Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
20-Jul-2005
2005, середина лiта

Першi сто днiв

Наближається час першого звiту нового складу районної державної адмiнiстрацiї. Поки що оцiнку дає громадськiсть.
Дж.Гарибальдi у серединi ХIХ ст. сказав - Iталiя вже є, залишилося створити її громадянина. Парадоксальним чином ситуацiя в Українi може бути описана такими ж словами. Oтже, пiд цим кутом зору i розглянемо славутську ситуацiю.
До Дня Перемоги в Славутi (утiм, як i в державi), намагалися примирити ветеранiв Червоної армiї та Української Повстанчої Армiї. Влада дiйсно намагалася пiдiйти до них однаково - як до людей, що воювали. На жаль, спроба виявилася невдалою - насамперед iз вини представникiв ЧА. Висновок - надалi представникам адмiнiстрацiї варто було б враховувати можливу реакцiю оцiєї певної категорiї населення на спроби порозумiтися. Звiсно, якщо цi спроби офiцiйним ветеранам узагалi потрiбнi...
1 червня 2005 року вiдбулося обговорення проблеми знищення боєприпасiв на арсеналi бiля с.Цвiтоха. Актуальна тема - враховуючи нещодавнi подiї на арсеналi. Уже зараз з'ясувалося - було навмисне пiдпалення, i чим це могло закiнчитися - зрозумiло. Втiм, арсенал таки обiцяють лiквiдувати до 2010 року, а артбазу мiж Славутою i Нетiшином - узагалi до 2006 року.
На жаль, поки що не все однозначно з кадровою полiтикою. Так, безрезультатно закiнчилася спроба замiнити головного лiкаря. Ба навiть бiльше - як уже повiдомлялося, представник КУН, один iз найдосвiдченiших лiкарiв району, не став навiть заступником при змiнi керiвного складу лiкарнi. Це при тому, що головний лiкар, як з'ясувалося у обласному управлiннi охорони здоров'я, пропозицiй на змiну заступникiв узагалi не давав. Усе вiдбулося без конкурсу i якось само по собi.
Абсолютно нiяк пройшов у районi День Конституцiї та День проголошення державного суверенiтету України.
Обговорення ж територiально-адмiнiстративної реформи, що проходило в Шепетiвцi, пройшло кулуарно. Принцип запрошення учасникiв так само виявився незрозумiлим. Утiм, трудовi колективи тепер мають кожної середи подавати свої пропозицiї з цього питання. Поживемо-побачимо...
Узагалi ж виникає враження, що призначення в Славутi вiдбуваються не без впливу колишнього голови РДА, а тепер начальника обласного управлiння соцiального захисту населення Р.О.Бiлика. Завдяки його "допомозi", як подейкують, заступником голови РДА став Л.А.Довгань. Завдяки тiй же допомозi на мiсцi залишився заввiддiлом культури РДА, що вже рiк не може вирiшити питання з реєстрацiєю пам'ятника поблизу с.Стригани.

I все-таки вулиця Садова

Бiльш нiж пiвроку тягнувся розгляд прокуратурою питання про намагання тиску з боку мiської влади на мiську органiзацiю Спiлки офiцерiв України. 4 липня 2005 року нарештi, було прийняте рiшення про безкоштовне видiлення примiщення для СОУ в мiському палацi культури - вулиця Садова, 2.

Тепло або нi

Продовжується конфлiкт на пiдприємствi тепломереж. Якщо ранiше вiн проходив по лiнiї профком-мiський голова (оскiльки профком вимагає звiльнення керiвника, а мiський голова його захищає), то тепер проблемою зайнялася Генеральна Прокуратура України.

Права дитини

Бiлогiрська прокуратура займається перевiркою фактiв покарань дiтей у будинку для дiтей-сирiт у Славутi. 11 осередкiв громадських органiзацiй та партiй пiдписали лист-звернення у рiзнi iнстанцiї стосовно методiв насильства над дiтьми, якi застосовували вихователi. Обласне управлiння освiти факт визнало, але поки що не ставить за умову пiдбiр виховательських кадрiв за їх вiдповiднiстю умовам роботи з дiтьми.

Храм

Продовжується облаштування Святопокровського храму УПЦ Київського Патрiархату. Наразi монтується iконостас i настилається пiдлога. Отже, невдовзi, з Божою допомогою - освячення.