Google
Мiсто Старокостянтинiв


Православна Церква УкраїниЗагальні
Останні новини
22-Sep-2005
Вересень, 2005

Окозамилювання

1 вересня 2005 року врештi-решт вiдбулося вiдкриття школи N9 в Славутi i школи в Крупцi. Дiйсно, подiбних установ в регiонi ще не було. Разом з тим, нiчого подiбного не було i по розмiрам витрат. Все робилося по максимуму. Модерновi пластиковi вiкна, кованi фiгурнi грати (той, хто має приблизне уявлення про цiни на подiбну роботу, може уявити собi фiнансовий результат), тротуарна плитка на майданчиках i тротуарах, якi перевищують шириною власне дорогу i де вiдсутня зливова каналiзацiя. Поруч старi стежки до будинкiв по вул. Газети Правда 29, 31, 55 та 57. Дошка на школi повiдомляє, що все зроблене силами ЗАО "Прогрес". Мiський голова М.О.Полiщук пiшов далi - на розширеному засiданнi виконкому iз участю депутатiв мiської ради поспiшно розглядалося питання про надання звання Почесного громадянина мiста Генеральному директору ЗАО "Прогрес" А.Д.Фрiдману. Академiк, потенцiйно почесний громадянин мiста, вiдзначений мiнiстром освiти та науки С.Нiколаєнком - все це про нього. Варто ще зазначити успiхи т.Фрiдмана у сучасному мовознавствi, оскiльки на табличках, назвах магазинiв, а також газетi "Пульс", що видається "Прогресом", кирилична лiтера "О" давно пишеться як шестикутник. Плюс отi знаменитi стяжки на практично всiх прогресiвських будинках - хати трiскаються ще у момент зведення...
По сусiдству з новою школою знаходиться районна лiкарня. Головний лiкар, В.Ф.Iващук, за 10 мiсяцiв став активним учасником помаранчевих листопадових подiй 2004 року. Але традицiї долистопадових часiв збереженi - якщо хворим видавали курячi стегенця до приїзду Януковича на вiдкриття другого блоку ХАЕС, то тепер стегенця видали "пiд нову школу" в розрахунку на те, що раптом приїде Президент чи Прем'єр-мiнiстр.
Втiм, мiський голова також вiдзначився. Хто знає колорит i стан славутських дорiг, той зрозумiє, що наносити на них розмiтку i пiшохiднi переходи - рiч невдячна. Варто було б за цi грошi вiдремонтувати хоча б з 10 метрiв тротуару, а не фарбувати його. Але се ля вi - з славутським вiдтiнком.

Запізніле

Ще 10 червня 2005 року на адресу тодiшнього секретаря Ради нацiональної безпеки та оборони П.Порошенка надiйшов лист N45 про порушення прав славутчан щодо безпеки проживання в мiстi.
Мова велася про вибуховi роботи на полiгонi 97-ї механiзованої бригади. Потiм, ще без офiцiйної вiдповiдi, цi роботи були перенесенi до с.Минькiвцi. Повiдомлення про це прийшло з Мiноборони лише 27 серпня, коли самi роботи вже завершилися. Логiчно - а раптом знову будуть протести... а так вже все скiнчилося. Добре, що благополучно.
Ще одне питання - лист N252/477 вiд 28 серпня 2005 року, про вiдповiдальнiсть за захоронення 96 бочок по 200 лiтрiв, що знаходиться на територiї 97 ОМБр. Конкретної вiдповiдi також не надано - власне, констатується лише незаперечний факт, що бочки таки присутнi. Дякуємо i на тому.

Про вiчне

Про вiчне протистояння мiської влади i чорнобильцiв, яким шостий рiк не надають квартири. Мер пояснює це дивно - оскiльки житло зведена за iнвестицiйнi кошти Мiноборони, то i надавати його чорнобильцям не можна. Проте це ж житло любiсiнько надається працiвникам виконкому , яким, вочевидь, "можна". При цьому заяву чорнобильцiв Славутський мiськрайонний суд повернув, посилаючись на її "неповне оформлення", а Славутська мiжрайонна прокуратура лише за особистого роз'яснення заявника направила припис мiському головi про недопустимiсть порушення прав чорнобильцiв. Дивна рiч - нiби одна судова iнстанцiя, i закони однi, а от рiшення чиновникiв рiзнi. Надто ж у ставленнi до помилок мiсцевої влади.

