Google
Мiсто Старокостянтинiв


Православна Церква УкраїниЗагальні
Останні новини
22-Oct-2004
Третя декада жовтня 2004 року

На засiданнi ТВК-195 сталися незвичнi подiї. Вперше один з її членiв запропонував розглянути питання про... здатнiсть голови ТВК виконувати власнi обов'язки. Цю пропозицiю вiдразу ж пiдхопили. Тодi i сам голова взяв участь в обговореннi власної долi, сказавши, що лягає з iнфарктом до лiкарнi. Однак вiдсутнiй вiн був лише на одному засiданнi - 12 жовтня. I цього ж дня, починаючи з 16-ї години, продовжив нелегку працю. Враховуючи постiйнi намагання заступника голови комiсiї Т.С.Лиситчук вести засiдання, стає зрозумiлою тактика поведiнки голови - нехай, мовляв, заступниця i веде далi свою дiяльнiсть.
Вона i повела. Спочатку запропонувала попередити члена ТВК вiд кандидата в Президенти України В.Ющенка та вiд кандидата Л.Черновецького. Першого - за несвоєчасну пiдготовку протоколу, другого - через залишення ним на знак незгоди з практикою "проведення засiдань" засiдання ТВК. На тому i порiшили азартно - аби В.Скомороха, представник Л.Черновецького, голосував лише "Так", "Нi", "Утримався". I нiякої власної думки, i, звiсно, заперечень проти поведiнки Т.С.Лиситчук. Усi спроби В.Скоморохи дiзнатися, з чого б таке обмеження, завершилися нiчим. До протоколу так i вписали дивну фразу - "вiдмова говорити через те, що висловитись заважають".
У жовтнi ж вiдбулося аж двi конференцiї "руху" "Нова взаємодiя" "за Януковича". 310 активiстiв зiгнали з усього мiста. Там їм пообiцяли грошi "для вирiшення проблем". У 2005 роцi для Славути з рецидив... пардон, бандит.. сорi, прем'єрського плеча обiцяно 1231860 гривень - на дороги i газифiкацiю.
Чому перед виборами, i де гарантiї?
Ви шо, в натурє не вєрiте? Б... буду!
Але з наближенням дати часу "Ч" стають дещо зрозумiлiшими певнi речi, якi дивували весь передвиборний перiод - як-от вiдсутнiсть печаток, коштiв, рахункiв. Все це, нарештi, склалося в кумулятивний снаряд, який серйозно може вплинути на хiд голосування - аж до його силової вiдмiни.
I в мiстi, i в селах списки виборцiв залишилися без змiн з 2002 року. Це дає величезне поле для манiпуляцiй влади тими прiзвищами, власники яких або виїхали, або померли. А також вiдмови у видачi бюлетенiв тим, кого "забули" внести до спискiв. Заступниця голови ТВК-195 Т.С.Лиситчук ще 23 вересня повiдомила про "блок на пiдтримку Януковича" з представникiв 13 технiчних кандидатiв. Тому однi й тi ж самi особи у складi рiзних дiльничних комiсiй були нiбито представниками вiд двох i бiльше кандидатiв. Скажiмо, у сiльрадi с.Лисиче були виданi списки оцих 13-и, "пiд яких" треба було зiгнати "добровольцiв", себто, взяти у них заяви. Так само в кожнiй сiльрадi "запрошували" написати заяви вiд Душина, Волги, Кривобокова, Яковенка, Корчинського, Бойка, Чорновола тощо (дивний букет - "комунiсти", "нацiоналiсти", "патрiоти" - i всi за рецидивiста). Їхнiх довiрених осiб в селах, звiсно, нiхто не бачив (iнакше вони були б зареєстрованi у ТВК), а члени на мiсцях - от дивина - є! Довiренi ж особи вiд Ющенка, Бродського, Грабаря з людьми зустрiчалися, тому у них "дублiв" нема - а от владнi представники повторюються дуже часто. Хоча у ТВК усi 13 чiтко знають свою роль i мiсце - "за Януковича". Отже, разом з представниками останнього - 28. З 46.
Що це дає? Все дуже просто. Достатньо, аби в тому ж селi Лисиче цi випадковi люди просто не з'явилися в день виборiв на дiльницю. I виборiв не буде. I достатньо, аби тi 28 з 46 проголосували "120%" за Януковича - i вибори "вiдбулися" потрiбним чином.
Бiльшiсть вiд "Я", отже, просто не готова працювати в правових межах. За Законом взагалi неможлива замiна голови, заступника та секретаря ТВК без згоди ЦВК - i то лише в межах квот вiд кандидатiв. I от вже Т.Лиситчук подала заяву про складення повноважень (чи то мiтингувати набридло, чи прийшла цiнна вказiвка ЗГОРИ) - але бiльшiсть ТВК добровiльно хоче, аби їх очолив представник - вгадайте з першого разу - звiсно, Януковича.
Закон? Падумаєш, какая єрунда...

