Google
Мiсто Старокостянтинiв


Православна Церква УкраїниЗагальні
Останні новини
11-Oct-2005
11 жовтня 2005 року

I наша честь - козацька Покрова

9 жовтня 2005 року в м.Славутi вiдбулося освячення новозбудованого Святопокровського храму УПЦ КП. Освятив храм Його Преосвященство Антонiй, Єпископ Хмельницький i Кам'янець-Подiльський. В святi взяли участь парафiяни храму, священики УПЦ КП з Нетiшина, Шепетiвки i навколишнiх сiл, голова районної адмiнiстрацiї Г.Душнюк, голова Рiвненської обласної державної адмiнiстрацiї В.Червонiй, мiсцевi меценати.
Громада УПЦ КП заснована 1 грудня 1998 року i зареєстрована в управлiннi по справам релiгiй Хмельницької обласної державної адмiнiстрацiї 22 сiчня 1999 року

До складу парафiяльної ради увiйшли:
- Скомороха Володимир
- Онищенко Владислав
- Мельник Олена
- Сєрих Володимир
- Олiйник Борис
- Бiлоусова Марiя
- Бачинський Роман
- Ярмольський Микола
- Зеленюк Iван
- Гордеєв Михайло

У 1999 роцi до складу ради увiйшли:
- Павлова Катерина
- Косянчук Олександр
- Душнюк Галина
- Бойко Микола
- Томкiв Iгор

З 9 березня 2000 року
- Лацик Михайло
- Бережнюк Кирило
- Пасiчник Ольга
- Грабовський Леонiд
- Бережнюк Галина
- Красномовець Петро
- Галянт Володимир
- Заєдiнов Андрiй
- Гуменюк Анатолiй

Заявка до Славутської мiської ради про видiлення дiлянки землi пiд будiвництво Святопокровського собору та адмiнiстративного будинку бiля спорткомплексу "Здоров'я" (вул.Кузовкова, 16а) подана 3 червня 1999 року.
Рiшення Славутскьої мiської ради про видiлення земельної дiлянки для будiвництва собору Покрови Святої Богородицi УПЦ Київського Патрiархату прийняте 6 березня 2000 року.
Перший камiнь пiд будiвництво собору на честь Покрови Святої Богородицi у м.Славутi закладено Його Преосвященством Антонiєм Єпископом Хмельницьким i Кам'янець-Подiльським 14 жовтня 2001 року.
Будiвництво безпосередньо на майданчику розпочате у липнi 2003 року.

Серед жертводавцiв:
Слава Стецько (150 гривень, 2000 рiк), Вiктор Пинзеник (500 гривень, 2001 рiк), обласна органiзацiя УРП "Собор" (1.000 гривень, 2003 рiк), Василь Червонiй (14.000 гривень, 2003-2005 роки).

* * *

Закон сполучених об'ємiв

Наприкiнцi минулих рокiв, за часiв прем'єрства В.Пустовойтенка, була така престижна партiя - НДП (Народно-Демократична). Керiвництво мiської i районної ланок перебувало саме в нiй. Пiзнiше, починаючи з 2000 року, коли заступником Голови Верховної Ради став В.Медведчук, модно стало бути членом СДПУ(о). Перед виборами 2002 року, коли утворився блок "ЗаЄду", модною стала Аграрна Партiя. Наприклад, в Славутському держлiсгоспi 99,9% працюючих (окрiм одного-єдиного) вирiшила стати саме аграрiями - звiсно, добровiльно. Навiть тодiшнiй голова держадмiнiстрацiї Р.Бiлик був також аграрiєм. Для довiдки - нинi ця партiя стала Народною, i очолює її В.Литвин. У 2004 роцi модним стало бути членом Партiї Регiонiв В.Януковича (надто ж враховуючи переконливiсть його ударних (в прямому розумiннi) аргументiв).
Зараз спостерiгається тенденцiя славутського чиновництва потрапити до знову-таки партiї влади. Для прикладу, славутське споживче товариство пiсля вказiвки керiвника Амосов пiшло до "Народного союзу "Наша Україна". Зрештою, нiчого поганого в цьому немає - за одним винятком: кожна людина сама має визначати, куди i скiльки разiв їй переходити.

* * *

Дотримання прав людини - пiд контроль громадськостi!

