Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
01-Jul-2005
Перший день сьомого мiсяця

Конфлiкт вичерпано?

Можливо, добiгає кiнця конфлiктна ситуацiя, створена мiським головою М.О.Полiщуком у стосунках з мiською органiзацiєю Спiлки офiцерiв України. Ще у жовтнi 2004 року, у розпал виборчої кампанiї, у мiському палацi культури (вул.Садова, 2) несподiвано вiдмовилися приймати кореспонденцiю, адресовану на зареєстрований тут мiський осередок СОУ. Пояснення було таким: тут, мовляв, також знаходиться i територiальна виборча комiсiя, тому пошта для СОУ - це ведення агiтацiйної роботи. Мiж тим, осередок СОУ зареєстрований за адресою вул.Садова, 2, ще з 1993 року. Логiка вiдмови була проста: есдек Полiщук був чiтко впевнений у перемозi "свого" кандидата, i розпочав зачистку ще до оголошення офiцiйних результатiв. Пiсля цього, у тому-таки жовтнi 2004 року, голова мiського осередку СОУ В.Скомороха звернувся до мiськрайонного прокурора В.С.Мушинського з скаргою на незаконнi дiї мiського голови. I от не пройшло i 8 (восьми) мiсяцiв, як ситуацiя почала роз'яснюватися. Хоча i специфiчно - мiський голова вiдмовився вiд попередньої версiї про "незаконну агiтацiю в примiщеннi тервиборчкому", а почав наполягати на тому, що в мiського осередку СОУ нема реєстрацiйних документiв. Потiм, як господар свого слова (сам дав - сам i забрав), змiнив вже цю версiю на наступну - мовляв, у СОУ вiдсутня угода про оренду примiщення. Звiсно, треба ж щось робити - справи про порушення виборчого законодавства висять над мiським головою, як нiж гiльйотини, i в такiй ситуацiї найкраща оборона - це напад.
В червнi 2005 року голова змiнив тактику. Тепер вiн намагається змусити мiський осередок СОУ укласти новий договiр оренди. I хоча СОУ - органiзацiя громадська i не веде комерцiйної дiяльностi, все зводиться до елементарного намагання придушити спiлку фiнансово. Мiж тим, мiська органiзацiя ветеранiв ("правильних") знаходиться в тому-таки палацi культури безкоштовно.
...Шкода, звiсно, витрачати час на такi питання. Але, вочевидь, для утихомирення дивних нахилiв мiського голови доведеться знову пiдключатися прокуратурi...


Старi проблеми по-новому
...i новi призначення у районнiй лiкарнi. Лише нинi з'ясувалося, що заступниками головного лiкаря працюють переважно пенсiонери, мiж тим молодшi колеги, не менш досвiдченi, допрацьовують до пенсiйного вiку i вiдправляються на пенсiю. Щоь на кшталт "кожному - своє". Пiсля такого вiдкриття почався-таки процес кадрової ротацiї - але... Варто було подати заяву на вакантну посаду начальника медичної частини (заступника головного лiкаря) Я.Пузичу (єдиному, мiж iншим, кандидату медичних наук в районi, 22 роки медичного стажу, досвiд роботи за кордоном), як йому було вiдмовлено. Дивна рiч - на завадi стала партiйна приналежнiсть до Конрнесу Українських Нацiоналiстiв. На тлi постiйного голосiння т.зв. "опозицiї" про утиски i всiлякi особистi негаразди ця ситуацiя, мiж тим, для Славути є традицiйною (i не лише Славути). Доклався до цього i новопризначений начальник обласного управлiння соцiального захисту Р.О.Бiлик - колишнiй головний лiкар Славутської районної лiкарнi, колишнiй голова Славутської райдержадмiнiстрацiї. Роман Олексiйович добре знає, кого i куди потрiбно пускати (або не пускати) - i чхати на професiоналiзм, головне - ще раз довести, хто в хатi господар - був i є.
Залишилася дрiбниця - Роману Олексiйовичу, а також головному лiкарю i його заступникам потрiбно негайно вступити в партiю "НС Наша Україна". Так само, як у 2004 роцi масово вступали у партiю регiонiв. Здається, чекати недовго...


Тепло, теплiше, ще теплiше
Гострий конфлiкт виник у стосунках мiж трудовим колективом i директором пiдприємства теплових мереж мiста В.П.Власюком. Керiвник, посилаючись на вкрай важке матерiальне становище пiдприємства (банкрутство), перестав виплачувати зарплату. Тому на прохання профкому йому не було надано списки на перерахування зарплати (140000 гривень), оскiльки довiри до такого керiвника нема. Профком також заявив, що iснують порушення в оплатi навчання працiвникiв у вищих навчальних закладах.
1 квiтня 2005 року начальник iнспекцiї, головний державний iнспектор працi областi О.Броженко пiдтвердив, що усьому колективу СПТМ несвоєчасно пiдвищувалась тарифна ставка. Це порушення допустило керiвництво пiдприємства. Для усунення порушень винесено припис, виконання якого контролюється iнспекцiєю працi.
Мiж тим, при такому важкому фiнансовому становищi, ще до 1-го туру виборiв саме за рахунок СПТМ було виготовлено стенди для агiтацiї за Януковича (транспорт, зварювальнi роботи, бiгборди тощо).
Неправда i те, що "заслугою керiвника СПТМ є переведення котелень мiста на газ". Так, котельня на вул. Князiв Сангушкiв, 103а, була переведена на газ у сiчнi 2004 року лише завдяки багаточисельним зверненянм тутешнiх жителiв до Президента України та голови облдержадмiнiстрацiї (три листа та телеграми у листопадi, груднi i сiчнi).
Мiський голова М.О.Полiщук, до якого звернувся трудовий колектив СПТМ, вiдмовився розглядати питання про звiльнення В.П.Власюка. Навпаки, останнiй нiбито є рятiвником пiдприємства i так далi, все iнше - вiд лукавого.
...Злi язики плещуть - є такий документ, "Кодекс про працю". Але, вочевидь, не в Славутi, де одним не можна, а от iншим, наближеним - скiльки завгодно...


Ще трохи
залишилося, аби був освячений храм Української Православної Церкви Київського Патрiархату. Нинi ведуться роботи всерединi храму - розпис стелi, стiн, виготовлення iконостасу, настилання пiдлоги. Усiм, хто бажає i може допомогти, повiдомляємо банкiвськi реквiзити:

Вiддiлення "Промiнвестбанку" у м.Славута Хмельницької областi
МФО 315472
Р/р N 260093001261147
Парафiя Покрови Пресвятої Богородицi
Код ЗКПО 26158394