***

Коли готувався цей матерiал, на сайтi "Українська правда" була опублiкована заява фракцiї "Наша Україна" у Верховнiй Радi.
I тут усе стало прозоро i кришталево ясно.
ЖАРТИ ВБIК, ПАНОВЕ. ЦЕ НЕ НIМЕЧЧИНА, 1933 РIК - ЦЕ УКРАЇНА, XXI СТОЛIТТЯ.
http://www.pravda.com.ua/archive/2004/october/22/3.shtml

Заява фракцiї "Наша Україна" з приводу пiдготовки виконавчої влади до зриву виборiв 31 жовтня 2004 року

Шановнi спiввiтчизники!

31 жовтня 2004 року кожен з нас i суспiльство в цiлому має надану Конституцiєю України змогу вирiшити свою майбутню долю шляхом виборiв нового президента України.

Однак, як свiдчать подiї останнiх днiв i iнформацiя, що надходить до нас з достовiрних джерел вiд патрiотiв України, збанкрутiла злочинна виконавча влада в особi адмiнiстрацiї президента, Мiнiстерства внутрiшнiх справ, Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй, Мiнiстерства оборони, Мiнiстерства транспорту, при сприяннi податкової мiлiцiї за повної бездiяльностi СБУ i Генеральної прокуратури України готується використати озброєну силу проти власного народу.

Не задовольнившись пiдкиданням вибухiвки в офiси i автомобiлi, розсипанням шипiв пiд колесами автобусiв зi студентами, розставлянням блок-постiв ДАI на дорогах, наче при вiйськових дiях, дiючий агонiзуючий режим вживає антиконституцiйних i антисуспiльних заходiв по збереженню свого владарювання.

На день запланованого коалiцiєю "Сила народу" мiтингу-протесту 23 жовтня цього року керiвництво МВС в умовах секретностi стягнуло i розмiстило пiд Києвом спецпiдроздiли "Беркута" з усiх областей України. Вони повиннi також повернутись до столицi ще 29 жовтня ц.р. з вiдкрiпними талонами i будуть доставленi у закритих камiонах i цивiльних автобусах.

5 тисяч вiйськовослужбовцiв внутрiшнiх вiйськ пiд командуванням генерала Попцова вже розмiщено в навколишнiх базах вiдпочинку i примiщеннях в с. Ново-Петрiвцi, смт. Вишневому, Боярцi, Броварах i Iрпiнi.

31 жовтня їх чисельнiсть повинна зрости ще на 15 тисяч i отримавши "на озброєння" електрошоки, гумовi кийки та свiтловi гранати, нашi дiти та онуки будуть скерованi недалекоглядними генералами проти беззбройних людей.

До проведення заходiв по так званому приборканню опозицiї будуть залученi також курсанти Академiї державної податкової служби i Унiверситету внутрiшнiх справ, що знаходиться на вул. Колекторнiй у Києвi.

Не залишиться осторонь в згаданi днi i нове-старе керiвництво Мiноборони України. Сьогоднi фахiвцi росiйських спецпiдроздiлiв "Вымпел", "Альфа" нацьковують нашi армiйськi пiдроздiли на власний народ. За словами Мiнiстра оборони, "будь-який наказ Головнокомандувача збройних сил буде виконано", хоча Конституцiя України зобов'язує кожного не виконувати злочинних наказiв.

