Google
Мiсто Старокостянтинiв


Православна Церква УкраїниЗагальні
Останні новини
03-Oct-2005
Протест

Вiдкритий лист Мiнiстру оборони України А.Гриценку

Копiї: Президенту України, Головi Рiвненської ОО СОУ, Головi Славутської МО СОУ, засоби масової iнформацiї

Пiд час останньої президентської виборчої кампанiї кандидат в Президенти В.А.Ющенко неодноразово пiдкреслював, що причина катастрофiчного стану українського вiйська полягає в старiй кримiнально-олiгархiчнiй за своєю суттю владi. Нам, офiцерам Збройних Сил України, постiйно наголошували на тому, що з приходом нової влади стан справ у вiйськовому середовищi докорiнно змiниться. Разом iз надiйним захистом нацiональних iнтересiв Держави, будуть захищенi права вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей, армiя нарештi очиститься вiд горе-начальникiв, якi заплямували честь мундиру корупцiєю, хабарництвом, знущанням над пiдлеглими тощо. Нам обiцяли зупинити необґрунтоване скорочення Збройних Сил України, поновити на службi незаконно звiльнених вiйськовослужбовцiв, реабiлiтувати репресованих за часiв минулого режиму членiв Спiлки Офiцерiв України i вiдродити в суспiльствi повагу до людини в погонах.
Влада змiнилася. В очолили Мiнiстерство оборони. Однак всi цi ганебнi явища продовжують буйно цвiсти в армiйському середовищi. Ваша недавня iнiцiатива скасувати iнститут заступникiв з гуманiтарних питань лише посилила розчарування в офiцерському складi. Нещодавно Ви безапеляцiйно скоротили термiн навчання офiцерiв-слухачiв з 4 до 1 року, чим нанесли шкоду їхньому рiвню пiдготовки. Зараз Ви плануєте звiльнити бiля 5000 офiцерiв-вихователiв. I як зрозумiти, що посаду помiчника Мiнiстра оборони займає громадянин iншої країни Д.Джоунз (Великобританiя)?
Враховуючи, що Верховний Головнокомандувач ЗСУ, який призначив Вас на цю посаду, не дає оцiнки Вашим дiям, цю оцiнку дам я - Ваш пiдлеглий. Я пропоную Вам вибачитися за провали у гуманiтарнiй та науковiй сферi i подати у вiдставку. Пропоную також мiським, районним та обласним органiзацiям СОУ дати об'єктивну оцiнку Вашiй дiяльностi!

Член СОУ, колишнiй офiцер-вихователь ЗСУ, майор Пiголь I.Д.