Google
Мiсто Старокостянтинiв


Православна Церква УкраїниЗагальні
Останні новини
13-Jun-2003
Телевiзiйна ганьба

Серiал пiд назвою "Вiйна. Український рахунок", який показує канал "1+1" у програмi "Документи", представив 7-му серiю - УПА. Показав - але цим не обмежився. Ведучий, Юрiй Макаров, провiв ще й обговорення показаного. Кожен журналiст, як i лiкар, має ставитися до тiєї чи iншої людини об'єктивно - незалежно вiд її поглядiв та переконань. Проте, на жаль, ведучий ще раз пiдтвердив тенденцiйнiсть журналiстiв, що працюють на даному каналi. Саме такого висновку можна дiйти пiсля обговорення. Пан Макаров намагався отримати вiдповiдь присутнiх, що схвалювала б намiр Президента Л.Кучми та глави президентської адмiнiстацiї В.Медведчука вибачитися пеерд поляками за смерть їх спiввiтчизникiв на Волинi улiтку 1943р. Це вже навiть отримало назву геноциду. Щоправда, в процесi виникло декiлька "проте", котрi так полюбляють об'єктивнi журналiсти з телеканалу 1+1.
Перше "проте". Як може Президент Л.Кучма вибачатися за тих, кого нiнишня державна влада не хоче визнавати? Адже бiйцi УПА воювали за незалежну Українську державу без пiдтримки будь-яких тогочасних державних структур
Друге. Чи готова польська сторона вибачитися перед українцями за дiї своїх попередникiв проти українського населення? Адже за перiод 1921-1939 рокiв польське державне керiвництво практично пiдготувало те, що сталося у 1943р.
Третє. Виглядала абсолютно нелогiчною спроба Ю.Макарова ототожнити знищення гiтлерiвцями євреїв та полякiв на Волинi як рiвноцiннi злочини, виправдовуючи польську акцiю знищення українцiв у вiдповiдь. Склалося враження, що за допомогою телебачення потрiбно було засудити дiї воякiв УПА, порiвнявши їх з геноцидом проти євреїв, який визнаний у свiтi саме як злочин.
Четверте "проте". Якщо йти за логiкою Макарова, то варто починати вибачатися з XVI-XVII столiть. Скiльки було вiдтодi пролито польської та української кровi? До речi, Польща вже тодi застосовувала державний апарат примусу проти українцiв.
П'яте. Чому у журналiстiв з "1+1" бракує наполегливостi дослiдити геноцид проти українського народу у 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 роках? Складається враження, що страждали всi, окрiм українцiв. "Документ" Ю.Макарова це ще раз пiдтвердив.
Нарештi, останнє "проте". Уся ситуацiя з вiдзначенням кривавих подiй на Волинi у 1943р. створюється лiдером СДПУ(0) В.Медведчуком штучно. Робиться все для того, аби принизити значення будiвництва українського суспiльства на основi нацiональної iдеї. На якiй, до речi, повстали Польща та Iзраїль.
А проте є ще одна причина такої тенденцiйностi - загальна. Канали "1+1", "Iнтер", УТ-1 та iншi утриманцi представникiв пропрезидентської бiльшостi, як вогню, уникають можливостi надати рiвнi умови для дiалогу з опонентами. Сидячи в студiї насамотi, учасники таких передач ведуть монологи, розповсюджуючи лише власну точку зору.
Така, отже, демократiя у Президента та його прибiчникiв.

Володимир Скомороха, координатор громадсько-полiтичного об'єднання "Демократична Славутчина"