Google
Мiсто Старокостянтинiв


Православна Церква УкраїниЗагальні
Останні новини
15-Nov-2003
Калейдоскоп

Без широкого оголошення в мiстi i районi вiдбулися "форуми громадськостi" на пiдтримку пропозицiй Президента Л.Кучми щодо полiтичної реформи. Навряд чи хто вже й може прослiдкувати всi нюанси того, що хотiв Президент протягом року - а хотiв вiн кожного разу дiаметрально протилежного - але в даний момнет потрiбен був простий одобрямс. А "там" вже розберуться. Отже, районний форум вiдбувся в примiщеннi районної бiблiотеки за участi (як завжди) вчителiв, працiвникiв культури, ветеранiв, чомусь Червоного Хреста тощо. Об'єднує всi цi структури одне - повна пiдконтрольнiсть владi. Очолив це зiбрання керiвник районної освiтянської профспiлки. Вiн, як i його керiвник - голова ФПУ О.Стоян - якщо i коливається у своєму виборi, то лише разом з генеральною лiнiєю Президента.
Славутський форум вразив не лише мiнiмальною кiлькiстю учасникiв, але й кiлькiстю виступаючих - 1 (один). А й справдi, все ясно: Верховну Раду обирати на 5 рокiв вона обирає Президента та призначає Прем'єр-мiнiстра крапка. Прийнято одноголосно.
Такий от "форум". Лише з тих, хто "за", подiляючи суспiльство на своїх i чужих.
4 листопада вiдбувся вже обласний форум. Звiсно, лише з тих, хто за президентськi iнiцiативи (якi з озвучених за рiк?) Невiдомо насправдi, якої думки дотримуються зiгнанi в обласний центр люди - вони просто змушенi голосувати "за". Єдиний прокол влади - виступ представника партiї "Реформи та порядок" В.Клiща. Судячи з оплескiв в залi, пiдневiльнi цiлком розумiли, що, власне, вiдбувається. Але голосували фактично за те, щоб Гарант ощасливлював нас ще бозна-скiльки рокiв.
I, як наслiдок - за хлiб по 5 гривень, за зарплату в 200, пенсiю в 100 i рабську залежнiсть вiд найменшого мiсцевого начальника...