Google
Мiсто Старокостянтинiв


Православна Церква УкраїниЗагальні
Останні новини
08-Oct-2004
Вже не бандитизм, а фашизм

Те, що опублiковане нижче, не вiдноситься напряму до Славути - але вiдноситься до кожного з нас, що живуть в цiй країнi.
Особливо звертаюся до продажних т.зв. "журналiстiв" - читайте, i не кажiть, що не знали.

***

Пряма трансляцiя сесiї Верховної Ради 7.10.2004:

ОЛЕКСАНДР ЗIНЧЕНКО:
Шановнi колеги, шановнi радiослухачi! Я хочу звернутися з текстом, який дасть... проливає повне свiтло на те, що вiдбувається навколо тих подiй, пов'язаних з хворобою Вiктора Ющенка. Вiн сьогоднi отримав офiцiйне звернення вiд лiкарiв, i я його читаю вголос:

"Вiдень, 7 жовтня.
Пановi доктору Вiктору Ющенку.
Вельмишановний пане Ющенко!

Ми, нижчезазначенi практикуючi лiкарi, просимо дозволу звернутися до певних мiжнародних органiзацiй за отриманням допомоги, оскiльки прийшли до висновку, що клiнiчна симптоматика та протiкання низки захворювань, не вiдповiдають перебiгу хвороб, вiдомих у цивiльнiй медицинi.

Ми дiйшли чiткого висновку, що ваше захворювання протiкає нетипово, що дає пiдставу говорити ПРО ПIДОЗРУ ЗАСТОСУВАННЯ БIОЛОГIЧНОЇ ЗБРОЇ.

Виходячи з вищезазначеної ситуацiї, ми термiново потребуємо допомоги спецiалiста з областi бойових засобiв та бiологiчної зброї.

Клiнiчний перебiг хвороби на цей момент вказує на пiдозру застосування специфiчних речовин, якi зазвичай входять до складу бiологiчної зброї. Ми просимо вашого дозволу на отримання термiнової допомоги.

Професор доктор Цимфпер, лiкар-спецiалiст з анестезiологiї та iнтенсивної медицини, президент клiнiки "Рудольфiнерхауз" i лiкар-спецiалiст з загальної хiрургiї професор доктор Корпан".

З пiдписами.

http://www2.pravda.com.ua/archive/2004/october/7/4.shtml