Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
09-Feb-2005
СОУ - пiдсумки i перспективи

30 сiчня 2004 року вiдбулися звiтно-виборчi збори мiської органiзацiї Спiлки Офiцерiв України. Головою органiзацiї обрано Володимира Скомороху. Окрiм пiдсумкiв роботи, було оприлюднено Ухвалу Виконкому СОУ вiд 29 сiчня 2005 року. В нiй, зокрема, йдеться про:
- пропозицiї Президенту України закрiпити за СОУ функцiї дорадчого органу при Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України;
- внесення Прездентом України на розгляд Верховної Ради України Закону "Про демократичний цивiльний контроль за дiяльнiстю силових структур", за яким СОУ зможе надавати реальну допомогу Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України;
Славутська мiська органiзавцiя СОУ ставить за мету сприяти очищенню українського вiйська вiд тих офiцерiв та генералiв, якi власною дiяльнiстю:
- зневажають українську мову як державну;
- переслiдуть пiдлеглих за їхнi переконання;
- займалися агiтацiєю за В.Януковича;
- порушуть права пiдлеглих (на зразок того, що сталося у 2 механiзованому батальйонi 97 ОМБр у 2003 роцi)
- звiльняли з 97 ОМБр у березнi-жовтнi 2004 року тих, хто має власну полiтичну позицiю;
- не потрубувалися про повний фiнансовий розрахунок зi звiльненими пiд час скорочення 97 ОМБр;
- сприяли пограбуванню казарменного фонду 97 ОМБр.
Наступним завданням для мiської органiзацiї СОУ є прискорення лiквiдацiї рiзних рiвнiв пенсiй для колишнiх вiйськовослужбовцiв. В перiод з серпня 2004 року по сiчень 2005 року до мiської органiзацiї СОУ подали заяви 150 вiйськових пенсiонерiв м.Славути. При цьому Хмельницький ОВК зробив все, аби тим людям вiдмовити, при чому у досить дивний спосiб - посилаючись на конфiденцiйнiсть iнформацiї про можливiсть збiльшення пенсiй. В силу чого отримати її можна лише через слiдчi органи. Пiсля звернення до Генерального Прокурора України i подолання спротиву вiйськової прокуратури Хмельницького гарнiзону, ситуацiю вдалося змiнити. Вже з 6 сiчня 2005 року вiйськова прокуратура зробила приписи по кожному iз заявникiв з тим, щоб Хмельницький ОВК надав їм необхiднi документи. Отже, справа зрушила. Адже мова йде про пiдвищення пенсiї мiнiмум вдвiчi, в ще - прo виплату компенсацiї починаючи з 2003 року.
Ще одне завдання - домогтися виплати компенсацiї за речове майно вiйськовослужбовцям, звiльненим в останнi 5-6 рокiв.