Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
11-Aug-2005
Серпень 2005 - середина

Подалi вiд мiста
Перенесено вибуховi роботи по знищенню боєприпасiв з арсеналу поблизу Цвiтохи. Вiдтепер щодня, окрiм вихiдних, армiйське авто двiчi на день вiдвозить снаряди до с.Минькiвцi, де їх i пiдривають. Як стало вiдомо, вiйськовi цiкавилися, чи цього разу не буде протестiв громадськостi. Але проблема в iншому: з 25 кiлометрiв шляху до Минькiвцiв 12 проходить в бiк Нетiшина по шосе Шепетiвка-Рiвне, далi - через Славуту (4 АЗС) i шляхопровiд над залiзницею, пiсля чого в зворотнiй бiк - вiд Нетiшина. Себто, пряма вiдстань вiд початку до кiнця маршруту - кiлька кiлометрiв, хоча номiнально стрiливо вивозиться аж за 25. А громадськiсть до контролю мiж тим знову не залучена.

Повторення - мати вчення?
При головi райдержадмiнiстрацiї створена громадська рада з представникiв полiтичних партiй, громадських органiзацiй, зареєстрованих у районi. Вiдмiна вiд кумiвських часiв - входження до ради є добровiльним. Себто, певнi зрушення в позитив таки є - але, як i в тi часи, рада - лише дорадчий органо, тому її рiшення є лише рекомендацiйними. Варто було б або розширити права цього органу, або не створювати його взагалi - i, звiсно, не звiтувати "нагору" про повне порозумiння з громадськiстю.

Привiлейованi?
Два номери поспiль у "Трудiвнику Полiсся" з'являються матерiали про дiяльнiсть районної органiзацiї партiї "Наш союз "Наша Україна". Нiчого поганого в цьому, звiсно, немає - але редакцiї варто було б розширити тематику, надавши слово представникам iнших партiй (якi все-таки входять до громадської ради, про яку йшлося вище). Крiм того, редакцiя ТП могла б утриматися вiд в'їдливих власних коментарiв (якi отримав, скажiмо, Конгрес Українських Нацiоналiстiв за те, що посмiв висловити власну точку зору на кадрову полiтику в Славутському районi, а також на роботу депутата В.Шандри). Та ж редакцiя могла б утриматися i вiд звинувачень у зрадi, якi отримав, зокрема, член КУНу I.Пиголь за ту ж таки власну точку зору на кадрову полiтику. Щось подiбне сталося i при розслiдуваннi ситуацiї про знущання керiвництва дитячого будинку над дiтьми.
На жаль, саме така полiтика (у тому числi й iнформацiйна) може вiдштовхнути людей - оскiльки силове залучення до будь-якої партiї (не так важить, якої - а чи СДПУ(о), а чи НСНУ) бюджетникiв та чиновникiв якраз i є вiрною ознакою для неучастi в полiтицi iнших небайдужих громадян.

Дiйснiсть i нереальнiсть
До Дня Незалежностi мiська влада має подати до облдержадмiнiстрацiї кандидатури для вiдзначення державними нагородами. З'явилася iнформацiя, що планується двоє кандидатiв вiд Славути - ливарник iз комбiнату "Будфарфор" (ранiше двiчi нагороджений - чи не це стало причиною), i - сюрприз - мiський голова М.О.Полiщук. Цiлком логiчно - його "успiхи" в газифiкацiї коштом людей, спорудженнi будинкiв, що розвалюються, завали в роботi пiдприємства тепломереж, пiдняття цiн на комунальнi послуги, купи смiття посеред мiста, рознесене дощенту вiйськове мiстечко - усiм настiльки вiдомi, що, вочевидь, таки настав час вiдзначення. Попрацював на славу.

Школа
Нарештi має вiдкритися багатостраждальна школа N9, що народжувалася аж 14 рокiв. Воно б i нiчого - але будинок вже має фiрмовий знак вiд фiрми "Прогрес" - металевi стяжки (аби не розвалювалася - так само, як i дев'ятиповерховик на Сонячному). Виявлено також iншi "дрiбницi", закладенi ще в момент зведення - шлакова iзоляцiя замiсть керамзитної (а там же дiти мають вчитися), замiна плит перекриття з арматурою на безарматурнi. Нарештi, гарна асфальтована дорога вiд школи до вулицi Газети правда - i подвiр'я, викладене декоративною плиткою - в той час, коли двори i проходи до вулицi в будинках, що розташованi навколо, давно позбулися i дорiг, i тротуарiв. Звiсно, добре, що є хоч оди нормальний вихiд iз школи до вулицi - але ж дiти ходитимуть не лише цiєю дорогою, то чому б не вiдремонтувати хоча б декiлька тротуарiв мiж будинками?

Нечутний голос хмельничан
Наприкiнцi липня в Кабiнетi Мiнiстрiв вiдбулася розширена колегiя за участю голiв облдержадмiнiстрацiй. Серед питань - пропозицiя голови Рiвненської облдержадмiнiстрацiї В.Червонiя про створення групи областей, на територiї яких працюють АЕС. Це - Рiвненська, Хмельницька, Миколаївська та Запорiзька. Мета - напрацювання щодо фiнансування 30-кiлометрових зон навколо станцiй, зниження тарифiв на електроенергiю для юридичних осiб тощо, оскiльки згаданi тарифи iнколи вищi, анiж у сусiднiх Донецькiй, Днiпропетровськiй областях. А це - серйозний вплив на господарювання. Окрiм того, минулим урядом всi АЕС були позбавленi статусу юридичної особи, а тому сплачують податки до НАЕК "Енергоатом", а не до обласних бюджетiв. Вибори закiнчилися, iнiцiатор того рiшення пролетiв, а проблема залишилася.
Прем'єр-мiнiстр iнiцiативу В.Червонiя пiдтримала. Здавалося б - хмельничанам варто було б скористатися нагодою. Але у вiдповiдь - тиша.
А дiйсно, нам хiба щось вiд того життя ще треба?

Стригани
Продовжується благоустрiй територiї поблизу пам'ятника воякам УПА бiля Стриган. Основнi роботи були виконанi три роки тому, зараз впорядковуються пiшохiднi дорiжки i постамент меморiалу (який буде облицьований плиткою). Також планується вирiвняти грунт бiля пам'ятника, зробити пiд'їзд до озера, а також освiтлення i фотоелемент для його вмикання.