Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
25-May-2004
Хто зацiкавлений у "брудних" виборах?

Влада цiлеспрямовано формує думку суспiльства про неминучiсть фальсифiкацiї результатiв виборiв президента. Така, на перший погляд абсолютно не прогнозована теза однозначно випливає сьогоднi з навiть поверхневого аналiзу висловлювань у засобах масової iнформацiї, результатiв рiзноманiтних соцiологiчних опитувань та виступiв деяких державних дiячiв.

Тобто, виникає ситуацiя, коли влада цiлеспрямовано готує суспiльство до того, що вибори президента в цьому роцi будуть "найбруднiшими", нечесними, непрозорими, а їх результати будуть однозначно фальсифiковано.

На пiдтвердження такої думки достатньо подивитися на цифри останнiх соцiологiчних опитувань багатьох структур, якi були оприлюдненнi у ЗМI. Отже, понад третину потенцiйних виборцiв вважають, що результати голосування буде однозначно сфальсифiковано. А бiльше половини респондентiв висловились про те, що вибори будуть недемократичними, непрозорими та нечесними!

Слiд зазначити, що таких результатiв опитувань не було за всю "виборчу" iсторiю сучасної України. А висновок у цiй ситуацiї напрошується один. Нинiшня влада повнiстю усвiдомлює те, що вона не в змозi виграти черговi президентськi вибори. I саме тому сьогоднi вона готує "запасний" сценарiй у разi свого програшу. Суть якого полягає у манiпулюваннi громадською думкою, нав'язуючи суспiльству iдею про безумовну фальсифiкацiю результатiв виборiв, а вiдповiдно i проголошення їх недiйсними.

На мiй погляд, влада усвiдомлює, що це для неї єдиний шанс залишитися у керма держави.

Звичайно, можна говорити про те, що влада такою манiпуляцiєю буде намагатися, насправдi, реалiзувати "простий" сценарiй. Тобто, за допомогою фальсифiкацiї результатiв виборiв забезпечити перемогу свого кандидата.

Однак, в такому разi, влада повнiстю усвiдомлює те, що одразу пiсля реалiзацiї такого сценарiю, вона, безумовно, перетвориться на об'єкт критики мiжнародної спiльноти, демократичних iнституцiй, українського суспiльства взагалi. Саме тому владою готується до реалiзацiї вже згаданий "запасний" сценарiй.

Суть його полягає в наступному. Влада програє вибори. Однак, їх результати оголошуються фальсифiкованими та приймається рiшення про недiйснiсть голосування за президента. Таким чином, повнiстю блокується перемога опозицiйного кандидата. А результатом реалiзацiї цього сценарiю буде можливiсть чинного президента Кучми, так би мовити, "наводити порядок у країнi" та й надалi керувати державою.

Такий песимiстичний сценарiй пiдтверджується ще й коли аналiзуєш провладнi засоби масової iнформацiї на предмет згадування у їхнiх iнформацiйних повiдомленнях прiзвищ опозицiйних лiдерiв. Не зважаючи на тотальну заборону говорити у позитивному ключi про, наприклад, Ющенка, Мороза, Тимошенко, ми натомiсть постiйно споживаємо iнформацiю про них лише як про авторiв застосування "брудних" технологiй тощо.

Така кампанiя влади вже дала результат. Як вже вiдзначалося, майже половина суспiльства переконана, що результати виборiв будуть фальсифiковано!

Очевидно, що сьогоднi для опозицiйних та центристських демократичних сил вкрай важливо спiльно виробити правила поведiнки пiд час проведення виборчої кампанiї та пiдрахунку голосiв. Виробити чiткi спiльнi заходи реагування у разi фальсифiкацiї результатiв виборiв.

В iншому випадку, можна буде говорити про те, що демократичнi сили не зможуть переконати суспiльство i владу в можливостi забезпечення правового та демократичного характеру президентських виборiв. В такому разi, потрiбно буде констатувати про крах iдеї виборiв президента як демократичного iнструменту змiни правлячої елiти та побудови правової, соцiальної та європейської країни.


Автор: Микола Томенко, директор Iнституту полiтики, народний депутат України, фракцiя "Наша Україна"
http://www2.pravda.com.ua/archive/2004/may/25/2.shtml