Google
Мiсто Старокостянтинiв


Православна Церква УкраїниЗагальні
Останні новини
17-Dec-2004
Вибори 2004

13 грудня 2004р. в Славутi вiдбувся круглий стiл, де учасниками стали представники районної та мiської влади, члени ТВК, депутати мiської та районної рад. Захiд вiдбувся в редакцiї газети "Трудiвник Полiсся".
Що стало ясно з цього заходу?
Насамперед, виконавча влада - i районна, i мiська - переконували присутнiх, що вони лише допомагали органiзовувати процес голосування, а не контролювати його. Це виглядало як мiнiмум смiшно, оскiльки в руках опозицiї є документи, де чiтко розписанi всi 66 дiльниць району з "вiдповiдальними" за результат представниками влади. У списках були колонки цифр за кожного кандидата в обидвох турах - хоча отримання такої iнформацiї виключна прерогатива дiльничних комiсiй. Як i власне проведення виборiв, згiдно Закону "Про вибори Президента України". Але ж жодного рiшення про "прикриття" працiвниками адмiнiстрацiй ТВК не приймала. Втiм, вiдносно ТВК теж є багато питань. Голова ТВК - представник технiчного кандидата В.Нечипорука, заступник - вiд технiчного кандидата А.Чорновола, з 17 жовтня його змiнив представник В.Януковича, секретар - вiд технiчного ж кандидата Ю.Збiтнєва. Якщо коротко - всi вони дружна працювали на кандидата вiд влади.
Характерно, що представники влади наполягали -, мовляв, коли виборами займалися вони, то й органiзацiя була кращою (аякже, бачили цю органiзацiю), а коли пiдготовку веде Центральна Виборча Комiсiя та Комiтет Виборцiв України - це, мовляв, знижує рiвень квалiфiкацiї комiсiй. Мiж тим, КВУ двiчi проводив семiнар з членами ДВК у Крупцi, Ганнополi, Берездовi та Славутi, а з членами ТВК - у Хмельницькому. Iнша справа, що були присутнi лише 15 з 46 членiв ТВК - вiд Януковича нiхто не з'явився. Знали результат?
I ще один нюанс - про рiзницю свiтоглядiв районних i мiських депутатiв. Так, Ю.Карносевич, керiвник електронного вузлу зв'язку, об'єктивно оцiнив, як в районi було задiяно, зокрема, вчителiв, яким платилося по 300 гривень за агiтацiю на користь Януковича. Тим самим вiн спростував виступ О.I.Пiголь, що представляла вiддiл освiти райдержадмiнiстрацiї i заявляла "все було чесно". А депутат мiської ради, директор школи N1 А.Д.Смолiйчук, емоцiйно розповiвши про акцiю на київському Майданi, тим не менш негативно висловився про акцiї протесту в Славутi. Мовляв, то все погане десь, не в нас.
А ми бiлi i пухнастi...
Хто б сумнiвався.