Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
22-Apr-2005
Квiтень 2005

Подарунок

Саме так можна назвати знахiдку на територiї колишньої 97 окремої механiзованої бригади у Славутi. На земельнiй дiлянцi, що використовувалась пiд склад паливно-мастильних матерiалiв i де були розмiщенi в землi 339 металевих резервуарiв, юнi мисливцi за металом виявили ще 99 бочок ємнiстю 200 кг. кожна. Всерединi знаходився хлорпiкрiн. Виявилося - коли бригаду розформували, бочки були нiкому не потрiбними. От їх i закопали, замiсть того, аби вивезти. Причому зроблено це, як завжди, з "благих" намiрiв - бо коли основнi ємностi витягли з грунту, то в пiску утворилися ями. От їх i закидали "непотрiбними" бочками з отрутою. Жодної цисетрни вiд палива в землi не залишилося, а 99 бочок з хiмiєю - запросто.
Слово за вiйськовою прокуратурою та СБУ.

To be or not to be

...вiйськовому шпиталю у Славутi? Мiська органiзацiя Спiлки офiцерiв України запропонувала прокоментувати вiдповiдь директора департамента з питань охорони здоров'я Мiнiстерства оборони В.Д.Юрченка, яка нещодавно надiйшла на запит народного депутата України Г.Омельченка. Ось що сказав начальник терапевтичноговiддiлення шпиталю пiдполковник медичної служби I.Дубеняк: "Восени 2004 року, пiд час передачi вiйськового мiстечка мiсцевим органам влади Славути, вiдбулася зустрiч з тодiшнiм мiнiстром оборони генералом армiї О.Кузьмуком, на якiй було заявлено, що у 2005р. вiйськовий шпиталь у Славутi в планах скорочення не стоїть. Наприкiнцi 2004р. прийшло доповнення до штату шпиталю, згiдно з яким було введено 75 посад вiйськовослужбовцiв служби за контрактом. Вiдповiдно до цього документу, до Збройних Сил було призвано певну кiлькiсть людей. Виходить, в груднi 2004 року люди були призванi, а вже в сiчнi 2005 року видано директиву про розформування шпиталю.
Тепер щодо скорочення вiйськ в зонi вiдповiдальностi Славутського вiйськового шпиталю (аргумент з вiдповiдi В.Д.Юрченка). В цiй зонi й досi залишаються вiйськовi частини (м.Шепетiвка), а також два великi об'єкти - база та арсенал ракетно-артилерiйського озброєння. Цi два об'єкти надзвичайно небезпечнi, i персонал там має бути вiйськовий. Себто, залишати таку територiю без спецiального медичного закладу недоцiльно. Приклад - три роки тому на артбазi внаслiдок вибуху постраждали двоє вiйськовослужбовцiв Збройних Сил. Невiдкладну допомогу надали у шпиталi. На початку березня 2005р. до шпиталю було доправлено вiйськовослужбовця строкової служби з Шепетiвського гарнiзону, дiагноз - виразкова хвороба, ускалднена перитонiтом. Уiвимо, що людину довелося б везти до Хмельницького чи Рiвного (100 чи 120 кiлометрiв)..."
I ще аргументи, якi стосуються реформування шпиталю в полiклiнiку з денним стацiонаром. Наприклад - як буде харчуватись вiйськовослужбовець-строковик? Як буде щодня добиратися туди i назад ветеран Збройних Сил? Мабуть, про це тодiшнє Мiноборони не думало...
Ще одна деталь: поблизу Славути знаходиться Хмельницька АЕС. Напряму це складає 8 кiлометрiв. Прикладiв, коли в зонi АЕС розташованi вiйськовi частини, подiбнi славутським, прото немає. Мабуть, це теж є причиною не зачiпати вiйськвий шпиталь.
Нарештi. Щодо "неефективностi" iснування шпиталю. Як з'ясувалося, за минулий рiк лише терапевтичне вiддiлення отримало 30.000 гривень в якостi плати за медичнi послуги цивiльному населенню регiону - i це при тому, що в мiстi є центральна районна лiкарня, а ще спецiальна медчастина у Нетiшинi. Вочевидь, це свiдчить про вiдчутну якiсть послуг у шпиталi.

Лише в Славутi

Як стало вiдомо, у земельному вiддiлi та мiськiй радi на розглядi знаходиться питання про можливiсть надання територiї пiд так званий "кiнський" ринок. Мiсце для цього запропоноване поряд з новозбудованою церквою Покрови Пресвятої Богородицi УПЦ Київського Партiархату. Давно вiдомо, що керiвництво мiста нерiвно дихає до спроб вiдродження українських традицiй - варто лише оцiнити появу пам'ятника Ленiну за 300 метрiв вiд виконкому i наявнiсть вулиць iменi всiх можливих негiдникiв; але дочекатися завершення будiвництва i влаштовувати поруч з церквою торговище - це вже неперевершений цинiзм. Звiсно, якщо в тiй "бандьорiвський" церквi не можна зробити склад (а хотiлося б) - то чому б не зробити бiля її входу базар? Якби не вистачало площi базару в центрi, якби не було iнших майданчикiв - можна було б постаратися зрозумiти намагання "децентралiзувати" торгiвлю в мiстi - але в даному випадку маємо справу з чистiсiнькою провокацiєю. Щось на кшталт вiдмаих автозаправок поруч з житловими будинками на вулицi Князiв Сангушкiв.
Заправка в дворi, базар в церквi. Що далi? Залишився лише бордель в бiблiотецi - бо до неї давно прикута увага таких-от чиновникiв...