Google
Мiсто Старокостянтинiв


Православна Церква УкраїниЗагальні
Останні новини
05-Mar-2005
Початок весни 2005 року

Подарунки вiд тих же

Вже декiлька днiв мiський голова М.О.Полiщук разом з колегою з мiськвиконкому Є.М.Сабiнським аварiйно виправдовують власну безпораднiсть у питаннях вiдсутностi опалення. Пункти пояснень доволi простi:
- потрiбно платити за опалення;
- необхiдно збiльшити тарифи на водопостачання та водовiдведення з 1 грн. 4 коп до 2 грн. 16 коп.
За наданi послуги треба платити - нiхто не сперечається. Iнша справа - якiсть цих послуг. При вiдсутностi конкуренцiї вона може бути взагалi нульова. Приблизно як з теплом - його майже нема, але змушують сплачувати повну вартiсть. А "несплата" - тема вiчна: наявнiсть навiть одного боржника дозволяє комунальникам посилатися на неможливiсть оплатити електроенергiю з вини споживачiв. При цьому ще у 2000 роцi на сесiї мiської ради було пiдняте питання про замiну електродвигунiв, що використовуються у мiськводоканалi та пiдприємствi тепломереж - замiсть насосу у 2 кВт там працюють насоси у 10кВт. Отже, споживачi оплачують зайвi 8кВт, починаючи, звiсно, з того-таки 2000 року, оскiльки нiчого для замiни двигунiв зроблено не було. От вам i заборгованiсть. Майже 5 рокiв питання благополучно провалюється, матерiали загубленi, i тепер владi "взагалi неясно", чи були такi пропозицiї. I ось тепер для розрахунку з НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Хмельницькобленерго" влада пропонує збiльшення тарифiв. Бiльше того - пропонуються масовi вiдключення, без врахування того, хто платив, а хто нi. I якщо за нинiшнього рiвня цiн платять не всi - що буде при збiльшеннi тарифiв? Правильно, заборгованiсть збiльшиться. А зайвi 8 кВт як вилiтали в повiтря, так i вилiтатимуть.
А дiйсно, так просто - множимо все на два. А разом i показати Києву - от, мовляв, як ми боремося за виживання ввiреного нам мiста.

Перерахунок

Починаючи з 1999р, тодiшнiй Президент Л.Кучма для агiтацiї вiйськовикiв почав експерименти з пенсiйним забезпеченням. Результатом стала рiзниця у виплатi пенсiї мiж тими, хто звiльнився у 2003 роцi i тими, хто звiльнився у 2004р, у 3-4 рази. Минулого року Верховною Радою прийнятий Закон про лiквiдацiю у 2005 роцi рiзницi у виплатi пенсiй. Мало це статися з 1 сiчня - однак натомiсть у вiйська було направлено розпорядження тодiшнього Мiнiстра оборони В.Кузьмука про зменшення так званої президентської надбавки на 50%, бо бракує коштiв. Вiдповiдно - зменшується пенсiя. Щось на кшталт подарунку вiд старої влади. Але сьогоднi на доступ до документiв у Хмельницькому облвiйськкоматi треба лише 10-14 днiв, i вже 110 пенсiонерiв-славутчан направили листи новому Мiнiстровi оборони А.Гриценку з вимогою перерахунку.