Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
06-Aug-2004
Кадри, якi вирiшують нiчого

Перiод правлiння Президента Кучми винiс на поверхню людей, якi максимально виклалися для дискредитацiї незалежностi України. Прикладiв таких чимало - вiд нагородженого свого часу медалями й орденами Лазаренка (який зараз вiдомо де), i до мiсцевого рiвня. Дочекалася й Славута - заступника голови обласної державної адмiнiстрацiї А.Г.Роздобудька нещодавно нагороджено орденом "За заслуги". Не будемо згадувати часи далекi - 1989-1991 року. Розглянемо перебування вищезазначеного держслужбовця на посадi представника Президента в районi - аж до призначення в обладмiнiстрацiю.
У районi з 1996р. i по 2 лютого 1998р. борг лише бюджетникам сягав 1.624.400 гривень. У тому ж таки 1996 роцi Славутською райдержадмiнiстрацiєю пiд керiвництвом А.Г.Роздобудька було прийнято ряд розпоряджень про видiлення коштiв для фiнансування робiт i заходiв, що не передбаченi бюджетом, на суму 14.000 гривень. Для iзяславського МП "Сантi" при опiцi А.Г.Роздобудька з району вiдпущено 150 т. цукру та 60 т. м'яса (на суму 750.000 гривень). Мiж тим, грошi в район не повернутi. Подарунок.
З ССГ "Мир" (с.Iванiвка) вiдпущено худоби на 19.700 гривень. Кошти в район не повернутi. Ще подарунок.
У 1996р. з КСП с.Малий Скнит для того ж таки iзяславського МП "Сантi" по 11 накладних вiдпущено 64.235 кг. яловичини на суму 28.664 гривнi. Себто, по 45 копiйок за кiлограм.
У 1995 роцi нiмецькiй фiрмi "Iнтернацiональ ГМБХ" вiдпущено 500 бичкiв, вагою 226 кг. кожен. Грошi в район не повернуто. Дiстали вже такими подарунками..
13 грудня 1995р. з КСП iм.Л.Українки московському АТЗТ "Валiр-Лєро" вiдпущено 10т. ковбаси. Грошi в район традицiйно не повернуто.
Немає сумнiву, що грошi заплаченi-таки були у всiх випадках. Залишилося з'ясувати, в якому швейцарському банку вони лежать i на чиє iм'я. Є пiдла пiдозра, що це iм'я дуже добре вiдоме в районi...
I не лише в районi. Розпорядженням голови Хмельницької облдержадмiнiстрацiї 967-р вiд 04.08.1997р. за виявленi фiнансовi порушення (акт перевiрки КРУ) А.Г.Роздобудько мав бути притягнутий до вiдповiдальностi. Як вирiшувалося питання - невiдомо (мабуть, способом дiлення вищезгаданого рахунку) - але нiкого нi до чого не притягнули.
В силу чого iсторiя продовжувалася. Наприклад, пiсля реформування КСП iм.Чапаєва (с.Улашанiвка) у 2000р. утворилося кiлька господарств. Зокрема, спiлцi селян власникiв iм. Б.Хмельницького (с.Перемишель) при розподiлi дiстався борг у сумi 850.000 гривень за 619 бичкiв по 500кг. кожен, проданих до країн Середземномор'я. Грошi господарству не повернули - i тодiшнiй голова райдержадмiнiстрацiї А.Г.Роздобудько особисто намагався вибити з керiвника новоутвореного господарства акт про прийняття боргу.
Перелiк справ далеко не повний. Але навiть його, вочевидь, вистачило для визнання особливих заслуг мiсцевого дiяча для того, аби пiдвищити його аж до заступника голови облдержадмiнiстрацiї, а тепер ще й нагородити орденом "За заслуги".
Звiсно, коли прем'єром працює двiчi несудимий, то й заслуги мають бути специфiчнi. За такого розвитку подiй (коли на вищому шаблi стоїть двiчi засуджений), можна очiкувати, що за взiрець моральностi приймуть повiю.
Iнша справа - чого варте оте брязкальце.
Як i все, пов'язане з офiцiйною владою.