Пiд таким гаслом у м.Славута 1 жовтня 2005 року вiдбувся мiтинг, присвячений вирiшенню соцiально-економiчних проблем у мiстi та районi. Так, йде механiчне пiдвищення тарифiв на житлово-комунальнi послуги. За 1 м.кв. у будинках без лiфтiв з 1 вересня славутчани мають сплачувати 46 коп., а у будинках з лiфтом - 56 коп. При цьому цiна обґрунтовується витратами обслуговуючої органiзацiї - ЖЕКу - на оренду примiщень, зарплату працiвникiв тощо. Документ пiдписаний керiвником та економiстом установи. У мiж тим, з 10 видiв послуг, що входять у оплату, ЖЕК надає лише 4 (чи хтось з славутчан бачив, скажiмо, прибиральникiв у пiд'їздах?). Очевидно, що керiвництво ЖЕКу не стало визначати частку кожної послуги у сумi оплати - адже тодi стане ясно, що роботи з надання цих послуг просто не ведеться.
Нiчого не робиться для виконання Закону "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку". Мова йде про вiдновлення, згiдно цього Закону, тарифу у 50% за спожиту електроенергiю - саме такий тариф дiяв до 1999 року. Потiм вiн був збiльшений до 70% для фiнансування добудови 2-го енергоблоку ХАЕС та 4-го енергоблоку РАЕС. Блоки працюють вже рiк - однак тариф без змiн. Так само не ставиться питання про фiнансування соцiальних програм пiд час експлуатацiї АЕС (а не лише при пуску нових блокiв).
Також звучала тема отримання житла для лiквiдаторiв наслiдкiв аварiї на ЧАЕС. Не зважаючи на вимоги п.10 ст.20 Закону України про статус та соцiальний захист таких людей, мiська влада не надає їм житла. Про це розповiв голова мiської органiзацiї "Союз-Чорнобиль" В.Калашнiков.
Приблизно таким самим чином дiє мiська прокуратура у справi iз застосуванням заборонених засобiв виховання у дитячому будинку м.Славути. Про це розповiв Л.Юрчук, керiвник мiської органiзацiї "Об'єднання борцiв за справедливiсть".
Представник мiської органiзацiї Спiлки офiцерiв України майор запасу I.Пiголь вже на власному досвiдi подiлився прикладами дотримання прав людини по вiдношенню до вiйськокослужбовцiв - дiючих та тих, що у вiдставцi.
Окреме питання - вiдношення мiської влади до мiтингу. Представники двох мiсцевих газет одноголосно сповiстили про те, що мiтинг "несанкцiонований". Звiсно, жоден з них не читав Конституцiї, а саме 39-ї статтi. Бо "санкцiонований" означає не "дозволений владою" (хоче - дозволить, хоче -нi), а лише "погоджений". Тому iнформацiя про "несанкцiонованiсть", що пiшла з Бiлого дому, розрахована була на залякування славутчан - раз готується щось "недозволене", то нема чого там бути. Мiж тим, дозвiл потрiбно було брати лише тодi, коли дiяв адмiнiстративний кодекс 1985 року.
Ще одна дивина - по мiсцевому телебаченню, що належить ЗАТ "Прогрес", журналiстка, що коментувавла подiї на мiтингу, сказала - поняття "30-кiлометрова зона" просто не iснує. Мiж тим, школа 9, що введена у експлуатацiю 1 вересня 2005 року, побудована саме за кошти, видiленi для розвитку 30-кiлометрової зони. Вочевидь, це означає, що рядовим славутчанам (з точки зору "Прогресу") бiльше нема на що сподiватися?

* * *

Чи потрiбнi змiни в прокуратурi?

4 жовтня 2005 року на адресу громадсько-полiтичного об'єднання "Демократична Славутчина" з Хмельницької обласної прокуратури прийшло 4 вiдповiдi, датованi 20 липня, 8 серпня, 2 та 9 вересня. Отже, термiн, передбачений для вiдповiдi статтею 40 Конституцiї України та Законами "Про звернення громадян" та "Про прокуратуру", перевищений.
Мiж тим, справа не лише в термiнах - в усiх чотирьох запитах мова велася про спроби окремих осiб та колективiв пiдприємств вiдстояти свої права на житло, умови працi тощо. В трьох вiдповiдях повторена одна i та ж фраза - "пiдстав для втручання прокуратури не вбачається...", в однiй - "...для iнших заходiв прокурорського втручання пiдстав немає..." Цiкаво дiзнатися, проти кого були, власне, направленi скарги - Р.Бiлик (на той час голова райдержадмiнiстрацiї), славутський мiський голова М.Полiщук, славутський районний суд i знову-таки мiський голова М.Полiщук.
З чим i вiтаємо захисникiв трудового народу з обласної прокуратури (голова - I.I.Мельничук) - В.Налуцишина, М.Дiдика та М.Львовського.