Високе рiшення

За пропозицiєю обласного керiвництва та за згодою мiської та районної влади кошти, видiленi на компенсацiю соцiального ризику в 30-кiлометровiй зонi ХАЕС, були використанi лише на добудову двох шкiл та спорудження газопроводу високого тиску Минькiвцi-Нетiшин. Важлива справа, але питання в iншому - чому вiдсутнi пояснення саме такого вибору вкладення коштiв? Адже мiсту потрiбнi, скажiмо, сучасна станцiя очистки питної води, нове дiагностичне обладнання для центральної районної лiкарнi (замiсть вкраденого), - словом, все те, що напряму пов'язане iз здоров'ям. Факт в тiм, що громада була усунута вiд розгляду питання. А що таке "газопровiд", славутчани знають добре - попри кориснiсть, це ще й неофiцiйний спосiб вiдмивання грошей. А спробуй-но заробити на медичнiй апаратурi, яка має визначену цiну...

В.Скомороха,
координатор громадсько-полiтичного об'єднання "Демократична Славутчина"

* * *

Лови момент, або як Р.Бiлик вполював двох зайцiв

3 вересня 2004 року, тодi ще кандидат на посаду Президента Українi В.Ющенко вiдвiдав Славуту. Тодi нiхто з районного та мiського начальства не вийшов на площу - у вiкнах Бiлого будинку було видно голови славутського керiвництва. Виступаючи перед мешканцями мiста, майбутнiй Президент дав слово, що цi голови не ховатимуться вiд народу. I хто б тодi мiг подумати, що непотоплюваний Р.Бiлик стане... начальником обласного управлiння працi та соцiального захисту населення.
Все сталося просто, як в банальному радянському фiльмi. Одразу пiсля першого туру виборiв тодiшнiй обласний голова В.Коцемир, який, за чутками, був побитий власноруч тов.Януковичем, розпочав ланцюгове розслiдування провальних результатiв "проффесора" серед голiв районних державних адмiнiстрацiй. Дiсталося i Роману Олексiйовичу - хоча чоловiк старався. I зґвалтування вчителiв та лiкарiв, i бiг-борди по мiсту, i стенди в бiблiотецi, i "свої" комiсiї - все було зроблене по максимуму. Однi рейди "блакитного штабу" держустановами чого були вартi! А газетнi статтi, а закрiплення начальникiв вiддiлiв за конкретними дiльницями! Словом, багато що було... От i образився Р.Бiлик на "невдячнiсть" свого шефа, i не став випробовувати долю, яка змушувала його нести вiдповiдальнiсть за подальший провал великого дона. Просто вмив руки та й вiдiйшов вбiк, спостерiгаючи за пiдготовкою та розгортанням листопадових подiй 2004 року. Головна деталь - заява про звiльнення подана 4 листопада 2004 року, себто, через 4 днi пiсля першого туру. А не до нього - вiдчуваєте рiзницю?
Не будемо перераховувати "досягнення" Р.Бiлика пiд час головування та в якому станi залишив район (скажiмо, ту ж медичну галузь, оскiльки свого часу був головним лiкарем районної лiкарнi). Просто поглянемо на поведiнку Р.Бiлика без упередження, намагаючись оцiнити справжнi мотиви.
Дiйсно, все виглядало як "рiшучий протест" проти "злочинного режиму", якому, втiм, пан Роман служив вiрою i правдою. Але - що втрачав пан Бiлик? А нiчого. Намалювали б перемогу Януковичу - Роман Олексiйович в сторонi, як такий, що "усвiдомив" недостатнiсть власних потуг у забезпеченнi цiєї "перемоги". В iншому ж разi - також безпрограшний варiант. Що, власне, i сталося - i от вже вiн помiчений в одному з протестних пiкетiв бiля власної адмiнiстрацiї з помаранчевою стрiчкою. Втiм, це викликало обурення у пiкетувальникiв - бiльше пана Бiлика на таких заходах не бачили.
Але вiддамо належне "старiй гвардiї". Цього разу вона з'явилася у образi голови обласної державної адмiнiстрацiї Iвана Гладун яка, доброго знайомого. I посада у Романа Олексiйовича нинi - непоганий промiжний фiнiш на шляху до владного Олiмпу. На цьому шляху Р.Бiлик нещодавно тихенько залишив лави Народної партiї В.Литвина i вступив до НСНУ. Як кажуть - лови момент! А момент цей Роман Бiлик вiдчувати вмiє.

I.Пiголь, Славута