Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
23-Aug-2004
Пiкет пiд Мiнiстерством оборони

17 серпня 2004 року колишнi вiйськовослужбовцi з Славутi, Рiвного та Києва пiкетували Мiнiстерство оборони України. Вперше iнiцiаторами пiкету стали славутчани - мiська органiзацiя Спiлки офiцерiв України та Конгресу Українських Нацiоналiстiв. Причини двi. Перша - так зване реформування Збройних Сил України, друга - iснування рiзних рiвнiв у пенсiйному забезпеченнi, де за однаковi посади, звання i вислугу рокiв рiзниця у пенсiях складає 2-3 рази. Тексти заяв - вiд обох органiзацiй-органiзаторiв заходу - були переданi представникам Мiнiстерства оборони та до газет "Нацiя i держава" та "Україна молода". Для читачiв сайту пропонуємо текст заяви:

"Офiцери та прапорщики Збройних сил України згiднi, що таку армiю, яка є в Українськiй державi, необхiдно реформувати та оснастити її новiтнiми вiйськовими технологiями i новими видами технiки та озброєння.
На сьогоднi реформування Збройних сил України зводиться тiльки до звiльнення досвiдчених вiйськових кадрiв i руйнацiї вiйськових мiстечок та розбазарювання вiйськової технiки та озброєння. Зобов'язання держави по соцiальному захисту вiйськовослужбовцiв не виконуються.
97-ма окрема механiзована бригада доживає останнi мiсяцi своєї iсторiї. Дивна рiч - у 1997р. найкраще з'єднання Збройних Сил, вручення першого Бойового прапору часiв незалежної України, проведення єдиних за останнi 12 рокiв навчань iз залученням резервiстiв (2002 рiк) - i лiквiдацiя майже у першу чергу (до 30 жовтня 2004р. вiдповiдно директиви Мiнiстра оборони). Разом з тим бригада залишає по собi майже 200 офiцерiв та прапорщикiв, якi не мають житла, а також чимало тих, хто почне отримувати пенсiю за 12-13 рокiв. За це слiд подякувати i Мiнiстровi оборони, бо це держава вiдмовляється вiд послуг вiйськовослужбовцiв, а тому вона i повинна платити вiдразу. Окрiм цього залишаються борги - 438,9тис. гривень за комунальнi послуги та електроенергiю. Через це воду та свiтло вимикають навiть у житлових будинках вiйськового мiстечка. Заборгованiсть за речове майно нестримане звiльненим у запас (2000-2003р.р.) - 273,6тис. гривень, а за добовi, з урахуванням попереднiх рокiв не пов'язаних зi здачею вiйськової технiки (2000-2003р.р.) - 140 тис. гривень.
Залишаються ще й напiвзруйнованi казарми, де знiмаються пiдлога, дверi, радiатори опалення, виймаються вiкна. Колишнiй склад паливно-мастильних матерiалiв бригади (339 резервуарiв), вже вивезений. Куди пiшли кошти вiд цього - невiдомо.
Ось такi наслiдки "реформування" Збройних Сил України у 2004 роцi лише на прикладi 97 ОМБр.
Вже п'ять рокiв не вирiшується питання лiквiдацiї диспропорцiї у пенсiйному забезпеченнi вiйськовослужбовцiв.
Всi цi проблеми змусили приїхати до Мiнiстерства оборони i вимагати:
1. Припинити нищення i грабування Збройних Сил України;
2. Зупинити обвальне скорочення Збройних Сил України, реформування проводити лише на основi науково обгрунтованих розрахункiв;
3. Встановлення всiм вiйськовослужбовця запасу пенсiй на рiвнi 2004р., а також повернення боргу з часу виникнення диспропорцiї у пенсiйному забезпеченнi;
4. Виплати компенсацiї за речове майно звiльненим в запас у перiод 2000-2003р.р. та добових тим, хто служить.
5. Фiнансування санаторно-курортного лiкування звiльнених в запас вiйськовослужбовцiв.
6. Забезпечення коштами будiвництво житла для вiйськовослужбовцiв.
7. Надати пенсiю вiйськовослужбовцям з вислугою вiд 15 до 20 рокiв; звiльненим пiд час скорочення (2004-2005р.р.), починаючи з моменту звiльнення, а не при досягненнi ними 45-рiчного вiку."

Пiд час пiкетування були виставленi подарунки Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України Л.Кучмi, прем'єр-мiнiстровi В.Януковичу, мiнiстровi оборони Є.Марчуку. Це були речi вiйськового асортименту, якi видають звiльненим у запас замiсть грошової компенсацiї. Наприклад, речовий мiшок, валянки, захисний сталевий шолом, пiлотка тощо. До цих речей були прикрiпленi написи - "Кучмi вiд "вдячних" захисникiв Вiтчизни". Аналогiчнi написи отримали прем'єр i мiнiстр оборони.