Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
05-Sep-2004
До Дня Незалежностi

22 серпня 2004 року у с.Берездiв вiдбулася зустрiч представникiв лiтературно-мистецького об'єднання "Сузiр'я" (м.Славута), керiвникiв громадсько-полiтичного об'єднання "Демократична Славутчина" iз жителями сiл пiвнiчної частини Славутського району. Була органiзована виставка творiв мистецтва - вишивок, малюнкiв, макетiв вiдомих храмiв. Окрiм того, учасники об'єднання на зустрiчi читали власнi твори. Перед глядачами виступили член Нацiональної спiлки письменникiв В.Кравчук, а Г.Душнюк подарувала всiм присутнiм свою власну книжку "Пiзня дитина". За допомогою комп'ютера, наданого Берездiвською школою-iнтернатом, було органiзовано презентацiю комп'ютерної версiї сайту "Славута" (автори - В.Напиткiн, В.Берковський) - компакт-диску "Славутчина: з минулого в майбутнє" з iсторiєю мiста i сiл району. Цi диски були розданi присутнiм учителям. На жаль, не обiйшлося без прикрощiв. В той же день влада раптово органiзувала в Славутi о 12.00 власний захiд, знаючи про те, що зiбрання в Берездовi заплановане о 14.00 - власне, це вже було друге провладне зiбрання, оскiльки перше вiдгуляли ще за день до того (мабуть, аби не псувати собi вихiднi).
24 серпня в Славутi за iнiцiативи "Демократичної Славутчини" вiдбувся мiтинг, присвячений Дню Незалежностi України. Мiсцем проведення стала площа бiля кiнотеатру iм. Шевченка - i невипадково: саме тут вперше (ще за часiв СРСР) був установлений синьо-жовтий прапор. Перед початком мiтингу настоятелем Свято-Покровського храму УПЦ Київського Патрiархату о.Миколаєм Бочкаєм був вiдправлений молебень.
На мiтингу, що проходив пiд синьо-жовтими державними прапорами, а також червоно-чорними знаменами Конгресу Українських Нацiоналiстiв, Народного Руху України, блоку "Наша Україна", виступили представники районних органiзацiй КУН I.Томкiв, НРУ О.Мазуркевич, Партiї "Реформи i Порядок" Р.Бачинський, УРП "Собор" В.Гапонюк, Товариства полiтв'язнiв та репресованих Л.Отовчиць, ветеранiв УПА А.Заєдiнов, СОУ I.Пиголь, а також депутати мiської ради М.Бойко та Г.Душнюк. Лейтмотив виступiв - незалежнiсть України та вибори Президента. Усi виступаючi пiдтримали кандидатуру В.Ющенка. Була прийнята резолюцiя. Наводимо її текст:
"Оцiнюючи пiдсумки 13 рокiв незалежностi України, слiд зазначити, що офiцiйна влада не використала отриманi можливостi для створення як самої державностi, так i забезпечення прав та свобод громадян України. Невизначенiсть полiтичного курсу, вiдсутнiсть нацiональної iдеї у керiвництва держави та у суспiльствi призвели до ганебного явища, коли українцi виїздять за кордон. Праця, яка не є гарантiєю нормального життя, пенсiї, якi нижче заниженого прожиткового мiнiмуму - усе це наслiдки дiяльностi вищого керiвництва протягом 13 рокiв. Ось чому громадсько-полiтичне об'єднання "Демократична Славутчина" закликає до такого вибору, коли до влади не прийде людина вiд влади, яка рекламує себе "ТОМУ ЩО Я". "НЕ СЛОВОМ, А ДIЛОМ" - саме це має стати визначальним, а не пiдвищення цiн на хлiб i пальне, не борги перед освiтянами, не нищення села, Збройних Сил, не копiйчане пiдвищення пенсiї перед виборами."