Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
14-Nov-2004
Листопад 2004. Друга декада.

До нас приїхав добрий тато

...Рiзнi чутки ходили вранцi 2 листопада 2004 року Хмельниччиною взагалi i Славутчиною зокрема. Славутська - про намiри голови райдержадмiнiстрацiї пана Бiлика негайно подати у вiдставку (нiскiлечки не пов'язану з виборами) - дуже скоро пiдтвердилася; обласна ж була серйознiшою - буцiмто Одного З Керiвникiв Областi було жорстоко побито одним Вiдомим Рецидивiстом на одному столичному килимi. Причина банальна - рецидивiст гадає, що цей самий керiвник мало пригнув хмельничан для "правильного" голосування. А й дiйсно - Славута дала спiввiдношення 59.6% за Вiктора Ющенка проти 20.31% за Януковича, район дав вiдрив ще бiльший - 61.57% проти 15.6%. Ну хто ж винен, що на Славутчинi виявилися нормальнi люди - але спробуйте це пояснити рецидивiсту. От саме тому подейкують, що Обласний Керiвник три днi вiдсиджувався вдома - лiкувався (нiбито в основному обличчя, але хто знає, хто знає, що там сталося насправдi). Втiм, мало що скажуть люди (навiть тi, хто були свiдками) - тому тему ми змiнимо, а перейдемо до реального приїзду обласного керiвника В.Ф.Коцемира на Славутчину.
Сталося це 11 листопада. В Славутi мiський голова вдало "зiскочив" iз теми вiдповiдальностi за списки виборцiв, що i близько не вiдповiдали Закону (згiдно якому саме голова i несе вiдповiдальнiсть) - це все негiдники з податкової, РАГСу, мiлiцiї, котрi поприписували по 500 "лiвих" осiб на дiльницю, забувши вписати реальнi живi душi. Оскiльки славутський мер - об'єднаний есдек, то, висловлюючись сленгом зони, "за отмазку проконало". Подумаєш, Закон. А от в Нетiшинi i Шепетiвцi, де мери представляють опозицiю, польоти були серйознi - хто б мiг подумати, що вiддаленiсть на десяток кiлометрiв вiд Славути дозволить Обласному Керiвниковi так по-рiзному пiдходити до вирiшення питання "хто ж винен".
В селi Клепачi, де зiбралися голови сiльрад, Обласний Керiвник вiв себе чемно. Однак причина банальна - вiн сам сказав, що знає про присутнiсть в залi "iнших осiб". Тут би задати питання - а якби не було "iнших осiб", чи повторився б отой напiвлегендарний київський мордобiй вже на мiсцевому рiвнi; втiм, пiсля закiнчення "офiцiйної частини" "iнших осiб" з зали просто вигнали - що було з головами сiльрад надалi, наразi поки що невiдомо...

I знову про ХАЕС

Пiсля "гучного" пуску другого реактора його доля склалася непевно - вже було декiлька зупинок. I тут радiсна новина - влада надумала запустити 3-й i 4-й блоки. Вiдкладемо за недоказовiстю iстиннi резони дядь в керiвництвi - вiдомо ж, якi шматки з багатьма нулями можна вiдкусити з цiєї затiї; але пiсля пуску 2-го блоку стало очевидно те, про що говорили екологи - води на охолодження вже навiть цього другого блоку нема. Чим будуть охолоджувати ХАЕС-3,4 - невiдомо.

Ноу-хау Хмельницького обласного воєнкомату

...Загальновiдомою стала "соцiальна" полiтика "соцiального уряду" Януковича, який надрукував фантикiв, назвав їх грошима, роздав порiвну усiм пенсiонерам (за те, що сталося з цiнами, промовчимо) - мова про те, що власниковi трудового стажу в 30-40 рокiв в дуже приємно отримувати однакову суму з тим, хто не працював i дня. Соцiальна справедливiсть. Те ж саме i у вiськовослужбовцiв - тi, хто звiльнився ранiше, отримують пенсiю на межi мiнiмуму. Тi ж, хто йде на пенсiю у 2004 роцi, отримує втричi бiльше. Спроби майже 150 вiйськових пенсiонерiв отримати документи для перерахунку пенсiй наштовхнулись на дивне формулювання про "конфiденцiйнiсть iнформацiї" вiд Хмельницького ОВК. Дивно, що, скажiмо, в Черкасах такi документи видають без зайвих питань. I справа навiть не в тому, що люди, нарештi, зорганiзувались (були написанi звернення до Генерального прокурора України Г.А.Васильєва).
Насправдi все простiше: якщо людина має право отримувати втричi бiльше, а не отримує - КУДИ ЗНИКАЄ РIЗНИЦЯ?
Чи її просто ще не надрукували?
Тодi навiщо ж цi байки про "соцiальнiсть"...