Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
14-Apr-2004
Невiйськово-вiйськовi проблеми

28 березня 2004 року у м.Славута вiдбулась конференцiя "Збройнi Сили - гарант нацiональної безпеки держави." Захiд пройшов i за участю вiйськовослужбовцiв 97 окремої механiзованої бригади, iнших дислокованих у мiстi частин, звiльнених у запас офiцерiв. В роботi конференцiї взяли участь народнi депутати України О.Iвченко, голова Конгресу Українських Нацiоналiстiв, та В.Червонiй, керiвник Рiвненського обласного представництва блоку Вiктора Ющенка "Наша Україна". Пiдсумком роботи конференцiї була резолюцiя, в якiй пiдтриманi пропозицiї блоку "Наша Україна" по збiльшенню термiну проведення скорочення чисельностi Збройних Сил України з двох до п'яти рокiв. А також проведення парламентських слухань з цього питання з обов'язковим залученням та виступом представникiв громадських органiзацiй, що займаються вiйськовими питаннями, та вiйськовослужбовцiв. Окрiм того, були висловленi такi пропозицiї: п'ятирiчний термiн скорочення має бути використано таким чином, аби у 2004р. скороченi були вiйськовослужбовцi, котрi мають 25-30 рокiв вислуги, у 2005р. - тi, хто має 20-25 рокiв вислуги, у 2006-2008рр. - тi, хто має вислугу 15-20 рокiв. При цьому надати на перiод скорочення цiй категорiї пенсiю у розмiрi 40%вiд суми грошового забезпечення. Це дасть можливiсть не звiльняти заради кiлькостi. До того ж, на пiдготовку нових спецiалiстiв витрачаються саме державнi кошти, i звiльняти, аби пiдготувати нових фахiвцiв - це розбазарювання саме державних коштiв.
Мiською органiзацiєю Спiлки офiцерiв України, що стала одним з iнiцiаторiв проведення конференцiї, отримано проект пiдготовленого до другого читання закону, що має iншу назву, але по сутi ще не вiдповiдає потребам вiйськовослужбовцiв. Зокрема, у п.11 ст. 4 цього проекту врахована пропозицiя надавати пенсiю пiсля 15 рокiв вислуги у розмiрi 40% - але по досягненню 45-рiчного вiку. Але 15 рокiв вислуги вiйськовослужбовець має вже у 32-33 роки. Що робити ще 12-13 рокiв - i це при тому, що пiсля скорочення держава обiцяє платити лише один рiк?
Ще одна пропозицiя - продовжити термiн скорочення до 5 рокiв - навiть не згадується. За два роки має бути скорочено 155.000 вiйськовикiв.
7 квiтня 2004р. за iнiцiативою фракцiї "Наша Україна" у Верховнiй Радi проголосовано постанову N5196 "Про стан i перспективи реформування Збройних Сил України та здiйснюванi урядом заходи щодо забезпечення надiйної обороноздатностi країни." До речi, саме про необхiднiсть парламентських слухань заявляла Славутська СОУ. Цiкаво, що голосування в поiменному режимi принесло такi наслiдки. За проведення слухань висловилися фракцiї "Наша Україна", Блоку Ю.Тимошенко, Аграрної партiї, СПУ, КПУ, частково позафракцiйнi, НДП i "Народовладдя". Проти - СДПУ(0), "Регiони України", Трудова Україна" з промисловцями та пiдприємцями, "Демократичнi iнiцiативи" (С.Гавриш) i "Народний вибiр" - словом, всi, хто мають в назвi слова "демократiя" i "народ". У складi ППК i "Трудової України" два депутати, що мають вiдношення до Славути. Це В.Кузьмук та С.Буряк. Генералу армiї В.Кузьмуку проблеми армiї виявилися ближчими - вiн проголосував за проведення слухань, чого не скажеш про С.Буряка, який виступив проти, хоча прекрасно знає , що 97 ОМБР у його "рiдному" 193 Славутському виборчому окрузi вже "реформується", i першi 50 осiб вже звiльненi.
I все ж 237 голосiв - за проведення слухань.
По результатам цього голосування мiська органiзацiя Спiлки офiцерiв України буде ставити питання про позбавлення народного депутата України С.Буряка офiцерського звання пiдполковника запасу.

В.Скомороха,
Голова Славутської мiської органiзацiї СОУ