Фракцiя "Наша Україна" не може повiрити в дiйснiсть злих намiрiв влади, але систематичнiсть повiдомлень i їх перевiрка показала, що "подонки высшей меры" готовi застосувати вогнепальну зброю, в т.ч. стрiльбу на ураження людей.

Iнакше, навiщо доставлено зброю в мiсця розквартирування вiйськ i розмiщено її в примiщеннi ЦВК, яке найближчим часом обнесуть багатометровим парканом. На захист олiгофренiчного режиму планується використовувати водомети, БТР i вертольоти.

Цинiчнi правителi вербують сьогоднi в Донецькiй областi шахтарiв (вiд 50 до 200 з кожної шахти), а пiд їх маркою наймають контрактникiв з внутрiшнiх вiйськ, якi у змовi з злочинними елементами, будучи одягненi в куртки моркв'яного кольору з написом "Так!" в день виборiв 31 жовтня матимуть завдання бити вiкна, перевертати машини, органiзовувати безпорядки на виборчих дiльницях у Києвi. Зi слiв завербованих, їм обiцянi черговi звання, купiвля нових авто i винагорода в 10 тисяч гривень за одну українську варфоломiївську нiч.

Сьогоднi стало вiдомо, що органiзованi владою мобiльнi групи злочинцiв будуть наклеювати портрети провладного кандидата на вiтринах магазинiв та установ, а переодягненi провокатори в оранжевих куртках битимуть вiтрини i виконуватимуть безчинства в багатьох регiонах України. Наслiдком такої сваволi повинно стати введення надзвичайного стану в країнi. Будьте пильними, у нас хочуть вкрасти право обирати!

Ми вважаємо своїм обов'язком iнформувати народ України, що перебуваючий в агонiї поранений звiр, зранку 31 жовтня готується в пiвденних i схiдних районах (Харковi, Сумах, Донецьку, Луганську, Одесi та Запорiжжi) здiйснити серiю терористичних актiв з використанням тротилових шашок i прогнозованими (запланованими) жертвами.

Через владнi ЗМI населення iнформуватиметься про те, що це скоєно активiстами молодiжної органiзацiї "Пора" та прихильниками кандидата в президенти Ющенка. Метою таких дiй є розв'язання рук каральним органам (мiлiцiї, СБУ) та схвалення в суспiльнiй свiдомостi антитерористичної операцiї проти представникiв опозицiї.

Фракцiя "Наша Україна" з найвищої трибуни держави звертається до президента України, як гаранта Конституцiї, вищого керiвництва МВС, Мiноборони, Мiнiстерства з надзвичайних ситуацiй i Служби безпеки України вжити негайних заходiв по усуненню можливих провокацiй з тяжкими наслiдками в день народного волевиявлення i заявляє, що вся вiдповiдальнiсть за порушення громадянського миру i спокою в державi ляже на згаданi вище структури.

Ми заздалегiдь вибачаємося перед всiма користувачами мобiльного зв'язку операторiв "UMC" та "Kyivstar" та любителями Iнтернету у зв'язку з планами влади вiдключити згаданi системи 31 жовтня та 1 листопада (начебто через перевантаженням).

Народнi депутати цим звертаються до матерiв, бабусь, сестер, доньок тих чоловiкiв, хто сьогоднi носить унiформу i служить Українi. Переконайте їх листом чи теплим словом, щоб вони не стали заручниками i слiпими виконавцями злочинних дiй, iнспiрованих владою, не втягнули Україну у вир громадянського протистояння.

Це звернення адресується водночас також патрiотам України в офiцерськiй формi, що присягали народу, а не бандитам, i будуть з народом в хвилини лихолiття. Не виконуйте злочинних наказiв, бо перед Вами може опинитися Ваша донька чи брат, i нiхто тодi не вимiряє людського горя.

Сьогоднi правда i сила народу виступають проти брехнi i сили влади.

I народ переможе. Перемога Вiктора Ющенка буде перемогою всiх! Україна є i Україна буде!

Слава нашiй Українi!