початку. Ноу-хау далося взнаки - органiзатори в особi облдержадмiнiстрацiї, а також змушенi приєднатися Славутська райдержадмiнiстрацiя i Хмельницький обласний науково-методичний центр культури i мистецтв мали дiяти, немов перед штормовим повiдомленням.
Втiм, фестиваль таки провели. Учасникiв зiбрали. Влаштували конкурс "Патрiотична пiсня". Заплющили очi на мовний фактор - росiйськомовнi пiснi у цiй номiнацiї, та ще й перед Днем Незалежностi України якось не дуже сприймалися, але куди ж подiнешся. Не звернули уваги (бо як мали це зробити) на мiшанину жанрiв - авторська, народна пiсня, сольнi i колективнi виступи.
Але - iдея, власне, непогана. I якщо готувати її вчасно, i правильно, залучити виконавцiв, знайти спонсорiв - то чому б нi? Просто робити все це не "для звiту", а для людей.
Зрештою, чим нашi озера гiршi вiд Шацьких?

Школа N9
Таки закiнчується пiдготовка до здачi школи N9 до 1 вересня 2005 року. Вчотирнадцяте школi, нарештi, поталанило - бо попереднi 13 запускiв закiнчувалися безрезультатно. Вже позаду встановлення пластикових вiкон(за 150-200 доларiв - що буде робити керiвництво у разi потреби замiни такого недешевого вiкна, неясно), викладення подвiр'я тротуарною плиткою (а чи не дешевше б асфальтом - його ж i ремонтувати легше). Наявний i фiрмовий знак пiдрядника i будiвельника (фiрми "Прогрес") - стяжки. Не так важливо, що будувати - 9 поверхiв чи 3, воно все одно трiскається. Така-от сумна будiвельна аура. Мiське керiвництво оголосило збiр коштiв "на школу" серед мiсцевих пiдприємцiв - звiсно, такий звiт вартий авралу, оскiльки двi нових школи з трьох, що уводяться в експлуатацiю в областi, знаходяться в Славутському районi.
Але чи вартi отi надлишки i побори отого звiту? Все ж можна було робити вчасно i дешевше.
До 1 вересня - лiченi днi. Побачимо.

Незалежнiсть
23 серпня 2005 року вiдбулися урочистi збори, присвяченi Дню Незалежностi України, органiзованi районною та мiсцевою владою. Вiд облдержадмiнiстрацiї був присутнiй Р.О.Бiлик, нинi начальник управлiння працi та соцiального захисту населення. Оскiльки нинi вiн - член партiї "Народний Союз "Наша Україна", то i збори носили помаранчевий вiдтiнок - окрiм офiцiозу, на них нагороджувалися найбiльш активнi учасники подiй 2004 року у мiстi та районi. Шкода, що вiдбувалося це не на окремому партiйному заходi НСНУ, що було б якраз цiлком логiчно - а "за сумiсництвом". А такi проколи в роботi НСНУ дуже нагадують колишнi НДП та СДПУ(о).
А 24 серпня 2005 року громадськiсть Славути та Нетiшина зiбралася бiля пам'ятника воякам УПА в селi Стригани. Вiдбувся молебень та мiтинг на честь 14-ї рiчницi проголошення державної незалежностi. Цього разу на мiтингу, органiзованому громадсько-полiтичним об'єднанням "Демократична Славутчина", виступили голова районної державної адмiнiстрацiї Г.I Душнюк, нетiшинський мiський голова М.В.Панасюк, голова нетiшинської мiської органiзацiї УНП М.Руцький.
З боку райдержадмiнiстрацiї були забезпеченi озвучення i музичне оформлення (вперше за час iснування пам'ятника). Проводився збiр пiдписiв за визнання ОУН-УПА воюючою стороною у Другiй свiтовiй вiйнi, а також за визнання української мови єдиною державною в Українi.